SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Perustaidot paremmiksi

ma 26. marraskuuta 2018 14.45.00

Taikojan koordinoitavana on Taito-ohjelma, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-rahoitteista hankekokonaisuutta. Taito-ohjelman tavoitteena on kehittää malleja, joiden avulla tuetaan heikot perustaidot omaavien aikuisten mahdollisuuksia päästä töihin tai koulutukseen ja pärjätä työelämässä tai opinnoissa.

Taito-ohjelman taustalla toimii kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC. PIAACin avulla on vuoden 2010 alkupuolella selvitetty sitä, minkälaiset perustaidot maailman ihmisillä on. Suomi on pärjännyt tässä aikuistutkimuksessa hyvin, ja suomalaisten aikuisten perustaidot (luku- ja kirjoitustaidot, numerotaidot ja ICT-taidot) ovat huippuluokkaa. Vaikka Suomi on pärjännyt hyvin, on meillä silti suuri joukko aikuisia, joiden perustaidot ovat puutteelliset. 

Taikoja II -koordinaatiohankkeen tehtävänä on toimia tukena, taustavaikuttajana ja verkostoijana varsinaisille hankkeille; tavoitteena on pitää ohjelman sanomaa esillä ja lisäksi verkostoida hankkeita keskenään ja muiden toimijoiden kanssa. Taikoja II -koordinaatiohankkeessa mukana ovat Siviksen lisäksi Tampereen yliopisto sekä Turun ammattikorkeakoulu. Siviksestä hankkeessa ovat mukana asiantuntijat Eeva Jeronen ja Marion Fields.

Taikoja II -hankkeessa Siviksen roolina on panostaa erityisesti hankkeen viestintään.

- Koordinaatiohankkeissa tehdään jonkin verran tutkimusta, ja nyt näitä selvitystöiden tuloksia voisi nostaa viestinnällisesti esiin. Tutkimusta on tehty muun muassa diskurssianalyysin keinoin siitä, miten perustaidoista puhutaan. Henkilö itse ei välttämättä tunnista, että hänellä on heikot perustaidot tai hän saattaa tämän tunnistaa, mutta ei halua sitä syystä tai toisesta tuoda esiin. Kyseessä voi olla pelko leimautumisesta, ja puhetaitojen hahmottaminen tuntuu siinä mielessä tärkeältä, Jeronen pohtii.

Jeronen kokee, että perustaidoista puhutaan nyt enemmän kuin joitakin vuosia sitten. Puheen ja tiedon määrän lisäämisen avulla pyritäänkin vaikuttamaan siihen, että perustaitoihin liittyvä stigma hälvenisi. Perustaitojen puute kun voi kohdata kenet tahansa.

- Työelämässä esimerkiksi digitaaliset uudistukset voivat tulla yllättäen, tai työntekijällä saattaa olla pidempi poissaolo työelämästä. Tällaisten syiden vuoksi voi tuntua siltä, että omat perustaidot ovat hukassa, Eeva Jeronen toteaa. 

Kansainvälinen ulottuvuus on Taikoja II -hankkeen toinen aihepiiri. Toiveissa on laajempi yhteistyö eurooppalaisten kollegojen kanssa ja näkemys siihen, miten perustaitokoulutusta muualla maailmassa toteutetaan.

Sivis on mukana hankkeessa erityisesti kansalaisjärjestöjen verkostoijana ja vapaan sivistystyön edustajana. Hankkeen avulla on saatu levitettyä muille oppilaitoksille tietoa siitä, että järjestökoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä tehdään tärkeää työtä aikuisten perustaitojen parantamiseksi.

- On tärkeää, että ihmiset saavuttavat tietyn taitotason, jotta arjessa ja työelämässä pärjäisi suuremmitta taisteluitta ja energiaa jäisi muuhunkin, Jeronen toteaa.

Siviksessä onkin käynnistymässä uusi, Taikojan koordinoima hanke ”Kansalaisen perustaidot”. Hankkeessa tuodaan Isosta-Britanniasta malli, joka keskittyy perustaitojen opettamiseen matalalla kynnyksellä aikuisille.

Alla olevien linkkien kautta voit tutustua lisää Taikoja -hankkeeseen. Voit myös testata omia perustaitojasi Taikoja -koordinointihankkeen toteuttamalla perustaitotestillä.

https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/ 

https://issuu.com/hamkuas/docs/taikoja_hankejulkaisu 

https://unlimited.hamk.fi/taikoja/ 

http://www.perustaitotesti.fi/

 

Teksti: Katriina Lius