SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Saammeko esitellä: projektipäällikkö Kaisa Välivehmas

ma 26. marraskuuta 2018 14.35.00

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa projektipäällikkönä Siviksessä aloittanut Kaisa Välivehmas on taustaltaan pedagogi, biologian ja maantiedon opettaja. Kaisa on valmistunut Helsingistä ja työskennellyt opettajana kaikilla asteilla. Kaisaa kiinnostaa erityisesti osaaminen ja elinikäinen oppiminen muuttuvilla työmarkkinoilla. Työhistoriastaan Kaisa kertoo, että vietettyään kolme vuotta Yhdysvalloissa hän työskenteli Kluuvin TE-toimistossa, jossa työnkuvaan kuuluivat muun muassa uraohjaus, osaamisen kehittäminen, tunnistaminen ja markkinointi sekä työnantajapalvelut henkilöstön kehittämisestä aina rekrytoinnissa auttamiseen.

Kaisa kertoo, että TE-toimistossa työtä tehtiin sidosryhmäpainotteisesti työnantajaliittojen ja oppilaitosten kanssa. Työssä keskeisenä oli eri työmarkkina-asemassa olevien ihmisten auttaminen, ohjaaminen ja sparraus. Asiakkaita olivat opiskelijat, vastavalmistuneet, maahanmuuttajat, paluumuuttajat sekä työttömät.

TE-toimistosta Kaisa siirtyi Helsingin Yrittäjiin kehittämispäälliköksi, jossa yksin- ja mikroyrittäjien tarpeet ja tilanteet tulivat tutuiksi. Yhteistyötä tehtiin monen tahon kesken ja Kaisa oli asiantuntijana mukana kahdessa ESR-hankkeessa. Esimerkiksi Pestaamo-hankkeessa luotiin yhteistyössä TE-toimiston kanssa yli 100 uutta työpaikkaa pk-sektorille, autettiin rekrytoinnissa ja työnantajuudessa, koulutettiin ja haettiin yhteistyössä työvoimaa.

- Aiemmista laaja-alaisista työtehtävistä ja hankkeista opin, että osaaminen on kaikkien osapuolien asia, Kaisa summaa. On tärkeää oivaltaa mitä muut osaavat, mitä minä osaan ja saada yhteinen ymmärrys yhteisestä osaamisesta.

Kaisa on myös kirjoittanut kirjan Miten onnistut työnhaussa (Minerva Kustannus Oy, 2014). Kirjaan on haastateltu yli 30 erilaista työnhaun tuntijaa työnhakijasta rekrytoijaan.

- Työnhaku ei ole rakettitiedettä, Kaisa toteaa. Työmarkkinat ovat muuttuneet ja pk-sektori työllistää yhä enemmän. Muutos on jatkuvaa, kukaan ei osaa visioida mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Ole aidosti mitä olet, uskalla oppia, uskalla olla avoin omassa osaamisessa, siinä mitä jo osaa ja mitä haluaa osata, Kaisa kehottaa.

Toimiessaan yrittäjänä tehden työnhaku- ja uravalmennuksia ja auttaessaan yrityksiä rekrytoimaan Kaisa kehitti osaamisen ja motivaation kartoitustyökalun. Kaipuu työyhteisöön sai Kaisan kuitenkin hakeutumaan Sivikseen. Yrittäjyys jatkuu edelleen, mutta Kaisa uskoo vahvasti, että voima tulee porukasta.

- Olin tosi iloinen, kun kaverini vinkkasi tästä tehtävästä. Hankkeessa tuomme ja räätälöimme Suomeen Iso-Britanniassa testatun Citizens´ Curriculum-mallin, jossa aikuisten perustaitoja vahvistetaan arkielämän tilanteissa, oppija keskiössä.  Uskomme, että näiden numero-, kirjoitus- ja digitaitojen verkostossa toteutettava kehittäminen lisää muidenkin taitojen oppimista ja osallisuutta yhteiskunnassa, Kaisa täsmentää. 

- Verkostomaisessa yhteistyössä järjestömaailmassa, jossa voi hyödyntää Siviksen laajoja verkostoja, voidaan hyvin tavoittaa ihmiset ja toivottavasti saadaan luotua malli, joka on helposti toteutettava ja johon voi tarttua helposti. Täällä Siviksessa on niin moniammatillinen tiimi ja Siviksen jäsenjärjestöt sekä muu sidosryhmäverkosto ovat tosi hieno lähtökohta lähteä kehittämään, kiittelee Kaisa. 

Millaiset työtehtävät odottavat Siviksessä?

Siviksessä Kaisa työskentelee Kansalaisen perustaidot-hankkeen parissa projektipäällikkönä työparinaan asiantuntija Virpi Markkanen, hanke toteutetaan yhteistyössä Kansanvalistusseuran Nina Hjeltin kanssa. Hankkeessa on kolme pilottia Espoossa, Savonlinnassa ja Turussa yhteistyökumppanien ja kohderyhmän kanssa.

Tarkoituksena on siis luoda Suomeen soveltuva koulutusmalli, joka toimii hankkeen jälkeenkin, joka on helppo ottaa käyttöön ja levittää.

-  Aktivoituminen, voimaantuminen ja oppiminen ovat avainsanoja, Kaisa kiteyttää.

Millainen Kaisa on vapaa-ajalla?

Syntyjään Kaisa on Vaasasta, lukion hän kävi Kouvolassa ja on asunut eri puolilla Suomea sekä Yhdysvalloissa, pääosan aikuisiästään Kaisa on asunut kuitenkin Helsingissä.

Kaisan harrastuksiin kuuluu ulkoilu, sienestys, lenkkeily koiran kanssa ja lukeminen.

- Rakastan luontoa ja hyviä dekkareita, Kaisa paljastaa. Ja aina, kun mahdollista vietän aikaani läheisteni ja ystävieni kanssa.

 

Teksti: Elina Pitkäranta