SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Oppimisen ja avoimuuden asialla

ti 30. lokakuuta 2018 08.00.00

Vapaan sivistystyön henki korostaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja avoimuutta kohdata erilaista ajattelua. Kansalaistoiminta luo osallisuutta ja yhteyksiä ihmisten välille. Hyvinvointia ei tuoteta yksin palveluja tuottamalla. Tarvitaan myös ympäristöjä, joissa ihmiset voivat itse toimia, osallistua ja kokea merkityksellisiä asioita yhdessä. Se on järjestöjen tärkein tehtävä.

Elinvoimainen ja ihmisiä tavoittava vapaaehtoistoiminta edellyttää järjestöiltä ohjausosaamista ja ammattitaitoa kohdata muuttuvat tarpeet. Sivis on meille järjestöille tässä tärkeä kumppani. Yhdessä kehitämme osaamistamme vastata ihmisten tarpeisiin ja hankimme tunnustusta järjestötoiminnassa hankitulle osaamiselle. 

Oppiminen ja osaamisen jakaminen on vapaaehtoistoiminnassa yksi keskeinen motivaatiotekijä. Ajankohtainen koulutuksen ohjausjärjestelmän kehitystyö, tutkimukset ja hankkeet Siviksessä tukevat jäsenjärjestöjen oman koulutuksen suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta. 

Siviksen tulevaisuuden haasteet ovat samankaltaisia kuin sen jäsenjärjestöillä. Yhteys jäseniin ja kyky luoda arvoa ja merkitystä jäsenille on keskeinen menestystekijä. Yhteys on vastavuoroista ja edellyttää myös jäsenjärjestöiltä osallistumista ja kiinnostusta järjestöllisen koulutuksen kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen.

Lämmin kiitos aktiivisille jäsenjärjestöille, yhteistyökumpaneille ja Siviksen koko työntekijäkunnalle tähänastisesta ja menestystä tulevaan.

Milla Kalliomaa
hallituksen puheenjohtaja