SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Saammeko esitellä: asiantuntija Mia Valanne

ti 30. lokakuuta 2018 06.50.00

Mia Valanne on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Työtausta löytyy Rajavartiolaitokselta, koulutuksen laadun kehittämisen parista. Mialla oli halu tehdä töitä koulutuksen laadun parissa ja kun Sivikselle haettiin näiden aiheiden parissa työskentelevää koulutussuunnittelijaa, Mia kiinnostui heti tehtävästä.

- Järjestömaailma tuntui houkuttelevalta ja työn sisältö pysyi aika lailla samanlaisena, näkökulma vaan vaihtui, kenelle laatua kehitetään. Olin pitkään ollut Rajavartiolaitoksella, jossa työnantajana on valtio ja taustalla sotilaallinen organisaatio niin oli kiva saada ihan uutta näkökulmaa järjestömaailmasta, Mia kertoo.

Mialla ei ollut aikaisempaa järjestökokemusta, mutta yhteistyökumppaneina oli aiemmin kuitenkin ollut mm. Suomen Pelastusalan keskusjärjestö, Meripelastusseura sekä Suomen Punainen Risti. Mialla oli myös selkeästi halu tehdä juuri koulutuksen laadun kehittämiseen liittyvää työtä.

- On ollut tosi mukavaa ja monipuolista työskennellä laadun kehittämisen parissa Siviksessä. Hyvin moninainen järjestötoimijajoukko tuo toki haasteita, mutta työ muovautuu oman näköiseksi ollen tosi kivaa ja monipuolista. Monilla järjestöillä on kuitenkin erilaiset rakenteet ja joutuu eri lailla miettimään miten koulutuksen laatuajattelu ja laadun kehitystyö mihinkin järjestöön istuu. Tässä on myös omalla työuralla tultu ääripäästä ääripäähän, sotilaallisesta maailmasta tänne järjestömaailmaan, Mia toteaa.

Minkä asioiden parissa työskentelet?

- Koulutuksen laadun kehittämistyötä tehdään ensisijaisesti Sivikselle, mutta tietysti jaetaan kaikki tieto ja materiaalit mitä on kehitetty myös jäsenjärjestöille. Niistä järjestöt voivat hyödyntää parhaita paloja omassa laadunkehittämistyössään. Jokaiseen järjestöön on luotava kuitenkin oma, juuri heidän tarpeisiinsa sopiva laatujärjestelmä. Olen mielelläni mukana tässä työssä tukemassa ja ohjaamassa järjestöjen työtä. Oikeastaan kaikki kehittäminen tapahtuu Sivisverkon avulla, esimerkiksi koulutuksen kokonaissuunnitelmat, opintojaksomallit ja osallistujapalautetiedon hyödyntäminen ovat sitä jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä, Mia pohtii.

Mian työhön kuuluu koulutuksen laadun kehittäminen aina koulutustoiminnan johtamisesta käytännön toteutuksen tasolle asti. Kaiken kaikkiaan Mia ajattelee, että hänen toimenkuvansa on erittäin monipuolinen ja siihen kuuluu eritasoista suunnittelua ja kehittämistä pedagogisesta näkökulmasta.

Siviksen verkkosivuilla olevat Koulutuksen laatu -sivut saatiin valmiiksi vähän ennen Mian äitiyslomaa. Niiden erityisenä hienoutena on Mian mielestä se, että niiden kautta jaetaan laajasti jäsenjärjestöille käyttöön sitä laatutyötä, mitä täällä Siviksessä on tehty. Sivulta löytyy mallit, lomakkeet, tukimateriaalit ja linkit. Sivuilta löytyy myös järjestökouluttajien tueksi laadittu Lisää laatua järjestökoulutukseen -opas.

Mitä kuuluu perus työpäivääsi, onko sellaista?

Mia naurahtaa, että ei oikein ole olemassa ”perustyöpäivää”. Työnkuva vaihtelee deadlinejen ja muiden seikkojen suhteen. Laatujärjestelmän kehittäminen kulkee aina taustalla, iso osa siitä tehdään yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Käytännön työnä se on esimerkiksi sitä, että opintojaksomalleja suunnitellaan yhdessä ja tehtyjä suunnitelmia kommentoidaan. Lisäksi Mialla on ajoittain omia koulutuksia ja niihin liittyvää suunnittelutyötä. Myös jatkuva Sivisverkon ja siellä erityisesti palautejärjestelmien kehittäminen on osana työnkuvaa.

- Usein tässä työssä mennään strategiselta tasolta käytännön tasolle. Palavereja on paljon, kun asioita mietitään porukalla. Kehittämistä valtaosa, ei oikein ole normipäivää, Mia summaa.

Mia seuraa myös paljon mitä muualla tapahtuu laadun ja kehittämisen puitteissa. Hän käy eri tilaisuuksissa oppimassa uutta ja pysymässä mukana uusista tuulista. Myös yhteistyökumppaneita on järjestömaailman ulkopuolelta.

Mitä odotat tulevaisuuden työtehtäviltä?

- Toivon, että saisin jatkaa laadun kehittämisen parissa. Valmista ei tehdä päivässä tai vuodessa, vaan aikajana on suunnilleen 5-10 vuotta. Voidaan ajatella, että tässä ajassa laatuajattelu ja sitä tukevat mallit saadaan jalkautettua osaksi järjestön arkitoimintaa. Nämä ovat yleensä hitaita ja isoja prosesseja.

Tämän takia Mia toivoo, että saisi tehdä pitkäjänteisesti työtä. Pieniä tuloksia näkyy joka päivä, eikä ajatuskaan ole kerralla saada valmista, mutta Mia haluaa nähdä koulutustoiminnan kehittyvän yhä paremmaksi ja nähdä laajalti työn tulokset.

- Minulle laadun kehityksen tukeminen ja sen näkeminen jäsenjärjestöissä on tärkeää, Mia toteaa. Aistittavissa on, että enemmän satsataan joka puolella laadun kehittämiseen, sen merkitys ei tule vähenemään. Sivisverkkoa kehitetään tässä rinnalla, se on tärkein työkalu laadun kehittämisessä meillä ja yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

Mitä tykkäät tehdä vapaa-aikanasi?

Vapaa-aikana Mialle tärkeää on liikunta ja hän liikkuu aina kun pystyy.

- Liikutaan luonnossa paljon myös perheen kesken. Lapsilla harrastuksina on mm. tanssi ja uinti. Tykätään myös matkustella, mutta kahden pienen lapsen kanssa matkustelu on hieman muuttanut muotoaan. Liikunta on minulle myös keino päästä koti- ja työjutuista irti, keskittyä omaan itseen, Mia sanoo.

Tällä hetkellä Mialla on meneillään ”uuden arjen opettelu” työhön paluun merkeissä, se miten sovittaa perhe ja ura yhteen mahdollisimman toimivasti.

 

Teksti: Elina Pitkäranta