SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

SivisNYT

Julkaisija Opintokeskus Sivis. Päätoimittaja Marita Salo.

12.12.2019 Pääkirjoitus

Sivis nostaa osaamisen näkyviin kansallisessa opintorekisterissä

Vapaan sivistystyön koulutuksella ja sen myötä syntyvällä osaamisella on merkittävä osuus elinikäisessä oppimisessa. Oman osaamisen kehittyminen ja saavutusten näkyväksi tekeminen on motivoivaa ja hyödyllistä opiskelijoille.

12.12.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Työelämätaidot näkyviin

Suunnittelimme osaamismerkkien käyttöä erityisesti työelämälähtöisesti: Millaista työelämäosaamista järjestöissä toimiminen tuottaa ja miten osaamismerkit auttaisivat edistämään työllistymistä?

12.12.2019

Kuuntele Siviksen podcast-sarja ja tunnista osaamisesi

Opintokeskus Siviksen Tunnista osaamisesi! –podcast alkoi syyskuussa. Kolmiosaisessa podcastissa keskustellaan järjestöissä hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

12.12.2019 Elämää järjestöissä

Järjestö, tuota laatukoulutusta opintojaksomallien avulla

Hajanaiset kurssit jäävät historiaan. Opintojaksomallit tuottavat laatukoulutuksia osaamistavoitteet kärkenä.

12.12.2019 Hankekuulumisia

Digitaidot esiin valtakunnallisilla osaamismerkeillä

Elokuussa käynnistynyt Osuvat Taidot -hanke luo valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavien perusdigitaitojen ympärille.

12.12.2019 Koulutukset

Opi uutta ja päivitä vanhaa Siviksen koulutuksissa!

Opintokeskus Sivis tarjoaa ensi vuonna kiinnostavan kattauksen ajankohtaisia koulutuksia. Ne on koottu Siviksen koulutuskalenteriin.

12.12.2019 Elämää järjestöissäKoulutukset

Sivis tukee ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjiä

Ammatillisen lisäkoulutuksen arvoa on mahdollista lisätä opintopisteyttämällä koulutus. Punaisen Ristin avustustyöntekijöiden peruskurssi on yksi esimerkki ammatillisesta lisäkoulutuksesta.

12.12.2019

Hyvää joulua ja onnea vuoteen 2020!

Sivis toivottaa rauhaisaa joulun aikaa ja oppimisen iloa ensi vuoteen.

12.11.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestöt tuottavat merkityksiä ja sisältöä elämään

Järjestöjen toiminta ja koulutus luo kohtaamisen paikkoja, mahdollisuuksia liittyä ja tuntea kuuluvansa yhteisöön. Järjestöt tarjoavat välineitä toimia ja vaikuttaa omassa lähiyhteisössään ja yhteiskunnassa. Tämän aktiivisen kansalaisuuden edistäminen koulutuksella ja omaehtoisella opiskelulla on vapaan sivistystyön ja opintokeskusten perustehtävä.

12.11.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Järjestöt tuottamaan yhteiskunta- ja kulttuuriosaamista maahan muuttaneille

Opintokeskus Sivis on mukana maahan muuttaneiden luku- ja kirjoitustaitoa edistävissä kotoutumiskoulutuksissa. Koulutuksissa on keskeistä arjen kansalaistaitoihin ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät tiedot ja taidot.

12.11.2019 Hankekuulumisia

TULOS tuo tuloksia työyhteisöihin

Lokakuussa alkanut kaksivuotinen Tulevaisuuden Osaajaksi (TULOS) -hanke keskittyy osaamisen johtamiseen järjestötyöpaikoilla ja pienissä yrityksissä.

12.11.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: Siviksen asiantuntija Kristiina Hannukainen

Kristiinan tehtävänä on tutkia järjestöjen koulutuksia Sivisverkosta.

