SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Digitalisoituvassa maailmassa kansalaisen perustaidot ovat välttämättömät

ma 26. marraskuuta 2018 14.45.00

Joka kymmenennellä suomalaisella (11%) on haasteita aikuisiällä lukutaidossa, jota tarvitaan eri kanavista tulevan tietotulvan hyödyntämisessä, hallitsemisessa ja omaksumisessa. Päivittäinen elämänhallinta, kouluttautuminen ja työnteko edellyttävät myös muita perustaitoja, kuten numero- ja digitaitoja.  

Juuri käynnistyneessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa Sivis tuo Suomeen yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa brittiläisen Learning and Work-instituutin kehittämän Citizens´ Curriculum -mallin, jossa näitä taitoja vahvistetaan pedagogisin keinoin oppijalähtöisesti osana arkielämän tilanteita. Malli räätälöidään Suomeen soveltuvaksi lähtöoletuksena se, että perustaidoilla on yhteys kansalaisen terveyteen, yleiseen osallistumiseen ja talouteen. Keskeistä se, että opetussuunnitelma muotoutuu paikallisten tarpeiden mukaan ja oppijoiden ehdotusten sekä näkökulmien pohjalta.  
 
Digitalisoituva yhteiskunta edellyttää yhä enemmän vahvoja perustaitoja. Verkkopalvelut lisääntyvät ja kansalaisten henkilökohtainen asiakaspalvelu- ja ohjaus vähenevät. Heikot perustaidot voivat olla este sähköisten palveluiden hyödyntämiselle ja löytämiselle. Hyvät perustaidot ovat pohja uuden oppimiselle ja yhteiskuntaan osallistumiselle. Hankkeessa luodaan perustaitojen oppimismalli, jota voidaan soveltaa erilaisissa arkielämän tilanteissa ja jota voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti oppilaitoksissa ja esimerkiksi järjestöissä, joissa tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia.  
 
- Kokoamme tällä hetkellä ohjausryhmää ja mietimme mallin toimintaa sekä tavoitteita tarkemmin. Luomme verkostoja ja valmistelemme yhteistyössä oppilaitosten, kuntien ja muiden järjestöjen kanssa pilotteja Savonlinnassa, Turussa ja Espoossa. Varsinainen malli muodostuu vasta piloteissa, kun pääsemme työskentelemään oppijoiden ja pilottiorganisaatioiden kanssa, kertoo asiantuntija Virpi Markkanen.
 
Seuraavaksi hankkeessa luodaan konsepti hanketoiminnalle. Yhdessä pohditaan myös viestinnän sisältöä ja ilmettä sekä yritetään löytää keinoja löytää oppijat ja parhaat mahdolliset kumppanit.
 
- Toivomme, että mahdollisimman moni järjestö hyötyy tästä ja siksi yhteistyö eri järjestöjen kanssa jo hankeaikana on tärkeää. Eli kaikki ajatukset ja ideat hankkeen ympärillä ovat lämpimästi tervetulleita, sanoo projektipäällikkö Kaisa Välivehmas kutsuen järjestöjä mukaan.
 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

projektipäällikkö Kaisa Välivehmas, kaisa.valivehmas@ok-sivis.fi
 
Vasemmalta oikealle: Koulutussuunnittelija Nina Hjelt, projektipäällikkö Kaisa Välivehmas ja asiantuntija Virpi Markkanen.