SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutus on osa vapaata sivistystyötä

ti 5. helmikuuta 2019 10.00.00

Vapaa sivistystyö sykkii vahvasti tässä ajassa ja hetkessä. Vapaa sivistystyö on olemassa sekä yksilöitä että yhteiskuntaa varten.

Laki vapaasta sivistystyöstä asettaa arvot koulutuksen perustaksi:

"Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus."

Opintokeskus Sivis on järjestöjen yhteinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestöt koulutuksellaan tarjoavat paikkoja omaehtoiselle, omista kiinnostuksen kohteista ja järjestöjen toiminnasta nousevalle oppimiselle.

Järjestöjen koulutus tukee kohtaamista ja yhteisöllisyyden rakentamista. Tästä odotuksesta kertoo myös Punaisen Ristin tuore jäsenkysely, jossa järjestön koulutuksen toivotaan ennen kaikkea olevan avointa, vuorovaikutteista, kaikille saavutettavaa, innostavaa, ajantasaista sekä tarpeisiin ja tehtäviin kohdennettua.

Suomessa sivistys ja oikeus oppimiseen kuuluu kaikille. Vapaan sivistystyön historia on myös kansakunnan rakentamista sivistyksen ja yhteisen hyvän pääomaa kasvattamalla.

Aktiivinen kansalaisuus tänään on osallisuutta lähiyhteisössä, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. Myös osallisuus on perustaito, johon järjestöjen toiminnassa ja koulutuksessa opitaan. ”Kansalaisuuteen kasvetaan” muotoilee Vapaan Sivistystyö ry:n puheenjohtaja Björn Wallén SivisNYTin haastattelussa.

Saavuttavuus, innostavuus ja matala kynnys osallistua ovat vapaan sivistystyön vahvuuksia. Opiskelu vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuodoissa tarjoaa rajattomat vaihtoehdot läpi elämän itsensä kehittämiseen.

Vapaan sivistystyön ajankohtaisena tehtävänä on myös perustaitojen vahvistaminen. Toiminnallinen oppimisympäristö järjestöissä tarjoaa oivallisen paikan myös aikuisille perustaitojen vahvistamiseen. Digitaalisten perustaitojen vertaisoppiminen voi liittyä sulavasti järjestön muuhun ryhmätoimintaan vaikkapa perhekahvilaan, luku- ja kirjoitustaitoja voi treenata myös osana vapaaehtoistoiminnan kurssia.

Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöt saavat taloudellista ja pedagogista tukea koulutustoimintaansa. Konkreettiseksi oppilaitoksen tekee myös yhteinen opintorekisteri Sivisverkko, johon järjestöjen koulutuksessa saatu osaaminen tallentuu. Koulutuksesta saatu todistus mahdollistaa myös hankitun osaamisen osoittamisen.

Osaaminen rakentuu läpi elämän. Järjestöissä koetaan oppimisen iloa yhdessä.

Marita Salo