SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivis tarjoaa järjestöille yksilöllistä tukea koulutuksen laadun kehittämiseen

ti 21. toukokuuta 2019 09.15.00

Jäsenjärjestöt saavat koulutuksen laadun kehittämiseen käytännönläheistä tukea Opintokeskus Sivikseltä. Tuki on yksilöllistä ja jokaiselle järjestölle erikseen suunniteltu.

– Olemme havainneet, että järjestökohtainen konsultointi tuo parhaan laadun. Siviksen asiantuntijat istuvat järjestön edustajien kanssa samaan pöytään ideoimaan ja toteuttamaan koulutuksen laadun kehittämistä juuri kyseisen järjestön tarpeisiin, Opintokeskus Siviksen asiantuntija Mia Valanne kertoo.

Ensimmäiset pilottijärjestöt kiittävät yksilöllistä tukea

Uudenlaista yksilölliseen konsultointiin perustuvaa koulutuksen laadun kehittämistä on testattu viiden jäsenjärjestön kanssa. Tulokset puhuvat puolestaan: järjestön tarpeiden mukaan suunniteltu kehittämistuki toimii.

Esimerkiksi Punainen Risti on tarkistanut koulutustoiminnan strategisen johtamisen prosesseja ja käytäntöjä yhteistyössä Siviksen asiantuntijoiden kanssa.

– On mahtavaa, että meillä on tässä tukenamme toimija, jonka perustehtävänä on järjestöjen koulutuksen sisältöjen ja prosessien laadun kehittäminen, ja jolla on osaamisen lisäksi myös paljon kokemustietoa eri järjestöjen kehittämisprosesseista, Punaisen Ristin koulutussuunnittelija Sole Noranta toteaa.

Keliakialiitossa koulutuksen kokonaissuunnittelun ja laadun kehittäminen aloitettiin viime syksynä. Tavoitteena oli, että koulutukset houkuttelisivat mukaan uusia vapaaehtoisia. Lisäksi valtakunnallinen järjestö haluaa varmistaa, että peruskoulutukset ovat yhtä laadukkaita kaikkialla.

– Sivikseltä saamamme sparraus- ja asiantuntija-apu ovat olleet isoja juttuja. Mia Valanne katsoo koulutuksiamme ulkopuolisen silmin. Kun hän kysyy oikeita kysymyksiä, osaamme keskittyä olennaiseen ja karsia rönsyt, järjestöpäällikkö Eeva Laine Keliakialiitosta sanoo.

Mia Valanne lupaa, että kaikilla Siviksen jäsenjärjestöillä on jatkossa tasavertaiset mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämispalveluun.

– Järjestämme voimavaroja koulutuksen laadun kehittämispalveluun tarpeen mukaan, hän sanoo.

Koulutuksen laadun kehittämispalvelusta vastaa Mia Valanne. Yhteys sähköpostilla: mia.valanne@ok-sivis.fi

Strategia ja osaamislähtöisyys punaisina lankoina

Järjestön koulutuksen laadun kehittämisessä alkuun auttaa Opintokeskus Siviksen Lisää laatua järjestökoulutukseen –opas.

Olennaista on, että järjestöjen koulutustarjonta heijastaisi järjestön strategiaa ja tavoitteita. Toki koulutuskalenteriin mahtuu joitakin tilapäisiä tai trendin tuomia koulutuksia, mutta niiden toteuttamiselle on oltava vahvat perustelut.

– Kun tavoitteena on kuitenkin se osaava vapaaehtoinen. Koulutuksen laatu on järjestöille merkittävät kilpailuetu, Mia Valanne korostaa.

Koulutuksen laadun takeena on osaamislähtöisyys. Siinä koulutusta tarkastellaan suunnittelusta toteutukseen asti osaamisen näkökulmasta: mitä asioita koulutukseen osallistunut osaa koulutuksen jälkeen?

Osaamisnäkökulma poikkeaa perinteisistä oppimistavoitteista. Osaamislähtöisyys tekee koulutuksen tavoitteista hyvin konkreettisia.

Osaamislähtöisyys auttaa myös suunnittelemaan tarpeellisia ja toimivia koulutuksia. Joskus järjestöjen koulutuskalentereissa pyörivät samat koulutuksen vuodesta toiseen, vaikka niiden sisältö ei enää vastaakaan järjestön strategiaa tai osaamistavoitteita.

Sivis kehittää koulutusten palautejärjestelmää

Sivis tekee parhaillaan selvitystä siitä, millainen koulutusten palautejärjestelmä tukisi nykyistä paremmin järjestöjen koulutusten kehittämistä.

– Tällä hetkellä palautteen kerääminen ja hyödyntäminen eivät toimi niin kuin on suunniteltu, mutta palautejärjestelmää kehitetään parhaillaan, Mia Valanne sanoo.

Myös Siviksen oma koulutuspalautejärjestelmä on uudistumassa.

– Tulossa on esimerkiksi vastapalaute palautteen antajalle. Sivis nostaa jatkossa avoimesti esiin, mitä toimenpiteitä palautteen pohjalta tehtiin, eli miten palaute vaikuttaa.

Kouluttajien osaaminen ja oppimisilmapiiri ovat Siviksen vahvuuksia

Sivis on koostanut palauteraportin vuosina 2014–2018 toteutetuista Siviksen koulutuksista. Raportin mukaan Siviksen koulutusten helmiä ovat kouluttajien osaaminen ja asiasisällön hallinta sekä opiskelu- ja koulutusilmapiiri.

Kehittämiskohteiksi nousevat osaamistavoitteiden määrittely, opetusmenetelmät ja oppimateriaalit. Niihin pureudutaan meneillään olevalla strategiakaudella Siviksen koulutuksen kehittämisen yhteydessä.

– Laadukas järjestökoulutus on Siviksen keskeinen tavoite. Se on yksi strategian kärjistä, Mia Valanne sanoo.

Teksti: Tia Yliskylä

Siviksen koulutuksen laadunkehittämispalvelu

Yksilöllinen tuki jäsenjärjestön koulutuksen laadun kehittämiseen.

Soveltuu niin kokonaisvaltaisiin laatuprosesseihin kuin yksittäisten koulutusten kehittämiseen.

Palvelua koordinoi kehittämisen asiantuntija Mia Valanne.

Ota yhteyttä: mia.valanne@ok-sivis.fi

Lisää laatua koulutukseen -opas