12.11.2019 Elämää järjestöissä

Järjestöt perustaitoja kehittämässä

Käytännönläheinen järjestökoulutus on oiva tapa oppia perustaitoja. Marttaliitto ja MLL kertovat, miten.

12.11.2019

Ekososiaalinen sivistys antaa merkityksen – keskiössä ekologisuus ja ihmisarvo

Ekososiaalisen sivistyksen kärjet ovat ekologisuus ja ihmisarvo. Ajatuksena on, että ympäristön hyvinvointi ja ihmisoikeuksien toteutuminen täytyy ottaa tosissaan. Ne ovat ydinarvoja, joista täytyy pitää kiinni.

12.11.2019 Elämää järjestöissä

Podcast: Opintopisteistä on saatu pelkästään hyvää palautetta, kertoo 4H

4H-järjestö on ensimmäisten joukossa nostanut esiin vapaaehtoistyössä karttunutta osaamista opintopisteiden avulla. Haastateltavina 4H-liiton koulutuspäällikkö Johanna Pölkki ja 4H-yrittäjä Venla Huldén Salon 4H-yhdistyksestä.

12.11.2019 Tapahtumat

Lippu Menestyvät järjestöt 2020 -tapahtumaan vain 195 e

Menestyvät järjestöt -tapahtumassa pohditaan, mistä tulevaisuuden huippujärjestöt on tehty. Tapahtuma järjestetään 11. helmikuuta 2020 Helsingissä.

12.11.2019 Sivisverkko

Tule mukaan kehittämään Siviksen koulutuspalautejärjestelmää!

Sivis kehittää vuoden 2020 aikana sekä Sivisverkon koulutuspalautelomakkeita että palautteen keräämisen, raportoinnin ja hyödyntämisen prosesseja.

12.11.2019 Hankekuulumisia

Kerro kokemuksistasi, osaamisen tunnistaja!

Oletko käyttänyt jotakin työkalua vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Vastaa kyselyyn ja kerro, miten prosessi onnistui!

08.10.2019 Pääkirjoitus

Tulevaisuuden järjestöosaamista

Ennakoinnin ja tulevaisuustaitojen merkitys jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä kasvaa. Miten varautua esimerkiksi riskiin vapaaehtoisten toimintamotivaation katoamisesta?

08.10.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Sivis kouluttaa lisää digiperustaitojen vertaisohjaajia

Digiosaamisesta on tullut nopeasti kaikille kansalaisille tärkeä arjen taito. Sivis on kehittänyt vertaisoppimiseen perustuvan digitaalisten, tieto- ja viestintäteknisten perustaitojen koulutus- ja oppimismallin.

08.10.2019 Koulutukset

Siviksestä apua järjestöosaamisen kehittämiseen

Tulevina vuosina Siviksessä kehitetään voimakkaasti järjestöosaamista. Lue asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatisen poiminnat siitä, mitä on luvassa.

08.10.2019

Tunnista osaamisesi! -podcast 2: EHYT Ry on ottanut osaamismerkit hyötykäyttöön

Opintokeskus Siviksen Tunnista osaamisesi! –podcastin toisessa jaksossa keskustellaan osaamismerkeistä. Osaamiskeskus Vahvistamon verkostokoordinaattori Mika Piipponen EHYT ry:stä kertoo, mitä iloa osaamismerkeistä on ollut EHYTin ja Vahvistamon toiminnassa.

08.10.2019 Elämää järjestöissä

Verkkokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun – Keliakialiitto kokeili Siviksen uutta ItsLearning-oppimisympäristöä

Opintokeskus Siviksessä on otettu käyttöön ItsLearning -verkko-oppimisalusta, jota parhaillaan pilotoidaan järjestöissä. Keliakialiitossa aiotaan jatkaa alustan käyttöä.

