SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Onko Kaikkien-mallin salaisuus sen arkisuus?

ke 4. syyskuuta 2019 09.15.00

Kehitämme Siviksessä fiksulla tavalla simppeliä koulutusmallia, joka on ensi vuonna kaikkien jäsenjärjestöjen vapaassa käytössä. Toivomme, että Kaikkien-malli skaalautuu jäsenten arkisiin tilanteisiin, ovat ne sitten vaikkapa pankkiasiointi, työnhaku tai liiketoiminnan kehittäminen.

Malli tulee olemaan kuudes pilottimme ja vankan brittiläisen Citizens´ Curriculum -filosofian pohjin testattu tapa oppia ja opettaa perustaitoja. Sen tavoitteena on kansalaisen arjen laadun parantuminen, yhteiskunnallisen osallisuuden lisääminen, itsetuntemuksen ja -luottamuksen kasvu sekä kyky ja tahto hyödyntää paikallisia palveluita osana yhteisöä.

Malli pähkinänkuoressa

1. Aito hyöty ja motivoiva oppimistavoite

Koulutusmalli on oppijakeskeinen ja haastaa opettajan vertaistukijan rooliin. Ryhmä kootaan laajemman arkisen teeman alle, joka voi olla mitä vain terveydestä taloudenhoitoon ja urasuunnitteluun.

Näin on tunnistettu kohderyhmä, jolla on yhteinen nimittäjä. Oppija määrittää henkilökohtaisen oppimistavoitteensa, joka on parhaimmillaan realistisesti hänen elämäntilanteensa ja oppimisvalmiuksiensa kokoinen.

2. Joustavat oppimiskanavat, -tavat ja -ympäristö

Etänä, yksin, pareittain, ryhmässä, verkossa, videolla, luonnossa, kirjastossa, somessa. Kaikki käy. Opettajan tehtävänä on koordinoida kanavia, tapoja ja mahdollistaa sopivin ympäristö oppimiselle.

Opettaja on rajaaja, rohkaisija ja auttaa tiedon lähteille pääsemistä. Hän luotsaa oppijaa pysymään tavoitteen suuruisella polulla ja antaa palautetta onnistumisesta.

3. Kovia perustaitoja pehmeällä menetelmällä

Kaikkien-mallin tavoitteena on vahvistaa kansalaisten arjessa tarvitsemia perustaitoja: lukutaitoa, numerohallintaa ja digiosaamista. Lukeminen lähtee kirjaimista ja ulottuu medialukutaitoon asti. Laskutaitoa tarvitaan kauppaostoksilla ja liiketoiminnan kannattavuusmäärittelyssä. Digitaalinen ympäristö edellyttää perusteiden hallintaa ja jatkuvaa uuden oppimista.

Mallissa syödään peruna kerrallaan ja halutaan, että oppija aktivoi itsessään oppijan. Parhaimmillaan hän kohtaa arkiset haasteet samalla metodilla: arkielämän ongelman tunnistaminen, realistinen toimintasuunnitelma ja toiminta.

Lyhyesti kehittämistilanne tällä hetkellä

Mallia on kehitetty 4–5 päivän mittaisilla piloteilla osana ESR-rahoitteista Kansalaisen perustaidot -hanketta. Edessä on vielä kolme pilottia Espoossa, Savonlinnassa ja Turussa. Marraskuussa malli konseptoidaan ja joulu-tammikuussa se siirretään verkkoympäristöön. Kevättalvella tuomme sen teidän käyttöönne.

Kaisa Välivehmas
Projektipäällikkö, Opintokeskus Sivis