SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutukset tavoittavat ja vaikuttavat

ma 11. maaliskuuta 2019 19.33.00

70 jäsenjärjestöä. Yli 70000 tuntia koulutusta, yli 40000 vertaisopintoryhmätuntia ja 28000 tuntia ammatillista koulutusta, joissa oli mukana yhteensä yli 120 000 osallistujaa viime vuonna.

Merkityksellisiä ovat myös päämäärät, joita Siviksen jäsenjärjestöillä on hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi. Koulutus on sekä tuki järjestöjen toimijoille että keino itsessään järjestön tarkoituksen toteuttamisessa. Näin syntyy Siviksen tunnuslukujen kuvaama vaikuttavuus.

Sitra fasilitoi syksyn ja kevään aikana Osaamisen aika -prosessia, jossa 30 keskeistä koulutuksen, työelämän ja valtionhallinnon toimijaa kohtasivat ja muotoilivat tahtotilan suomalaiselle elinikäiselle oppimiselle. Haastetuiksi tulivat niin rakenteet, rahoitus kuin elinikäisen oppimisen sisällöt.

Elinikäisen oppimisen konkreettinen haaste on työelämän muutos, jossa osaamisvaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Osaamisestamme yhä huomattavampi osa hankitaan elämän aikana muualta kuin tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Kilpailukyvyn rinnalle Sitran prosessissa kiri sivistys ja hyvinvointi. Osaamisen kehittäminen nähdään paitsi tuottavana investointina myös hyvinvoinnin lähteenä. Jatkuva oppiminen on osa hyvän elämän rakentamista, itsensä ja yhteisön kehittämistä. Osaamisen aika –tahtotilan mukaan yleissivistys ja jatkuvasti ylläpidetyt perustaidot varmistavat mahdollisuuden kiinnittyä yhteiskuntaan ja elää merkityksellistä elämää muutosten keskellä.

Järjestöjen koulutustoiminta tavoittaa suomalaisia laajasti ja tarjoaa matalan kynnyksen osallistua. Järjestöjen koulutuksessa erityistä on esimerkiksi vertaisuus ja kokemusasiantuntijuuden merkitys. Tästä kertoo muun muassa Allergia- ja astmaliiton live-lähetykset, joita on katsottu parhaimmillaan jopa 12000 kertaa.

Vapaa sivistystyö ja järjestöjen koulutustoiminta voidaan liittää vahvasti kestävän kehityksen tavoitteisiin. YK:n Agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka koskevat myös Suomea. Tavoitteet ottavat huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden ulottuvuudet. Tukemalla kansalaisjärjestöjen koulutusta edistämme maailmanlaajuisesti merkityksellisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Osaamisen aika -prosessissa ytimeen nousivat verkostot ja yhteistyö. Jatkuva oppiminen, osaaminen ja sivistys ovat yhteistyön tulos. Yhteistyössä toimijoita ovat julkinen koulutusjärjestelmä, työelämä ja laajasti ihmisen muut verkostot.

Siviksen jäsenjärjestöt toimivat monimuotoisena oppimisen areenana, joka ulottuu lukuisille osaamisen ja elämänalueille. Vapaan sivistystyön ideologian mukaisesti koulutuksen sisällöt nousevat ihmisten ja yhteisöjen tarpeista.

Siviksen tehtävänä, järjestöjen yhteisenä oppilaitoksena, on tuoda jäsenjärjestöjen tarjoama koulutus näkyväksi ja tunnustetuksi osaksi elinikäisen oppimisen kokonaisuutta.

Marita Salo