SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Kehitämme digiajan perustaitojen koulutusmallia kaikille kansalaisille

ti 21. toukokuuta 2019 09.25.00

Digitalisoituva ja globalisoituva maailma edellyttää yksilöltä hyvää itsetuntemusta sekä kykyä ja halua oppia uusia toiminta- ja ajattelutapoja. Perustaitojen kehittäminen on yhä tärkeämpi kansalaistaito ja tärkeä jäsenpalvelumme. 

Tietoa hankitaan, muokataan ja tuotetaan uusissa kanavissa. Yhteisöllisyys on siirtynyt osaksi verkkoon, sosiaalisen median ryhmiin ja erilaisiin keskustelukanaviin. Yksilö sukkuloi alustojen, verkon ja henkilökohtaisten kohtaamisten välillä, joutuen jatkuvasti priorisoimaan tekemisensä viisautta ja vaikuttumia: tarvitsenko tuon tiedon? Mitä teen seuraavaksi? Riittääkö etä vai menenkö paikan päälle? Teenkö oikeita asioita? Mitä minun pitäisi oppia lisää? 

Perinteiset perustaidot ovat koetuksella ja muuttavat väkisinkin muotoaan. Luku-, numero- ja digitaidoista kuitenkin lähdetään. Tutkitusti (PIAAC 2012) joka kymmenennellä suomalaisella on haasteita lukemisessa ja karkeasti joka kolmasosa (30%) kokee tietotekniikan vaikeaksi tai ei osaa hyödyntää sitä.

Tällä hetkellä sähköistyvät palvelut ja koulutus- ja työmarkkinat edellyttävät yksilöltä yhä useammin omatoimista perustaitojen kehittämistä ja niiden avulla asioiden hoitoa. Arkea helpottavia palveluita on yhä enemmän saatavilla, mutta riittävätkö taidot ja aika niiden hyödyntämiseen?  

Tiedostamme tämän ja haluamme proaktiivisesti keksiä oppimisen keinoja, joilla turvataan jatkuvaa oppimista ja opettamista. Siksi kehitämme perustaitojen koulutukseen Kaikkien-mallia kaikille kansalaisille osana muuta perustaitojen kehittämistoimintaamme ja aktiivisen kansalaisuuden tukemistamme. Haluamme, että Kaikkien-malli skaalautuu moneen käyttötilanteeseen ja kohderyhmille jokaisessa järjestössämme. Siksi sen pohjana ovat arkielämän osaamiset, joita tarvitaan elämän- ja urahallinnassa, erityisesti aikuisiän muutos- ja nivelvaiheissa.  

Mallin ideana on kehittää perustaitoja osana arkielämän tilanteita. Lähtöoletuksena on, että puutteelliset perustaidot voivat vaikuttaa sosiaalisiin verkostoihin, syrjäytymiseen tai eristäytyneisyyteen, terveyteen, talouteen, koulutustasoon tai työmarkkinastatukseen. Koulutus on ryhmämuotoista. Ryhmä tunnistaa opetuksen alussa haasteellisia arkielämän tilanteitaan ja määrittää sisäisesti opetuksen tavoitteet.  

Malli on aktivoiva ja voimaannuttava. Sen tarkoituksena on tunnistaa ja priorisoida tärkeimmät elämänlaatua parantavat asiat. Tavoitteena on oppimishalun ja osallistumisen lisääntyminen. Filosofian mukaisesti oppiminen on paikallista ja se kytketään paikallisiin palveluihin ja palveluntarjoajiin.  

Oleellista on se, että yksilön vaikutusmahdollisuudet ja rohkeus toimia omaksi parhaakseen kasvavat. Perustaidot kehittyvät samalla. Malli on toimintarunko erilaiselle oppimistavalle. Se ei sisällä laajoja oppimateriaaleja, mutta sen avulla oppija voi saada ainakin alun perustaitojen HOPS:lle. Jatko ja sisältö muotoutuvat myöhemmin, samoin kuin opetussuunnitelma Kaikkien-koulutuksen aikana.  

Kaikkien-mallia kehitetään osana Kansalaisen perustaidot ESR-hanketta 11/2018–8/2020 Opintokeskus Siviksen, Kansanvalistusseuran ja lukuisten yhteiskumppaneiden yhteistyönä. Mallia pilotoidaan keväällä ja syksyllä 2019 Savonlinnassa työ- ja koulutusmarkkinoille valmentautuvien ja kuntoutuvien oppijoiden kanssa, Espoossa arjen liiketoimintataitojaan kehittävien yrittäjien kanssa ja Turussa yhteisöönsä tutustuvien maahanmuuttajien kanssa.  

Malli on kaikkien saatavilla ja käytössä kesällä 2020. Sen taustana oleva malli on kehitetty ja sitä on pilotoitu Iso-Britanniassa nimellä Citizens’ Curriculum. Tutustuimme alkutalvella 2019 alkuperäismallin menetelmiin, filosofiaan ja kehittäjiin paikan päällä eri pilottipaikkakunnilla.  

Lisätietoa: Kansalaisen perustaidot

Kaisa Välivehmas
Projektipäällikkö, Opintokeskus Sivis