SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Järjestöissä tapahtuu: Martta-akatemian uusi koulutuspalvelujen kehittämistyö saa tukea Sivikseltä

ma 24. syyskuuta 2018 15.07.00

Marttojen johtava asiantuntija Marjahelena Salonen ohjaa Martta-akatemian koulutuspalvelujen kehitystyötä, jonka tavoitteena on uudistaa koko Martta-koulutus. Järjestö tekee projektissa yhteistyötä Siviksen kanssa: Siviksen asiantuntija Lotta Pakanen kuuluu Martta-akatemian ohjausryhmään uusia suunnitelmia kommentoiden ja oppilaitosnäkökulmaa tuoden. Koulutuspalvelujen kehitystyö on täysi uusi projekti, ja koulutusten sisältöjä on jo hahmoteltu jonkin verran. Kyseessä on pitkä prosessi: projektia toteutetaan pitkään ja hartaasti, ja vuonna 2022 projektin pitäisi olla valmis. Paitsi että prosessi on pitkä, on se myös hyvin laaja - tarkoituksena on suunnitella koulutusten sisällöt uudelleen sekä pohtia myös koulutusten kohderyhmiä tarkemmin. Kohderyhmiä pohdittaessa käydään lisäksi läpi koulutuksia ja mietitään, millaisia teemoja koulutuksissa voisi olla ja mikä voisi motivoida henkilöitä tulemaan Marttojen koulutuksiin. Koulutuspalvelujen kehitystyöhön kuuluu myös isoista linjauksista päättäminen. Ilmainen koulutus on suunnattu tällä hetkellä jäsenistölle, mutta tavoitteena on tarjota koulutuspalveluja myös suurelle yleisölle.

Martta-järjestössä ollaan järjestetty pitkään opintotoimintaa, jota on vahvasti kehitetty ajan hermolla pysyen. Vuonna 2010 opintotoimintaa lähettiin kehittää sillä ajatuksella, että marttaopinnoista on mahdollista suorittaa osaamispisteitä: toisin sanoen ne henkilöt, jotka tulevat Marttojen kurssitoimintaan mukaan, saavat osallistumisestaan osaamispisteitä ja todistuksen, jota he voivat hyödyntää jatkossa eri koulutuksiin hakeutuessaan. Järjestössä on useita hankkeita, jotka on suunnattu erilaisille kohderyhmille. Esimerkiksi tulossa olevan, kahden osaamispisteen Kotoisa -hankkeen, kohderyhmänä ovat vankeudesta vapautuvat henkilöt. Marttaliitto tekee paljon yhteistyötä myös toisen asteen oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi Rahat riittää -nuorten hankkeessa keskustellaan talousasioista, ja hankkeeseen osallistumisesta on mahdollista saada yksi osaamispiste toisen asteen perusopintoihin. 

Myös verkko-oppimisympäristön kehittämistä ollaan järjestössä pohdittu. Mietinnässä on, mitä kaikkea verkossa voisi opiskella ja mitä voisi toteuttaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Kokonaisuudessaan Martat järjestävät paljon koulutuksia niin omille jäsenilleen, ammattilaisille, suurelle yleisölle kuin lapsille ja nuorillekin. Verkko-opintojen laajentamisella voitaisiin lisätä koulutustarjontaa vielä entisestään. Tulevaisuudessa Martta-akatemia tuleekin olemaan uudenlainen koulutuksen toimintatapa ja -malli. Myös Sivisverkko mahdollistaa tämän tuoreen koulutustavan: Sivisverkosta löytyy kaivattu opintorekisterijärjestelmä, jonne saa rakennettua osaamistavoitteet ja josta löytyvät myös muun muassa todistukset koulutuksiin osallistumisesta. Martoilla on jo nyt Sivisverkossa 10 osaamispisteen opintojaksomalli, Arkitreenikoulutus, joka on toteutettu oppilaitosyhteistyönä. Myös kyseisestä kokonaisuudesta saa yhteistyötodistuksen.  Sivisverkosta löytyy monenlaisia suunnittelutyökaluja, joita meidän tulee käyttää hyödyksi. Tavoitteenamme onkin, että saisimme kokonaisuudessaan 120 osaamispistettä vietyä Sivisverkkoon , Salonen suunnittelee. Uudenlaisen toimintamallin suunnittelussa ja toteuttamisessa on tehtävää vielä paljon, mutta tästä on nyt hyvä jatkaa. On hienoa, että koulutuskokonaisuudet sijaitsevat samassa paikassa, jolloin ne ovat koko järjestön käytettävissä . Koulutuksen kokonaissuunnittelua pitää kuitenkin kehittää koko ajan. Tilastoiminen ja raportoiminen ei ole koskaan täydellistä, ja myös palautteenantojärjestelmää on pohdittava tulevaisuudessa uudelleen erityisesti erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden , Salonen huomauttaa.  

Yhteistyö Marttojen ja Siviksen välillä on sujunut hyvin. ”Vaikka emme ole käytännön työssä mukana, olemme päässeet ohjausryhmään ja pääsemme siten vahvasti vaikuttamaan siihen, miten Martta-akatemia koulutuspalvelujaan kehittää. Sivis on muutenkin erittäin mielellään mukana tällaisissa jutuissa, asiantuntijat osallistuvat tällaisiin prosesseihin ilomielin, erityisesti konsultointiapuna”, Pakanen iloitsee. Sivis on auttanut Marttoja myös Sivisverkkoon liittyvissä kysymyksissä. ”Suurin osa koulutuskokonaisuuksistamme toteutetaan muiden tuella, mikä antaa toiminnallemme suuremman mahdollisuuden. Olemme tyytyväisiä, että voimme tuoda koulutuksemme Sivisverkkoon, mikä puolestaan helpottaa päivittäistä organisaatiomme toimintaa. Nyt, kun toimintatavat on opittu ja tietää, mitä asioita oikein on tulossa, on Sivisverkkoon helppo viedä uusia opintojaksomalleja”, Salonen kiittelee. ”Kun me teemme pohjan Sivisverkkoon, on muiden helppo ottaa pohja käyttöön ja prosessi hoituu kuin itsestään. Todistukset tulevat samanlaisina kaikille ulos ja voi olla varma, että osaamista on syntynyt”. 

Siviksen antama tuki onkin järjestölle tärkeää. ”Koulutuksia järjestetään hyvin, mikä vie eteenpäin ja kehittää. Martta-akatemiassa osaamisen kehittäminen on keskiössä, ja Sivikseltä olemme saaneet asiantuntijaneuvoa ja tukea. On hienoa saada meidän järjestön ulkopuolelta näkökulmia siihen, mitkä ajatukset ja ideat oikein olisivat kehittämiskelpoisia. Meille onkin valtavan tärkeää, että voimme tehdä yhteistyötä ja kun Siviksellä on oppilaitosstatus, saamme vahvempaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tätä kautta”, Salonen toteaa.  

 

Teksti: Katriina Lius