SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivis tarjoaa runsaasti palveluja jäsenjärjestöilleen

ma 24. syyskuuta 2018 15.09.00

Tiivistetysti Sivis valtakunnallisena aikuisoppilaitoksena toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme tukea opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen mahdollistamisen ja ohjaamisen kanssa. Opintojakso on esimerkiksi yhtä aihekokonaisuutta käsittelevä kurssi. Opintojaksolla on vastuullinen toteuttaja ja kouluttaja, ja sen opinnolliset tavoitteet on selkeästi määritelty. Vertaisopintoryhmässä opiskellaan vertaisina, toinen toiselta oppien. Ryhmällä tulee olla nimetty ohjaaja, mutta tavoitteistaan ja työskentelytavoistaan ryhmän jäsenet sopivat yhdessä. Ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Sen tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista. 

Sivikseltä saa konsultointia koulutuksen kokonaissuunnitteluun. Autamme koulutuksen laadun kehittämisessä. Järjestämme koulutuksia jäsenjärjestöjen työntekijöille ja tilauksesta koulutamme järjestötoiminnasta, kouluttajataidoista ja sosiaalisesta mediasta. Tarjoamme apua myös tapahtumien suunnitteluun.

Sivis järjestää vuosittain jäsenyhteisöjensä kanssa opintojaksoja noin 80 000 tuntia. Vertaisopintoryhmissä opiskellaan 47 000 tuntia ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 37 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 140 000. Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Jäsenjärjestöjen aikuiskoulutuksen ohjauksessa ja tuessa Sivis painottaa strategiastaan ja koulutustehtävästään nousevia tavoitteita. 

Sivis valmistelee ja toteuttaa hankkeita ja tutkimuksia, jotka tukevat järjestöjen koulutuksen ja toiminnan kehittämistä sekä järjestötoiminnassa saavutetun osaamisen tunnistamista. Hankkeiden suunnittelussa hyödynnetään tulevaisuuden ennakointityökaluja. Osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin Sivis kehittää työkaluja järjestöjen koulutuksen ja toiminnan parantamiseen.  

Sivis tekee tutkimuksia, selvityksiä ja materiaaleja jäsenjärjestöille tärkeistä aiheista. Verkkomateriaalivalikoimamme on runsas ja monipuolinen: aiheet vaihtelevat osaamismerkeistä ja sosiaalisen hyödyn mittaamisesta aina kokouskäytäntöihin asti. Sivikseltä voi tilata myös painettuja julkaisuja, kuten Miten vaikutan ja Miten tiedotan -oppaita tai ladata suoraan omalle koneelle käyttöön sähköisiä materiaaleja, kuten Lisää laatua koulutukseen – opas järjestön kouluttajalle. Ladattavista materiaaleista löytyy myös selvityksiä sekä mm. järjestöelämän englantia ja ruotsia -sanastot. Yksityishenkilöt sekä Siviksen taloudellista tukea saavat opiskeluryhmät voivat käyttää julkaisuja ja verkko-oppimateriaalejamme opiskeluunsa vapaasti. Muistathan vain mainita aina Siviksen nimen oppimateriaaliin viitatessa tai materiaaliin johtavan linkin yhteydessä. Oppimisen iloa! 

Teksti ja kuva: Sanni Olasvuori