08.10.2019 Hankekuulumisia

Eurooppalaisia työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

ImproVal-hankkeessa selvitetään ja kerätään hyödyllisimpiä työkaluja EU-maista kaikkien käyttöön. Eri puolilta Eurooppaa on kerätty tähän mennessä 45 työkalua vapaaehtoistoiminnan validointiin 22 EU-kielellä.

08.10.2019 Tapahtumat

Järjestöviestijöiden aamiaistapaamisessa 1.11. puhutaan järjestöjen somelähettiläistä

Anu Sauliala Allergia-, iho- ja astmaliitosta kertoo kokemuksia somelähettiläiden toiminnasta.

08.10.2019 Koulutukset

Itsetuntemus ja -ohjautuvuus ovat muuttuvan työelämän uusia perustaitoja

Kansalaisen perustaidot -hankkeen kehitteillä oleva Kaikkien-malli on uuden ajan oppimistapa muuttuvassa työelämässä. Erilaisissa työmarkkina-asemissa olevia oppijoita ohjataan tunnistamaan hyvinvointia, oppimistarpeita ja talouden turvaamista koskevia kehittämistarpeita ja ratkaisemaan ne oikein mitoitetuilla ja saavutettavilla arki- ja työelämän toimenpiteillä.

04.09.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestökoulutus verkossa

Monet Siviksen jäsenjärjestöt toivovat ja tarvitsevat Siviksen asiantuntemusta ja tukea verkkokoulutusten kehittämiseen. Siviksellä onkin merkittävä rooli järjestöjen yhteisen kehittämisen alustana ja tukena järjestöjen koulutuksen laadun, välineiden ja pedagogian kehittämisessä.

04.09.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Tee toiminnasta vaikuttavampaa uuden itseopiskelumateriaalin avulla!

Itseopiskelumateriaali perehdyttää yhdistystoiminnan perusteisiin, ja se on suunnattu pienten järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisille ja työntekijöille. Tule testaamaan, että materiaali vastaa juuri teidän tarpeisiinne!

04.09.2019 Sivisverkko

Tunnista osaamisesi! –podcast alkoi: Sivisverkko on käytännöllinen työväline

Ensimmäisessä jaksossa keskustellaan järjestöissä hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työvälineistä. Sivisverkko auttaa järjestöjä sekä koulutuksen pedagogisessa suunnittelussa että tiedon siirtämisessä.

04.09.2019 Koulutukset

Onko Kaikkien-mallin salaisuus sen arkisuus?

Kehitämme Siviksessä fiksulla tavalla simppeliä koulutusmallia, joka on ensi vuonna kaikkien jäsenjärjestöjen vapaassa käytössä.

04.09.2019 Elämää järjestöissä

Mitä partiossa oppii? Harrastuksesta taitoja opintoihin ja työelämään

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan parissa harrastaminen tuottaa eniten opinnoissa ja työelämässä hyödynnettäviä valmiuksia. Atte Kestin vapaa-ajasta iso osa kuluu partiossa.

04.09.2019 Hankekuulumisia

Sivis mukana SosteTalk -tapahtumassa lokakuussa

Siviksen Eeva Jeronen kertoo perustaidoista ja Heidi Ristolainen pitää pop up -työpajan, jossa kuulet Siviksen uusista, digitaalisista työelämän osaamismerkeistä.

04.09.2019 Sivisverkko

ItsLearning – Siviksen uusi verkko-oppimisympäristö

Opintokeskus Siviksessä on kevään aikana aloitettu pilottikoulutukset uudessa ItsLearning -verkko-oppimisympäristössä. Verkkokoulutus on vahvasti sidoksissa koulutuksen laadun kehittämiseen.

04.09.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: Tiina Tanskanen-Kudjoi

Verkkopedagogiikan asiantuntijan intohimona on kehittää verkkopedagogiikkaa ja digitaalisia palveluita entistä paremmiksi.

