SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Järjestöt tukena kotouttamisessa ja osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

ma 26. marraskuuta 2018 14.44.00

Opintokeskus Sivis on ollut kuluvan vuoden toteuttamassa uudenmuotoista vapaan sivistystyön maahanmuuttajille kohdistettua luku- ja kirjoitustaitokoulutusta. Koulutushankkeessa opintokeskusten tavoitteena on ollut sekä lisätä laajan kansalaisjärjestökentän hyödyntämistä maahanmuuttajien kotouttamisessa että myös tuottaa uusia osallistavia toimintamalleja.  Järjestöjen vahvuuksia kotouttamisessa ovat monipuolinen arjen ja kansalaisyhteiskunnan taitojen osaaminen ja näiden taitojen opettaminen toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä käyttäen.

 

Opintokeskukset ovat kuluvan vuoden KOTO-hankkeessa toteuttaneet uudenmuotoisia koulutushankkeita erityisesti kansanopistojen kanssa. Siviksen Itä-Suomen aluetoimisto on järjestänyt keväällä ja syksyllä 2018 lähes kolmen kuukauden opintojaksot Kiteen evankelisen kansanopiston kanssa vastaten viikoittain yhden päivän opetuksesta. Yhdessä jäsenyhteisöjen tai muiden paikallisten toimijoiden kanssa on opittu uutta suomalaisesta yhteiskunnasta muun muassa Luontovalokuvaajien, Arjen turvallisuustaidot -hankkeen, Liikenneturvan ja  Suomen Punaisen Ristin kanssa, suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin on tutustuttu Pohjois-Karjalan Marttapiirin ja Kiteen Marttayhdistyksen kanssa ja osallistavia ja voimaannuttavia oppimisen ja oman oppimistyylin harjoituksia on tehty Joensuun Seudun Erilaisten Oppijoiden kanssa.  Opintokeskuksen työntekijä on myös järjestänyt tutustumis- ja keskusteluharjoituksia sekä järjestänyt opintoretkiä lähialueen kohteisiin. Koulutuspäivien toteutuksessa on myös tehty yhteistyötä MSL-opintokeskuksen ja sen toimijoiden kanssa.

 

Pilottikoulutuksen myötä on lisätty luontevaa kulttuurien kohtaamista ja yhdistystoimijat ovat saaneet valmiuksia monikulttuurisen toiminnan käynnistämiseen. Opintokeskuksilla yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa on vielä käyttämättömiä resursseja ja toimintatapoja maahanmuuttajien kotouttamisen tueksi. Kotouttaminen on aina myös kaksisuuntaista, ja kevään ja syksyn kokemukset vahvistavat kulttuurisen dialogin merkitystä. Yhdistyksille monikulttuurinen toiminta voi olla alku uuteen, ja sen myötä arkiset yhdistyshaasteet saattavat jopa tuntua mitättömiltä.

 

KOTO-hankkeessa tunnistetaan ja tunnustetaan osaamista osaamismerkein

 

KOTO-hankkeessa on tuotettu neljä digitaalista osaamismerkkiä: Osaava oppija, Paikallistuntija, Kulttuurintuntija (alla kuvassa) ja Arjen kansalaistaitaja. Osaamismerkkien avulla voi tunnustaa esim. maahanmuuttajien osaamista liittyen opiskelutaitoihin, lähiympäristöön, suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaistaitoihin. Osaamismerkit ovat myös Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen hyödynnettävissä. Ohjeet merkkien käyttöön julkaistaan joulukuussa. Siviksessä lisätietoja osaamismerkeistä antaa mielellään asiantuntija Lotta Pakanen.