SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Merkittäviä vertaisoppimisen uranuurtajia palkittiin Helli Suomisen stipendeillä

ti 30. lokakuuta 2018 07.20.00

Helli Suomisen stipendin tarkoituksena on tukea ja palkita ryhmien toimintaa sekä tehdä vertaisoppimisen toimintamuotoa tunnetuksi. Stipendin hakeminen vertaisopintoryhmälle kertoo jäsenyhteisön tai sen piiri- tai alueyhdistyksen arvostuksesta jäsentensä ryhmätoimintaan. Rahaston säännön mukaan stipendi voidaan myöntää tunnustuksen luontoiseksi apurahaksi Siviksen vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai jäsenelle tai vertaisopintoryhmälle. Tänä vuonna myönnettiin kaksi yksilö- ja kolme ryhmästipendiä. 

Ensimmäinen Helli Suomisen yksilöstipendeistä myönnettiin SULASOLin Etelä-Savon piirin ja Suomen Naiskuoroliiton yhteydessä toimivan Mikkelin Laulusiskot -kuoron johtajalle Irja Haloselle. Hän on tehnyt työtä kehityshaluisena kuoron johtajana vuodesta 1979. Tätä ennen Irja Halonen ennätti toimia jo 10 vuotta kuoron stemmaharjoittajana.  Kuorotoiminta on liittynyt Irja Halosen elämään jo lapsuudessa ja opiskeluaikoina.  Aloittaessaan kuoronjohtajana hän loi kuorolle opintokerho- ja vertaisopintoryhmäyhteyden Opintokeskus Sivikseen. ”Laulaminen ja musiikki koskettavat ihmismieltä alueilta, joihin pelkät sanat eivät ulotu” - tämä on ollut ja on edelleen Irja Halosen motivoija kuorotoiminnassa. Mikkelin Laulusiskojen tavoitteellisesta toiminnasta kertovat myös kuoron julkaisemat kolme cd:tä, joiden tuottamisessa kuoronjohtajalla on luonnollisestikin merkittävä osuus. Irja ja Irjan kuoro Mikkelin Laulusiskot on oiva esimerkki kulttuurialan itsensä kehittämisestä, jossa yksilön ja ryhmän

Toisen Helli Suomisen yksilöstipendin sai Naantalissa Killin Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen Sählykerhon ohjaajana toimiva Eija Toivonen. Hän on toiminut palkkatyönsä ohessa Naantalissa Killin Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen Sählykerhon ohjaajana 15 vuoden ajan. Työkokemus kehitysvammaisten puhetulkkina ja oman pojan kautta saatu kokemus kehitysvammaisista on antanut Eijalle hyvän pohjan Sählykerhon ohjaamiselle. Kokemus on auttanut myös paremmin ymmärtämään kerholaisten tarpeita ja kykyjä.  Ohjaamisen lomassa Eija osallistuu usein itsekin peliin toimimalla toisessa joukkueessa pelinrakentajana. Sählykerho on hyvä esimerkki kuntoliikunnan positiivisesta vaikutuksesta kehitysvammaisten toimintakyvyn ja elämänlaadun parantajana. Matalan kynnyksen liikuntana se on tärkeää myös kansantaloudellisesti. Kerhossa opetellaan pelisääntöjen ja -taktiikan lisäksi motoriikkaa, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta.

Ryhmästipendejä myönnettiin kolme. Ensimmäisen stipendin sai Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Rovaniemen osaston Päiväkerho syöpään sairastuneille. Stipendin vastaanottivat juhlassa 5.10. Paula Tolonen ja Kirsti Kuusela. Päiväkerho syöpään sairastuneille sai alkuunsa vuonna 1974, jolloin sen nimi oli Potilaskerho. Opintokeskus Siviksen vertaisopintoryhmänä Päiväkerho on toiminut vuodesta 2004 alkaen.