04.09.2019 Koulutukset

Tulevaisuustaidot ovat kansalaistaitoja – Haastattelussa futuristi Elina Hiltunen

Suosittelen aina skenaariomenetelmää tulevaisuuden ennakoinnissa. Skenaarioissa ei lukkiuduta yhteen tulevaisuuteen, vaan siinä mietitään erilaisia tulevaisuuspolkuja. Rakennuspalikoina on trendit.

21.05.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Laadukas järjestökoulutus

Järjestöissä on tarpeen miettiä, miten kiinnostavia vapaaehtoistehtäviä voidaan tarjota entistä monipuolisemmin erilaisille ihmisille. Laadukas järjestökoulutus avaa mahdollisuuksia uusiin vapaaehtoistehtäviin.

21.05.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Kehitämme digiajan perustaitojen koulutusmallia kaikille kansalaisille

Tällä hetkellä sähköistyvät palvelut ja koulutus- ja työmarkkinat edellyttävät yksilöltä yhä useammin omatoimista perustaitojen kehittämistä ja niiden avulla asioiden hoitoa. Arkea helpottavia palveluita on yhä enemmän saatavilla, mutta riittävätkö taidot ja aika niiden hyödyntämiseen?  

21.05.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Uusperheet saavat mobiilisovelluksesta tukea arkeen ja kommunikointiin

Mobiilisovelluksen avulla valmennukseen osallistuvien uusperheiden lapsetkin oppivat uusia taitoja. Sovelluksessa on esimerkiksi erilaisia tehtäviä, opasvideoita ja viestintäkanavia.

21.05.2019 Elämää järjestöissä

Sivis tarjoaa järjestöille yksilöllistä tukea koulutuksen laadun kehittämiseen

Jäsenjärjestöt saavat koulutuksen laadun kehittämiseen käytännönläheistä tukea Opintokeskus Sivikseltä. Tuki on yksilöllistä ja jokaiselle järjestölle erikseen suunniteltu.

21.05.2019 Koulutukset

Siviksen syksyn koulutukset

Siviksen syksyn koulutukset ovat Sivisverkossa! Syksyn aikana pääset oppimaan niin Erätauko-dialogimenetelmästä, podcasteista kuin kouluttajana toimimisesta. Ilmoittaudu mukaan jo nyt! 

21.05.2019 Hankekuulumisia

Tulevaisuustaitoja ja osaamisen kehittämisen malleja

Tulevaisuustaitomallin avulla yhdistys tai järjestö oppii hankkimaan tietoa ja kuuntelemaan erilaisten sidosryhmien ajatuksia siitä, millainen tulevaisuus saattaa. Lisäksi järjestö oppii yhdistämään tietoa, ja tiedon perusteella keskustelemaan oman toiminnan linjauksista. 

21.05.2019 Sivisverkko

Sivisverkko toimii työkaluna koulutuksen laadun kehittämisessä

Sivisverkossa, järjestöjen koulutuksen opintorekisterissä, voi suunnitella monenlaista koulutusta ja opintopisteytetyt opintojaksomallit ovat näistä yksi esimerkki.

21.05.2019 Elämää järjestöissäKoulutukset

Siviksen jäsenjärjestöt tuottavat laadukasta järjestökoulutusta

Opintojaksomallit ovat järjestöjen laatukoulutuksia. Niitä toteutti viime vuonna 13 jäsenjärjestöä ja niihin osallistui yli 4700 henkilöä. Opintojaksomallit ovat samansisältöisinä toistuvia ja osaamislähtöisesti mietittyjä. 

21.05.2019 Koulutukset

Vapaaehtoistyö hyödyttää työelämässä nuoria, hyvin koulutettuja ja työssä olevia

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields tarkastelee juuri julkaistussa artikkelissa vapaaehtoisten toiminnassaan kokemaa oppimista Siviksen, Kansalaisareenan ja Kirkkohallituksen vuonna 2018 Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -kyselytutkimuksen aineiston perusteella.

