SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivisverkko toimii työkaluna koulutuksen laadun kehittämisessä

ti 21. toukokuuta 2019 09.00.00

Järjestö-, yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan paljon laadukasta koulutusta, johon osallistuu vuosittain Siviksen jäsenjärjestöissä lähes 120 000 henkilöä. Sivisverkko tarjoaa järjestöille monia mahdollisuuksia koulutuksen laadun kehittämiseen. 

– Sivisverkko on rakennettu ensisijaisesti tarjoamaan työkaluja järjestöille koulutuksen laadun kehittämiseen. Opintopisteytetty koulutus on ikään kuin Siviksen lippulaivapalvelu Sivisverkossa, kertoo Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan

Sivisverkossa, järjestöjen koulutuksen opintorekisterissä, voi suunnitella monenlaista koulutusta ja opintopisteytetyt opintojaksomallit ovat näistä yksi esimerkki. Koulutukseen osallistujan saaman opintopisteytetyn todistuksen avulla osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuu ja järjestökoulutus tulee vankemmin osaksi elinikäistä oppimista. 

Plathan kertoo, että opintojaksomallit on otettu todella hyvin vastaan järjestöissä. Yhteensä 13 Siviksen jäsenjärjestöä on ottanut opintojaksomallit käyttöön, ja viime vuonna näihin koulutuksiin osallistui noin 4800 henkilöä. Sivisverkon opintopisteytettyjä todistuksia jaettiin lähes 3000 kappaletta. 

Koulutuksen jatkuvaa ja kokonaisvaltaista kehitystä 

Sivisverkon taustalla on pedagogiikassa Demingin syklinä tunnettu malli, joka mahdollistaa koulutuksen laadun kokonaisvaltaisen kehittämisen. 

– Koko Sivisverkko-järjestelmä on rakennettu Demingin syklin eli koulutuksen jatkuvan kehittämisen ajatuksen pohjalle. Tämä tarkoittaa, että Sivisverkossa on esillä kaikki syklin vaiheet, joita ovat tässä tapauksessa koulutuksen ohjaus, suunnittelu, toteutus, kehitys ja arviointi. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää koulutuksen laatua kokonaisvaltaisesti, Susanna Plathan tähdentää. 

Järjestö voi tehdä koulutuksestaan kokonaissuunnitelman, joka näkyy koko järjestölle. Tällöin järjestötasolla on helppo hahmottaa, miten yksittäinen koulutus nivoutuu koko kokonaisuuteen. 

Data talteen ja hyötykäyttöön Sivisverkosta 

Sivisverkkoa kehitetään edelleen ja ajatus on, että toimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. 

– Tavoitteena on kehittää esimerkiksi Sivisverkon data-analytiikkaa. Tulevaisuudessa on tarkoitus kerätä opiskeluun ja koulutukseen liittyvää tietoa, jota voi hyödyntää koulutustoiminnan kehittämisessä. Yhteiskehittäminen nähdään Siviksessä tärkeänä ja kuulemme järjestöiltä ja yhteistyötoimijoilta mielellämme ideoita siitä, millainen data hyödyttää järjestöjä mahdollisimman paljon.

Tällä hetkellä pinnalla ovat myös integraatiot ja rajapinnat muihin järjestelmiin. Jatkossa on mahdollisuus, että Sivisverkko voisi toimia eri järjestelmien, kuten kansallisen KOSKI-palvelun kanssa. 

Sivisverkon pääkäyttäjäpäivä järjestetään tänä vuonna 25.9.2019. Tarkoitus on ideoida ja kehittää Sivisverkkoa jäsenjärjestöjen kanssa yhdessä muun muassa innovatiivisen Lego Serious Play -menetelmän avulla. 

Teksti: Carolina Rebhan 
Kuva: Sanni Olasvuori