Päiväkerho tarjoaa osallistujilleen monipuolista, virikkeellistä toimintaa sekä vertaistukea. Kerhon toiminta on avointa kaikille, joten myös yhdistyksen ulkopuoliset ovat tervetulleita mukaan. Kerhon ohjelmassa pyritään huomioimaan osallistujien toiveet ja ideat. Päiväkerhon kokoontumisissa käy asiantuntijoita kertomassa ajankohtaisista asioista, syöpäpotilaiden palveluista sekä terveellisestä ravinnosta ja liikunnasta. Kerhon monipuoliseen ohjelmaan kuuluu myös tutustumista paikalliseen historiaan ja kulttuuriin. Vertaistensa kasvokkainen tapaaminen ryhmässä on korvaamattoman tärkeää, se antaa tukea, tietoa ja toivoa. Osallistuminen kerhon toimintaan tuo elämään vaihtelua ja vie ajatukset uusiin asioihin. Suosiosta kertoo myös se, että osa ryhmän jäsenistä on osallistunut Päiväkerhon toimintaan jo yli 15 vuoden ajan. 

Toinen ryhmästipendi myönnettiin Joensuun Seudun Hengitysyhdistyksen Seniorikerholle. Stipendin juhlassa noutivat Eila Tuupanen ja Marjatta Mustonen. Joensuun Kansalaistalolla kokoontuva Seniorikerho on toiminut 14 vuotta Opintokeskus Siviksen vertaisopintoryhmänä. Ryhmä aktivoi osallistujiaan eri alojen edustajien puheenvuoroilla ja luennoilla, joiden aiheet liittyvät terveyteen, yhteiskuntaan tai kulttuuriin. Oleellista kerhon toiminnassa on koko ajan ollut ryhmäläisten aktivointi pienillä harjoituksilla ja ryhmätöillä, tietovisailuilla, laululla ja liikunnalla.  Ryhmän kiinteydestä ja merkityksestä kertoo se, että tästä iloa ja vaihtelua arkeen tuovasta kokoontumisesta jäsenet harvoin jäävät pois. Seniorikerho on hyvä esimerkki kolmannen sektorin pienryhmä- ja kerhotoiminnan merkityksestä ikäihmisten hyvinvoinnille.  Opintoryhmän vetäjänä ja ohjaajana toimii Eila Tuupanen, joka on omaa aikaansa säästämättä tarmokkaasti vienyt ryhmän toimintaa eteenpäin.

Kolmannen ryhmästipendin saajaksi raati valitsi Karjalankielen kerhon. Stipendin vastaanottivat juhlassa Pirkko Siili, Teppo Siili ja Riitta Pesonen. Karjalankielen kerho on toiminut Opintokeskus Siviksen vertaisopintoryhmänä yli 10 vuotta. Stipendi on myönnetty Karjalankielen kerholle tunnustuksena aktiivisestä ja pitkäjänteisestä vertaisopintoryhmätyöstä karjalan kielen ja kulttuurin esille tuomisessa ja tunnetuksi tekemisessä Suomessa. Kerhossa on kokeiltu rohkeasti uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Karjalan kielen kerho on myös hyvä esimerkki siitä, miten vertaisopintoryhmässä voi oppia hauskasti ja tehokkaasti.  Kuten vertaisopintoryhmään kuuluu, jokainen osallistuja on saanut tuoda panoksensa oppimiseen. Yhdessä on opeteltu eri aihepiiriin kuuluvia sanoja ja ilmaisuja sekä karjalan kielen intonaatiota. Tavoitteena on ollut oppia keskustelemaan ja kirjoittamaan karjalankieltä. Kerholaisten ikähaarukka on 50-88 vuotta, joten kerho toimii myös hyvänä esimerkkinä elinikäisestä oppimisesta.

Testamenttilahjoituksella perustetun stipendirahaston taustalla oleva Helli Suominen (1898-1974) työskenteli vertaisopintoryhmätoiminnan uranuurtajana erityisesti 1920- ja 1930-luvuilla. Voit lukea lisää Helli Suomisesta jutusta Helli Suominen ja stipendirahaston historia. Lisää kuvia Helli Suomisen stipendien saajista on nähtävillä kuvagalleriassamme

 

Teksti: Sanni Olasvuori

Kuva: Anu Törrö