SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Osaamismerkit sanoittavat ja näyttävät osaamista

ti 9. huhtikuuta 2019 09.30.00

Osaamismerkeillä sanoitetaan ja näytetään vapaaehtoistoiminnassa ja järjestökoulutuksessa syntyvää osaamista.

– Olen organisointitaitoinen, luova, luotettava ja tulen hyvin ihmisten kanssa toimeen.

– Olen kokenut lasten ohjaaja.

– Hallitsen some-viestinnän perustaidot.

– Olen johtanut monen kymmenen ihmisen organisaatiota, toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa.

Järjestökoulutuksessa ja vapaaehtoistoiminnassa syntyy suuri määrä osaamista, jolla on arvoa itsessään ja muissa opinnoissa tai työelämässä. Osaamisen osoittamiseen tarvitaan konkreettisia välineitä. Siviksessä ja useissa jäsenjärjestöissä käyttöön otetuilla digitaalisilla osaamismerkeillä voi kuvata ja validoida osaamista.

Järjestöissä osaamisen tunnustaminen merkeillä on tuttua. Marttojen taitoavaimet tai partiolaisten hihamerkit kertovat kantajansa taidoista ja kokemuksesta. Merkit perinteisesti ovat järjestökohtaisia ja kuvaavat myös etenemistä vapaaehtoistehtävissä.

Tänä päivänä validoitu osaaminen on koottuna yhä useammin digitaalisiin ympäristöihin. Työnhakua tukeviin palveluihin voi tulevaisuudessa tuoda osaamisensa omaan profiiliinsa ulkopuolisista lähteistä kuten kansallisesta opintorekisteristä Koskesta.

Digitaaliset osaamismerkit ja todistukset ovat käytössä monissa oppilaitoksissa. Näihin ympäristöihin on tärkeää saada näkyväksi ja käyttöön myös vapaa-ajalla, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa kerätty osaaminen.

Vapaaehtoistehtävissä ja järjestöjen toiminnassa syntyvä osaaminen osuu hyvin yhteen työelämän top 10 -listojen kanssa tulevaisuuden osaamisesta. Organisointitaidot, luovuus, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu tai sosiaaliset taidot ovat myös työelämässä tärkeää osaamista, jota kertyy järjestössä toimiessa.

Siviksessä kehitetään järjestöjen käyttöön yhteisiä osaamismerkkejä, jotta tätä osaamista voidaan tehdä näkyvämmäksi ja tunnetummaksi. Partion nuorisoalan osaamiskeskuksen osaamiskiekolla kuvataan yhtymäkohtia järjestöjen koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen välillä.

Digitaalinen osaamismerkki on visuaalinen merkki liitettäväksi omaan profiiliin tai työhakemukseen. Merkin takaa avautuu kriteereinä oleva osaaminen sekä koulutus ja kokemus, joilla osaaminen on saavutettu ja osoitettu. Organisointikykyisyys, johtamisosaaminen, ohjauskokemus tai viestinnän taidot saavat sisältöä osaamismerkkiin liittyvästä kuvauksesta.

Digitaalinen osaamismerkki voi olla alku omalle osaamisen portfoliolle, jossa osaamismerkille kerätään tunnustusta kanssatoimijoilta järjestöistä, oppilaitoksesta tai työnantajalta ja merkkiin lisätään omia näyttöjä osaamisen käyttämisestä.

Oman osaamisen kuvaaminen ja näyttäminen on taito. Määrätietoisesti omaa osaamistaan ja uraansa kehittävälle aktiiville digitaalinen osaamismerkki on yksi uusi lisäväline osoittaa monipuolista osaamistaan ja suunnitella oman osaamisen tavoitteellista kehittämistä.

Erityisen suuri arvo järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa saavutetun osaamisen näyttämisestä voi olla ensimmäistä työpaikkaansa hakevalle nuorelle, työelämästä syrjässä olevalle tai maahanmuuttajalle, joka hakee omaa paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestössä osaamismerkkien käyttöön ottaminen on myös mahdollisuus voimaannuttaa. Osaamismerkki antaa välineitä oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

Oppiminen on itsessään palkitsevaa. Vapaaehtoistoiminnassa hyvän tekemisen rinnalla uusien asioiden oppiminen ja tunnustuksen saaminen toiminnassa ovat toistuvasti motivaatiotekijöiden listakärjessä. Osaamismerkki on konkreettinen tunnustus oppimisesta ja uudesta osaamisesta.

Marita Salo
Toiminnanjohtaja, Opintokeskus Sivis