SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Työelämän osaamismerkit nostavat harrastuksissa hankitut taidot esiin

ti 9. huhtikuuta 2019 09.15.00

Järjestöissä toimiminen kartuttaa monesti osaamista, jonka havainnollistaminen voi olla hankalaa ansioluettelossa tai työhakemuksessa.

Opintokeskus Siviksen ja Accenturen Työelämätaidot näkyviin –projektissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämän osaamismerkkejä. Ideana on nykyistä paremmin tunnistaa ja tunnustaa järjestötoiminnassa hankittuja taitoja ja hyödyntää niitä työnhaussa.

– Tarkoitus on saada vapaaehtoistyössä karttunut osaaminen esiin ja hyötykäyttöön. Taustalla on ajatus, että osaamismerkki kertoo laajemmin taidoista kuin esimerkiksi kurssitodistus, koska osaamismerkkiin voidaan liittää konkreettisia esimerkkejä, kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen.

Työelämätaidot näkyviin –projekti alkoi tammikuussa. Siviksen ja Accenturen lisäksi merkkejä ovat ideoimassa Suomen Partiolaiset, Suomen 4H-liitto ja Suomen Punainen Risti. Ensimmäiset työelämän osaamismerkit tulevat käyttöön kevään 2019 aikana.

Jos on vähän työkokemusta, korostetaan taitoja

Työelämän osaamismerkkejä lähdettiin suunnittelemaan alle 30-vuotiaiden nuorten ja heikosti työllistyvien tueksi. Jos esimerkiksi työkokemusta tai koulutusta on vasta vähän, voi omaa osaamistaan tuoda esiin osaamismerkkien avulla.

– Olemme huomanneet, että oman osaamisen sanoittaminen ei ole helppoa aikuisillekaan. Työelämän osaamismerkit antavat työvälineitä vuoropuheluun työnantajien kanssa, Heidi Ristolainen toteaa.

Työelämän osaamismerkkien suunnittelijat havaitsivat, että työnantajat palkkaavat mieluusti itsenäisiä ja omatoimisia työntekijöitä, joilla on hyvät taidot uuden oppimiseen ja muutoksiin sopeutumiseen.

– Oma aktiivisuus ja harrastuneisuus voi nostaa työnhakijan myönteisellä tavalla esiin ja vakuuttaa työnantajan, Heidi Ristolainen sanoo.

Ura- ja oppimistaidot sekä teknologiaosaaminen näkyviin

Työelämän osaamismerkkiperheen luomisessa on otettu huomioon työnantajien arvostamien taitojen lisäksi järjestöjen tarjoama osaaminen.

Työelämän osaamismerkkejä tulee alkuvaiheessa kahdeksan. Merkkien suunnittelussa on hyödynnetty tulevaisuuden työelämätaitojen selvityksiä.

Osaamismerkkien teemat ovat:

1) Elämä- ja urataidot

2) Oppimistaidot

3) Tieto-, media- ja teknologiataidot

Elämä- ja urataitojen osaamismerkki sisältää esimerkiksi itsenäisen työskentelyn, yhteistyötaitojen ja monikulttuurisuustaitojen osaamista. Oppimistaitojen osaamismerkissä edellytetään luovuutta ja hyvää oppimiskykyä. Tieto-, media- ja teknologiataidot taas näkyvät it-osaamisen lisäksi esimerkiksi sisällöntuotannossa.

– Monikulttuurista osaamista on voinut syntyä esimerkiksi yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa. Tieto- ja mediataitoja taas on voinut karttua vaikka järjestön verkkosivujen päivittämisestä, Heidi Ristolainen havainnollistaa.

Järjestöt myöntävät osaamismerkkejä jäsenilleen

Työelämän osaamismerkit tulevat Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen käyttöön keväällä. Osaamismerkit toimivat Open Badge Factory –ohjelmalla. Jäsenjärjestöt hankkivat ohjelman ja Sivis jakaa työelämän osaamismerkit järjestöille.

Käytännössä järjestöt myöntävät osaamismerkkejä jäsenilleen hakemuksen perusteella. Myönnetty osaamismerkki on digitaalinen kuva, jonka voi liittää sähköiseen hakemukseen tai vaikka suoraan LinkedIn-profiiliin.

Opintokeskus Sivis kerää ensimmäisiä käyttökokemuksia jo kevään aikana. Palautteen perusteella osaamismerkkiperhettä kehitetään ja täydennetään.

– On ollut hienoa huomata, miten paljon työelämän osaamismerkit herättävät kiinnostusta – jo valmisteluvaiheessa! Toivomme, että mahdollisimman moni järjestö ottaa osaamismerkit laajasti käyttöönsä, Heidi Ristolainen sanoo.

Teksti: Tia Yliskylä
Kuva: Heidi Ristolainen

Tampereen yliopisto ja OPH: Tulevaisuuden työelämätaidot