SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Osaamismerkkien avulla järjestökoulutus näkyväksi

ti 9. huhtikuuta 2019 09.00.00

Järjestösektorin toiminnassa karttuva monimuotoinen ja laaja-alainen osaaminen saadaan näkyväksi muun muassa osaamismerkkien avulla. 

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen uskoo, että osaamismerkit muodostavat eräänlaisen vaikuttamistyökalun. Osaamismerkkien kautta voidaan nostaa esille järjestötoiminnassa ja vapaan sivistystyön koulutuksissa syntyvää osaamista ja koulutuksen merkitystä yhteiskunnan tasolla. 

– Osaamismerkkien merkitys on siinä, että ne auttavat sanoittamaan osaamista. Niiden avulla osaaminen on kätevästi siirrettävissä paikasta toiseen, koska merkit ovat digitaalisessa muodossa. Käyttämällä osaamismerkkejä henkilö voi valottaa tiettyä osaamistaan eri näkökulmista, esimerkiksi miten tietty osaaminen rakentuu koulutusten, vapaaehtoistehtävien tai työelämän kautta. Osaamismerkeillä voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista riippumatta siitä, missä oppimisympäristössä osaaminen on syntynyt, Annika tiivistää osaamismerkkien hyödyn. 

Sivis on työstänyt osaamismerkkejä viime vuosina useammassa hankkeessa. Esimerkiksi pohjoismaisessa Open Badges in Folkbildning -hankkeessa tuotettiin aikuiskoulutuksen osaamismerkkejä. Mukana oli toimijoita Suomesta, Ruotsista ja Liettuasta.

Koto opettaa arjen taitoja maahanmuuttajille 

Itä-Suomen alueella Sivis osallistuu valtakunnalliseen Opintokeskukset ry:n ja Suomen Kansanopistoyhdistyksen yhteiseen Koto-hankkeeseen (Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut), jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat. Hanke päättyy toukokuussa. 

Koto-hanketta vetää Siviksen puolelta asiantuntija Lea Lihavainen Joensuun aluetoimistosta. Osana hanketta järjestettiin Kotos-koulutus yhteistyössä Kiteen Evankelisen Kansanopiston ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

Koulutukseen kuului viikoittaisen luku- ja kirjoitustaitokoulutuksen ohella arjen taitojen ja kansalaisvalmiuksien oppimista. Opintokeskukset tuottivat yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa koulutusta ja käytännön harjoittelua arjen turvallisuudesta, vapaaehtoistoiminnasta, erilaisten järjestöjen tarjoamista aktiviteeteista ja yleensäkin yhdessä toimimisesta. 

Siviksen jäsenistä Suomen Punainen Risti opettaa hankkeessa ensiaputaitoja, Taitoliitto kädentaitoja ja Marttaliitto kokkailua. Erilaisten oppijoiden liitto tuo näkökulmaa oppimisen monista mahdollisuuksista. Mukana ovat myös Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Sydänliitto

Osana hanketta on tuotettu Arjen kansalaistaidot -osaamismerkkiperhe, johon kuuluu neljä osaamismerkkiä: osallistuva oppija, osaava oppija, paikallistuntija ja kulttuurin tuntija. Kiintopisteenä on suomalaisessa arjessa ja yhteiskunnassa toimiminen.  

Suomi on osaamismerkkityön edelläkävijä 

Open Badges in Folkbildning -hankkeessa mukana ollut Annika Tahvanainen-Jaatinen kertoo, että huomasi hankkeen aikana osaamismerkkityön olevan Suomessa pidemmällä kuin muissa Pohjoismaissa. 

Hankkeen tiimoilta luotiin aikuiskoulutukseen liittyvät osaamismerkit, joita voi hakea jokainen aikuiskouluttaja. Merkit on jaettu kolmeen osa-alueeseen: metodologiseen osaamiseen, kouluttajaosaamiseen ja arviointiosaamiseen. Osaamistasot auttavat oman osaamisen vahvistamisessa ja sen arvioinnissa. Osaamistasojen kautta voi pohtia, miten edetä seuraavalle tasolle. Kutakin merkkiä on kolmella eri osaamistasolla, jotka on kytketty EQF-tasoihin

Osaamismerkeistä monenlaista hyötyä   

Eri kulttuuritaustoista tulevien kanssa toimiessaan Lea on huomannut, että osaamismerkeillä on erityisen tärkeä rooli oman osaamisen tunnistamisessa. Kaikki eivät esimerkiksi osaa kirjoittaa itsestään ja osaamisestaan edes omalla äidinkielellään.  

– Maahanmuuttajalle koulutukseen osallistuminen ja osaamismerkin saaminen voi olla hyvin voimaannuttava asia. Maahanmuuttajien mukaan saamiseksi järjestötoimintaan tulisi tehdä entistä enemmän työtä. Kun huomaa, että omalla aktiivisuudella on merkitystä, se kannustaa toimimaan aktiivisesti myös jatkossa, Lea toteaa. 

Annika näkee hyödyllisenä sen, että maahanmuuttaja osaa hahmottaa mitä osaamisella tarkoitetaan suomalaisessa kulttuurissa, ja että hän tunnistaa jo olemassa olevaa omaa osaamistaan. Se auttaa seuraavien askelten, tulevaisuuden ja oman kehittymisen pohtimisessa. 

– Nykyään esimerkiksi työhakemuksissa on tapana tuoda enemmän esille sitä, mitä osaa sen sijaan, että kerrotaan siitä mitä on tehnyt, sanoo Annika. 

Osaamismerkkien arvo tulee esille niiden käytössä, jolloin niiden kautta avautuvat paitsi tiedot merkin saajasta, tämän osaamisesta, osaamisen tasosta sekä siitä osaamisen kehittämisen polusta, jota tämä on kulkenut. Polun myötä selviää myös missä oppimisympäristössä osaaminen on karttunut, kuka tai mikä taho on asettanut osaamiskriteerit, arvioinut osaamista ja sitä kautta taannut, että henkilöllä on merkissä mainittu osaaminen. 

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkit myönnettiin koulutukseen osallistuneille.

Osaamismerkkiin voi liittää hyödyllistä tietoa

Aikuiskoulutuksen osaamismerkkejä voi hakea jokainen aikuiskouluttaja itselleen Siviksen verkkosivujen kautta. 

– Omasta osaamisesta tuotetaan tekstiä ja osaamismerkkiin liitetään todisteita, joilla vahvistetaan tunnistettua osaamista. Osaamismerkin hyöty onkin suurin silloin, kun merkin hakija liittää siihen tietoa omasta osaamisestaan ja todisteita esimerkiksi koulutuksesta, työstä tai vapaaehtoistyöstä. Nämä kaikki näkyvät merkin yhteydessä, Annika kertoo osaamismerkkien hakemisesta. 

Osaamismerkit on yksi keino tuoda järjestöjen antamaa koulutusta näkyvämmäksi. Ne auttavat osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. 

– Osaaminen on valtavan tärkeä asia. Vapaan sivistystyön tehtävä ei ole tuottaa osaamista sen itseisarvon vuoksin vaan siksi, että osaamisen kehittämisen kautta olemme luomassa humaanimpaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa. Vapaan sivistystyön toiminnassa saatu osaaminen on aina arvokasta liittää johonkin laajempaan kokonaisuuteen, jotta koulutuksen todellinen arvo ja hyöty tulee paremmin esille, Lea tiivistää. 

Teksti ja kuva: Carolina Rebhan