SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

SivisNYT

Julkaisija Opintokeskus Sivis. Päätoimittaja Marita Salo.

05.02.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutus on osa vapaata sivistystyötä

Opintokeskus Sivis on järjestöjen yhteinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestöt koulutuksellaan tarjoavat paikkoja omaehtoiselle, omista kiinnostuksen kohteista ja järjestöjen toiminnasta nousevalle oppimiselle.

05.02.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Sivis vapaan sivistystyön oppilaitoksena

Opintokeskus Siviksen erityispiirre on, että olemme järjestöjen aikuisoppilaitos. Tarjoamme mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja koulutuksen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

05.02.2019

Hurraa sivistys, keskustelu ja kyky toimia yhdessä!

Opintokeskukset ovat merkittävässä roolissa kansalaisuuden ja edustuksellisen demokratian kehittämisessä.

05.02.2019

Siviksen hallitus nostaa esiin järjestötyön kehityksen ja osaamisen näkyväksi tekemisen

Siviksen uusi hallitus näkee jäsenjärjestöjen kehitystyön tukemisen keskeisenä. Yksi näkyvimmistä teemoista on osaamisen näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen.

05.02.2019 Elämää järjestöissä

Punainen Risti tarjoaa tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa koulutusta

Laadukas koulutustarjonta antaa hyvän kuvan järjestön toiminnasta kuvastaen järjestön toiminnan keskeisiä suuntia ja painopisteitä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus myös lisää koko järjestökentän vaikuttavuutta ja uskottavuutta.

05.02.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: asiantuntija Jussi Keskitalo

Jussi Keskitalo on Opintokeskus Siviksen IT-painotteinen asiantuntija. Hänen työhönsä kuuluu esimerkiksi Sivisverkon jatkokehitys.

05.02.2019 Koulutukset

Siviksen kevään koulutuksissa on vielä vapaita paikkoja

Siviksen kevään koulutukset kuvauksineen ovat Sivisverkossa ja ilmoittautumiset auki! Koulutukset on jaettu kolmeen pääteemaan: järjestöosaamiseen, koulutusosaamiseen ja digiosaamiseen.