09.04.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Osaamismerkit sanoittavat ja näyttävät osaamista

Järjestökoulutuksessa ja vapaaehtoistoiminnassa syntyy suuri määrä osaamista, jolla on arvoa itsessään ja muissa opinnoissa tai työelämässä. Osaamisen osoittamiseen tarvitaan konkreettisia välineitä.

09.04.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Osaamismerkit

Nykyään moni osaamismerkki on kuitenkin ns. kontekstivapaa eli osaaminen on voitu hankkia missä ja miten vain, ja myöntävän organisaation tehtävänä on arvioida tämä muualla hankittu osaaminen ja myöntää merkki sen perusteella.

09.04.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Osaamiskiekko havainnollistaa partiossa opittua

Partiossa on työn alla kiinnostava digi-idea: osaamiskiekko. Se on digitaalinen sovellus, joka havainnollistaa järjestöjen tarjoamaa koulutusta rinnakkain tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa.

09.04.2019 Hankekuulumisia

Työelämän osaamismerkit nostavat harrastuksissa hankitut taidot esiin

Opintokeskus Siviksen ja Accenturen Työelämätaidot näkyviin –projektissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämän osaamismerkkejä. Ideana on nykyistä paremmin tunnistaa ja tunnustaa järjestötoiminnassa hankittuja taitoja ja hyödyntää niitä työnhaussa.

09.04.2019

Tervetuloa Siviksen avoimiin oviin 9.5.2019!

Iltapäivän aikana pääset tutustumaan muun muassa Siviksen uuteen verkko-oppimisympäristöön ja kuulemaan kampanjoiden ja tapahtumien elämyksellistämisestä, työhyvinvoinnista sekä kansainvälisistä hankkeistamme.

09.04.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: johdon assistentti Anni Piipponen

Johdon assistentti Anni Piipponen palasi maaliskuun alussa takaisin työn äärelle Sivikseen äitiysvapaan jälkeen.

09.04.2019 Hankekuulumisia

Osaamismerkkien avulla järjestökoulutus näkyväksi

Osaamismerkkien merkitys on siinä, että ne auttavat sanoittamaan osaamista. Niiden avulla osaaminen on kätevästi siirrettävissä paikasta toiseen, koska merkit ovat digitaalisessa muodossa.

09.04.2019 Koulutukset

Marianne Hemmingin 10 vinkkiä onnistuneeseen esiintymiseen

Marianne Hemminki pitää Taitavaksi esiintyjäksi -koulutuksen Helsingissä 17.–18.5.2019. Ilmoittaudu heti mukaan Sivisverkossa!

11.03.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutukset tavoittavat ja vaikuttavat

Elinikäisen oppimisen konkreettinen haaste on työelämän muutos, jossa osaamisvaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Siviksen jäsenjärjestöt toimivat monimuotoisena oppimisen areenana, joka ulottuu lukuisille osaamisen ja elämänalueille.

11.03.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Siviksen toiminta on jäsenjärjestöjensä näköistä

Ideoita palvelujemme kehittämiseen poimimme muun muassa järjestöyhteyshenkilötoimintamme kautta, toimimalla erilaisissa verkostoissa sekä tekemällä selvityksiä järjestöille ajankohtaisista aiheista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Digi-idea: Live-lähetykset houkuttelevat tuhansia silmäpareja

Allergia-, iho- ja astmaliitto lähettää kerran kuukaudessa Facebook-kanavallaan suoran videolähetyksen reaaliajassa. Some-lähettiläät edistävät Allergia-, iho- ja astmaliiton viestiä sosiaalisen median kanavissa.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Uudet yhteyshenkilöt jäsenjärjestöille

Opintokeskus Sivis uudistaa kevään aikana yhteydenpitoaan järjestöihin. Jatkossa jokaisella jäsenjärjestöllä on oma nimetty yhteyshenkilönsä Siviksessä.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Parasta ovat Siviksen tukitunnit, laadukkaat koulutukset ja asiantuntija-apu

Yhteistyö Opintokeskus Siviksen kanssa on sujuvaa, innostavaa ja tuloksellista. Näin kertovat jäsenjärjestöistä Keliakialiitto, Sulasol ja Vanhustyön keskusliitto.

