SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

SivisNYT

Julkaisija Opintokeskus Sivis. Päätoimittaja Marita Salo.

21.05.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Laadukas järjestökoulutus

Järjestöissä on tarpeen miettiä, miten kiinnostavia vapaaehtoistehtäviä voidaan tarjota entistä monipuolisemmin erilaisille ihmisille. Laadukas järjestökoulutus avaa mahdollisuuksia uusiin vapaaehtoistehtäviin.

21.05.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Kehitämme digiajan perustaitojen koulutusmallia kaikille kansalaisille

Tällä hetkellä sähköistyvät palvelut ja koulutus- ja työmarkkinat edellyttävät yksilöltä yhä useammin omatoimista perustaitojen kehittämistä ja niiden avulla asioiden hoitoa. Arkea helpottavia palveluita on yhä enemmän saatavilla, mutta riittävätkö taidot ja aika niiden hyödyntämiseen?  

21.05.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Uusperheet saavat mobiilisovelluksesta tukea arkeen ja kommunikointiin

Mobiilisovelluksen avulla valmennukseen osallistuvien uusperheiden lapsetkin oppivat uusia taitoja. Sovelluksessa on esimerkiksi erilaisia tehtäviä, opasvideoita ja viestintäkanavia.

21.05.2019 Elämää järjestöissä

Sivis tarjoaa järjestöille yksilöllistä tukea koulutuksen laadun kehittämiseen

Jäsenjärjestöt saavat koulutuksen laadun kehittämiseen käytännönläheistä tukea Opintokeskus Sivikseltä. Tuki on yksilöllistä ja jokaiselle järjestölle erikseen suunniteltu.

21.05.2019 Koulutukset

Siviksen syksyn koulutukset

Siviksen syksyn koulutukset ovat Sivisverkossa! Syksyn aikana pääset oppimaan niin Erätauko-dialogimenetelmästä, podcasteista kuin kouluttajana toimimisesta. Ilmoittaudu mukaan jo nyt! 

21.05.2019 Hankekuulumisia

Tulevaisuustaitoja ja osaamisen kehittämisen malleja

Tulevaisuustaitomallin avulla yhdistys tai järjestö oppii hankkimaan tietoa ja kuuntelemaan erilaisten sidosryhmien ajatuksia siitä, millainen tulevaisuus saattaa. Lisäksi järjestö oppii yhdistämään tietoa, ja tiedon perusteella keskustelemaan oman toiminnan linjauksista. 

21.05.2019 Sivisverkko

Sivisverkko toimii työkaluna koulutuksen laadun kehittämisessä

Sivisverkossa, järjestöjen koulutuksen opintorekisterissä, voi suunnitella monenlaista koulutusta ja opintopisteytetyt opintojaksomallit ovat näistä yksi esimerkki.

21.05.2019 Elämää järjestöissäKoulutukset

Siviksen jäsenjärjestöt tuottavat laadukasta järjestökoulutusta

Opintojaksomallit ovat järjestöjen laatukoulutuksia. Niitä toteutti viime vuonna 13 jäsenjärjestöä ja niihin osallistui yli 4700 henkilöä. Opintojaksomallit ovat samansisältöisinä toistuvia ja osaamislähtöisesti mietittyjä. 

21.05.2019 Koulutukset

Vapaaehtoistyö hyödyttää työelämässä nuoria, hyvin koulutettuja ja työssä olevia

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields tarkastelee juuri julkaistussa artikkelissa vapaaehtoisten toiminnassaan kokemaa oppimista Siviksen, Kansalaisareenan ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -kyselytutkimuksen aineiston perusteella.