SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Toiminnanjohtajien verkosto – yhdessä ollaan vahvempia!

ma 11. maaliskuuta 2019 19.27.00

Alustukset ajankohtaisista aiheista, tiedot uusista työkaluista, luottamuksellinen ilmapiiri, rakentavat keskustelut ja kokemusten vaihto – tässä syitä, jotka saavat toiminnanjohtajat kokoontumaan Opintokeskus Siviksen järjestämiin tapaamisiin yhä uudestaan ja uudestaan!

Varsinais-Suomen yhdistysten ja järjestöjen toiminnanjohtajat kokoontuvat Siviksen kutsumana noin neljä kertaa vuodessa keskustelemaan toiminnanjohtajan työhön liittyvistä ajankohtaisista asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja pääpaino on hyvien käytäntöjen jakamisessa, vertaisoppimisessa ja vertaistuessa.

Edellisten tapaamisten aiheina ovat olleet esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten työntekijöiden rekrytointi, yhteistyö ja kumppanuudet, toiminnanjohtajan ja hallituksen välinen yhteistyö sekä osaamisen kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Usein ideat tapaamisten teemoihin tulevat toiminnanjohtajilta itseltään.

Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen valmistelee aiheista alustukset. Toisinaan tapaamisissa on mukana Siviksen muita asiantuntijoita tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kumppanuuksia käsittelevässä tapaamisessa suunnittelupäällikkö Jaana Halin kertoi kumppanuusmahdollisuuksista Turun kaupungin ja järjestöjen sekä yhdistysten välillä.

Yhdistysten ja järjestöjen rekrytointia käsittelevässä tapaamisessa rekrytointifirma Personnelin psykologi Antti Lavanti puolestaan kommentoi järjestöjen toteutuneita ja käynnissä olevia rekrytointeja ja antoi vinkkejä niin sanottujen hyvien tyyppien löytämiseksi.

Toiminnanjohtajat kokevat, että näistä tapaamista on heille selvää hyötyä omassa työssään. Tapaamisissa tutustuu alueen muihin toiminnanjohtajiin, ja uusille toiminnanjohtajille löytyy heti verkosto, josta saada tukea ja vastauksia visaisiin kysymyksiin. Kun verkoston tapaamisissa on tultu tutuiksi, on helppo ottaa toisiin toiminnanjohtajiin yhteyttä yllättäen eteen tulevissa ja nopeaa reagointia vaativissa asioissa.

Tapaamisissa voi pysähtyä kuuntelemaan ja jakamaan vertaisten kanssa kokemuksia toiminnanjohtajan työstä. Samalla avautuu mahdollisuus nähdä oman järjestön tai yhdistyksen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Toiminnanjohtajien tapaamiset ovat hyvä esimerkki Siviksen jäsenyhteisölleen tarjoamasta tuesta aluetasolla. Siviksen asiantuntijoille tapaamiset mahdollistavat kurkistuksen järjestöjen ja yhdistysten toiminnanjohtajien työhön. Omaa osaamista pääsee vahvistamaan verkostossa esille nousevista järjestö- ja yhdistyselämän ajankohtaisista aiheista. Tätä lähemmäs yhdistyksille ja järjestöille tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja tuskin pääseekään. Tapaamisissa esille tulleita teemoja pyritäänkin Siviksessä hyödyntämään esimerkiksi valtakunnallisia koulutuksia suunniteltaessa.

Teksti ja kuva: Annika Tahvanainen-Jaatinen