11.03.2019

Sote-navigaattori apuna muutosten aallokossa

Sote-navigaattori tarjoaa navigointiapua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille sote-muutoksen aallokossa. Sote-navigaattoriin on kerätty työpaikkoja hyödyttävää tietoa ja työkaluja eri teemoista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Toiminnanjohtajien verkosto – yhdessä ollaan vahvempia!

Varsinais-Suomen yhdistysten ja järjestöjen toiminnanjohtajat kokoontuvat Opintokeskus Siviksen kutsumana noin neljä kertaa vuodessa keskustelemaan toiminnanjohtajan työhön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

11.03.2019 Elämää järjestöissä

Kansalaisen perustaidot –hanke lähentää yksilöä ja yhteiskuntaa

Kansalaisen perustaidot -hankkeen kohderyhmänä on erityisesti heikossa asemassa olevat perustaitojen oppijat. Perustaitojen oppimisen kautta yksilö kokee olevansa vahvemmin yhteiskunnan jäsen. 

11.03.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: viestintäharjoittelija Carolina Rebhan

Viestintäharjoittelijallamme on vahva partiolaistausta, opettajakokemusta sekä palava kiinnostus viestintään. Viestinnässä omakseen Carolina kokee juuri erityisen sisäisen viestinnän, joka kiehtoo häntä haastavuudellaan.

05.02.2019 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Järjestöjen koulutus on osa vapaata sivistystyötä

Opintokeskus Sivis on järjestöjen yhteinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Järjestöt koulutuksellaan tarjoavat paikkoja omaehtoiselle, omista kiinnostuksen kohteista ja järjestöjen toiminnasta nousevalle oppimiselle.

05.02.2019 Asiantuntija avaa

Asiantuntija avaa: Sivis vapaan sivistystyön oppilaitoksena

Opintokeskus Siviksen erityispiirre on, että olemme järjestöjen aikuisoppilaitos. Tarjoamme mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja koulutuksen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

05.02.2019

Hurraa sivistys, keskustelu ja kyky toimia yhdessä!

Opintokeskukset ovat merkittävässä roolissa kansalaisuuden ja edustuksellisen demokratian kehittämisessä.

05.02.2019

Siviksen hallitus nostaa esiin järjestötyön kehityksen ja osaamisen näkyväksi tekemisen

Siviksen uusi hallitus näkee jäsenjärjestöjen kehitystyön tukemisen keskeisenä. Yksi näkyvimmistä teemoista on osaamisen näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen.

05.02.2019 Elämää järjestöissä

Punainen Risti tarjoaa tulevaisuudessa entistä laadukkaampaa koulutusta

Laadukas koulutustarjonta antaa hyvän kuvan järjestön toiminnasta kuvastaen järjestön toiminnan keskeisiä suuntia ja painopisteitä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus myös lisää koko järjestökentän vaikuttavuutta ja uskottavuutta.

05.02.2019 Saammeko esitellä

Saammeko esitellä: asiantuntija Jussi Keskitalo

Jussi Keskitalo on Opintokeskus Siviksen IT-painotteinen asiantuntija. Hänen työhönsä kuuluu esimerkiksi Sivisverkon jatkokehitys.

05.02.2019 Koulutukset

Siviksen kevään koulutuksissa on vielä vapaita paikkoja

Siviksen kevään koulutukset kuvauksineen ovat Sivisverkossa ja ilmoittautumiset auki! Koulutukset on jaettu kolmeen pääteemaan: järjestöosaamiseen, koulutusosaamiseen ja digiosaamiseen.