SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Mitä partiossa oppii? Harrastuksesta taitoja opintoihin ja työelämään

ke 4. syyskuuta 2019 09.10.00

Opintokeskus Siviksen ja Suomen Partiolaisten tilaamassa Nuorten harrastamisen vahvuustekijät 2019 -tutkimuksessa selvitettiin lukiolaisten ja ammatillisten opiskelijoiden harrastuksissaan saamia taitoja, harrastuksen arvostusta sekä harrastusosaamisen tunnustamista ja dokumentointia. Tulosten mukaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan parissa harrastaminen tuottaa eniten opinnoissa ja työelämässä hyödynnettäviä valmiuksia.

SivisNYT haastatteli aktiivista partiolaista Atte Kestiä partiossa kertyvästä osaamisesta.

Partioharrastuksesta on hyötyä opinnoissa ja työelämässä

Atte Kestin, 22, vapaa-ajasta iso osa kuluu partiossa, jota hän on harrastanut 8-vuotiaasta sudenpennusta asti. Partiotaipaleensa hän aloitti kotikaupungissaan Hämeenlinnassa Kaskenkaatajat -lippukunnassa. Sittemmin hän on ollut mukana Huhtapartiossa Jyväskylässä.

Kesti on myös mukana sekä piiritoiminnassa Järvi-Suomen Partiolaisten viestintäryhmässä valokuvausvastaavana että keskusjärjestössä Suomen Partiolaisissa Young Spokespeople -ryhmässä verkostotapaamisvastaavana ja partioneuvostossa.

Kesti kertoo partioharrastuksen tuoneen roppakaupalla taitoja, joita on voinut hyödyntää niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessakin. Omilleen muuttaessa partiossa opitut taidot vaikkapa ruuanlaitossa ja oman talouden hoidosta auttoivat itsenäistymisessä.

– On tärkeää, että tällainen tutkimus on tehty. Se tuo esille harrastusten vaikuttavuutta. On hienoa, että harrastuksessa opittuja tietoja ja taitoja arvostetaan. Samalla kuitenkin harmittaa, että vielä kaikissa oppilaitoksissa osaamista ei tunnusteta tarpeeksi. Työelämässä harrastuksessa hankittujen taitojen esille tuominen on helpompaa, Kesti pohtii.

Ryhmätyötaidot ja vieraiden kohtaaminen ovat hallussa

Tavoitelähtöisesti toimiminen, oma-aloitteisuuden vahvistaminen ja yhteistyötaidot nousevat tutkimuksessa esille, kun nuoret nimesivät harrastustaustansa vahvuuksia. Myös Kesti allekirjoittaa tämän oman harrastuksensa kohdalla.

– Ryhmätyötaidot ovat kehittyneet partiossa valtavasti. Erilaisten ihmisten kohtaaminen on tullut tutuksi partiossa. Työelämässä on osoittautunut hyödylliseksi, että uskaltaa ottaa kontaktia täysin vieraisiin ihmisiin. Partiossa toimeen tarttuminen, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus kehittyvät jo pienestä pitäen, Kesti summaa partiossa oppimaansa.

Tutkimuksen mukaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan parissa harrastaminen tuottaa eniten taitoja ja valmiuksia, ja toiminnassa mukana olevat nuoret kokevat saavansa harrastuksestaan hyötyä esimerkiksi työnhakuun.

Myös Kesti on huomannut partiokokemusta arvostettavan työelämässä. Hän kertoo olleensa kahtena kesänä kesätöissä tehtaalla, jossa työhön sisältyi nuorten ohjaamista. Työnantaja arvosti kokemusta ja osittain siksi Kesti sai paikan.

Parhaillaan Kesti viimeistelee liiketalouden opintojaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Opinnoissaan hän on erikoistunut johtamiseen ja henkilöstöhallintoon. Opintojen ohella hän työskentelee henkilöstösihteerinä Jyväskylän kaupungilla. Kesti kertoo, että partiossa johtajana toimiminen on osaltaan ohjannut tälle polulle. Partiossa opitusta on ollut hyötyä myös ammattikorkeakoulun opintojaksoilla.

– Markkinoinnin ja viestinnän kursseilla asioiden sisäistäminen ollut helpompaa, kun on tehnyt paljon niihin liittyviä asioita käytännössä. Johtamisen kursseilla on voinut pohtia teoreettisia asioita oman tekemisen kautta, kolme vuotta lippukunnanjohtajana toiminut Kesti kertoo.

Osaamisen sanoittaminen on tärkeää

Jotta oman osaamisensa saa paremmin hyötykäyttöön, se on opittava sanoittamaan. Kestin mukaan tähän tulee panostaa ja hän pohtii, että harrastuksissa voitaisiin tarjota ohjeita ja tuoda esille esimerkkien kautta käytäntöjä, miten omasta osaamisesta voi kertoa.

– Kun kaikki oppivat puhumaan samalla tavalla omasta osaamisestaan, se tulee tunnetummaksi omien harrastuspiirin ulkopuolella. Kaikki partiolaiset tietävät koulutustermistönsä, mutta tärkeää on oppia puhumaan ulkopuolelle ymmärrettävästi. Tässä auttaa koulutusten ja titteleiden selkokielistäminen, jota on partiossa tehtykin, Kesti miettii.

Opintokeskus Siviksen kanssa yhteistyössä on luotu osaamismerkkejä, partiokoulutuksia on validoitu, ja monesta koulutuksesta saa opintopisteytetyn todistuksen. Kesti toivoo, että jatkossa opintopisteytettyjä todistuksia saisi myös vapaaehtoistehtävistä, kuten viikkotoiminnan vetämisestä.

Pitkään partiossa mukana ollut Kesti innostuu harrastuksestaan yhä uudelleen. Mikä on Kestin mielestä parasta omassa harrastuksessa?

– Parasta partiossa on, kun lähdetään yhdessä porukalla esimerkiksi viikonloppuretkelle. Vaikka ollaan lyhyt aika yhdessä, aina ollaan yhtä porukkaa ja tuntuu kuin oltaisiin tunnettu aina. Samanhenkisyys partiolaisten kesken on hienoa, Kesti kertoo.

Teksti: Carolina Rebhan, kuvat: Aleksi Murtojärvi