SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen hallitus nostaa esiin järjestötyön kehityksen ja osaamisen näkyväksi tekemisen

ti 5. helmikuuta 2019 09.56.00

Opintokeskus Siviksen keskeinen tehtävä on tukea jäsenjärjestöjä niiden kehitystyössä. Yksi näkyvimmistä teemoista on osaamisen näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen. Niiden kautta järjestöjen työ voidaan tehdä näkyväksi päättäjille ja kansalaisille.

– Suomalaiset järjestöt tuottavat palveluja, mutta ensisijaisesti ne ovat ihmisten yhteisöjä, ne antavat merkityksen ja ihmisille äänen sekä tuovat sosiaalista pääomaa, Opintokeskus Siviksen hallituksen puheenjohtaja Milla Kalliomaa Mannerheimin Lastensuojeluliitosta tiivistää.

Hänen mukaansa keskeistä on olemassa olevan osaamisen jakaminen ja osaamisen luominen yhdessä.

– Yhteiskunta tarvitsee sitä, että ihmiset jakavat osaamistaan, Kalliomaa toteaa.

Hän mainitsee järjestökoulutuksen erityisenä haasteena ihmisten ajankäytön.

– Jokainen säätelee itse ajankäyttöns, ja nykyään vaaditaan laatua. Järjestöjen antaman koulutuksen on vastattava tarpeisiin, muuten ihmiset äänestävät jaloillaan, Kalliomaa sanoo.

Järjestöissä oppimisen keskiössä omat arvot

Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo on Opintokeskus Siviksen hallituksessa ensimmäistä kautta varsinaisena jäsenenä. Hän jakaa Milla Kalliomaan näkemyksen ihmisten ajankäytöstä.

– Ihmiset eivät ole niin valmiita sitoutumaan toimintaan kuin ennen, ja tämän takia tarpeisiin on vastattava uusilla tavoilla ja uusia väyliä hyödyntäen. Vapaaehtoistyön muotoja on kehitettävä.

Heikinheimo kertoo, että käynnissä on yleinen järjestöalan muutos, ja että Suomi ei ole enää yhdistysten luvattu maa.

– Järjestöissä tapahtuvassa oppimisessa oma kehitys, omat arvot ja oma toiminta ovat keskiössä tutkintoon johtavan opiskelun sijaan, Heikinheimo toteaa.

Heikinheimo aloittaa Siviksen hallituksessa uteliain ja innokkain mielin. Hän odottaa saavansa hallitustyöstä peilausta toimintaan Suomen Uusperheiden Liitossa, jossa on paljon uudistuksia käynnissä.

– Suomen Uusperheiden Liiton kehityksessä on hyvä hyödyntää Siviksen sertifioimia toimintamalleja ja Siviksessä tehtävää strategiatyötä, Heikinheimo kertoo.

Uusi hallitus aloitti tammikuussa

Siviksen uusi hallitus polkaisi toimintansa käyntiin järjestäytymiskokouksessa 24.1.2019. Kokous järjestettiin osana Siviksen hallituksen ja henkilöstön yhteistä koulutuspäivää.

Kaudella 2019 Siviksen hallituksessa ovat varsinaisina jäseninä ja varajäseninä edustajat Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Hengitysliitosta, Mielenterveyden keskusliitosta, ProAgria Keskusten Liitosta, Suomen Ladusta, Suomen Uusperheiden Liitosta, Suomen Partiolaisista, Aivoliitosta, Allergia-, iho- ja astmaliitosta, Suomen Punaisesta Rististä, Suomen Vanhempainliitosta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Reserviläisliitosta, Näkövammaisten liitosta, Kuuloliitosta, Suomen Omakotiliitosta ja Muistiliitosta.

Yhteensä Siviksen jäsenjärjestöjä on 70.

Teksti: Carolina Rebhan

Kuva: Anu Törrö

Sivistä ylläpitää Opintotoiminnan keskusliitto ry

Opintokeskus Sivistä ylläpitää Opintotoiminnan keskusliitto ry, johon kuuluu 70 jäsenjärjestöä.

Jäsenjärjestöjen valitsema hallitus toimii myös Opintokeskus Siviksen johtokuntana.