SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

SivisNYT

Julkaisija Opintokeskus Sivis. Päätoimittaja Marita Salo.

11.03.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutukset tavoittavat ja vaikuttavat

Elinikäisen oppimisen konkreettinen haaste on työelämän muutos, jossa osaamisvaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Siviksen jäsenjärjestöt toimivat monimuotoisena oppimisen areenana, joka ulottuu lukuisille osaamisen ja elämänalueille.

11.03.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Siviksen toiminta on jäsenjärjestöjensä näköistä

Ideoita palvelujemme kehittämiseen poimimme muun muassa järjestöyhteyshenkilötoimintamme kautta, toimimalla erilaisissa verkostoissa sekä tekemällä selvityksiä järjestöille ajankohtaisista aiheista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Live-lähetykset houkuttelevat tuhansia silmäpareja

Allergia-, iho- ja astmaliitto lähettää kerran kuukaudessa Facebook-kanavallaan suoran videolähetyksen reaaliajassa. Some-lähettiläät edistävät Allergia-, iho- ja astmaliiton viestiä sosiaalisen median kanavissa.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Uudet yhteyshenkilöt jäsenjärjestöille

Opintokeskus Sivis uudistaa kevään aikana yhteydenpitoaan järjestöihin. Jatkossa jokaisella jäsenjärjestöllä on oma nimetty yhteyshenkilönsä Siviksessä.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Parasta ovat Siviksen tukitunnit, laadukkaat koulutukset ja asiantuntija-apu

Yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa on sujuvaa, innostavaa ja tuloksellista. Näin kertovat jäsenjärjestöistä Keliakialiitto, Sulasol ja Vanhustyön keskusliitto.

11.03.2019

Sote-navigaattori apuna muutosten aallokossa

Sote-navigaattori tarjoaa navigointiapua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille sote-muutoksen aallokossa. Sote-navigaattoriin on kerätty työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Toiminnanjohtajien verkosto – yhdessä ollaan vahvempia!

Varsinais-Suomen yhdistysten ja järjestöjen toiminnanjohtajat kokoontuvat Opintokeskus Siviksen kutsumana noin neljä kertaa vuodessa keskustelemaan toiminnanjohtajan työhön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Kansalaisen perustaidot –hanke lähentää yksilöä ja yhteiskuntaa

Kansalaisen perustaidot -hankkeen kohderyhmänä on erityisesti heikossa asemassa olevat perustaitojen oppijat. Perustaitojen oppimisen kautta yksilö kokee olevansa vahvemmin yhteiskunnan jäsen. 

11.03.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: viestintäharjoittelija Carolina Rebhan

Viestintäharjoittelijallamme on vahva partiolaistausta, opettajakokemusta sekä palava kiinnostus viestintään. Viestinnässä omakseen Carolina kokee juuri erityisen sisäisen viestinnän, joka kiehtoo häntä haastavuudellaan.