SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Hilkka Näse: Nuoret yrittäjät oppivat tekemällä

ti 5. kesäkuuta 2018 10.15.00

news picture

Hilkka Näse työskentelee 4H:lla nuorten työelämävalmiuksien ja 4H-yrittäjyyden kehityspäällikkönä. Kantavana teemana työssä on vahva pedagoginen näkökulma. Nyt Hilkalta on valmistunut pro gradu -tutkielma aiheesta 4H-yrittäjien käsityksiä oppimisestaan informaalissa yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä. Haastattelimme Hilkkaa tutkimukseen liittyen.

Työtä ja opiskelua käsi kädessä

Hilkka Näsellä on monipuolisesti kokemusta 4H:sta: hän tuli töihin yhdistykseen, sitten siirtyi piiriin ja on nyt viidettä vuotta 4H-liitossa. Alun perin ”joksikin aikaa” 4H:lle töihin tullut Hilkka on viihtynyt järjestössä jo 17 vuotta. Koko työuransa ajan Hilkka on opiskellut ja kartuttanut omaa osaamistaan aina työtehtävien mukaan. Lopulta opinnot tuntui järkevältä niputtaa suuremmaksi kokonaisuudeksi ja niin alkoivat kasvatustieteen opinnot Turun yliopistossa.

Hilkka on hyödyntänyt työtä opinnoissaan ja opintoja työssään: ne ovat täydentäneet ja ruokkineet toisiaan. Proseminaarityö käsitteli 4H-yrittäjyyttä ja aiheen tutkiminen jatkui tulevinakin vuosina työn ohessa.

- Pro gradu vaiheessa kiinnostuin erityisesti oppimiskokemusten tutkimisesta. Olemme tehneet Siviksen kanssa opintopisteytykseen liittyvää työtä ja halusin selvittää, olemmeko 4H:ssa asettaneet oikeita tavoitteita. Tutkimukseni oli siis osaltaan myös oman työni arviointia, pohtii Hilkka.

Tutkimusaineisto koostui nuorten 4H-yrittäjien pitämistä oppimispäiväkirjoista. Niistä sai irti paljon arvokasta kokemustietoa ja tuloksiin mahtui yllätyksiä, joita tutkija ei osannut odottaa. Nuoret myös itse kertoivat oppimispäiväkirjan pitämisen olleen vaivasta huolimatta todella hyödyllistä.

Tunnetaitoja ja ajanhallintaa

Yrittäjyydessä on kyse paljon muustakin kuin itse ammatin harjoittamisesta tai käytännön tehtävistä kuten kirjanpidosta. Yrittäjyys vaatii elinikäisen oppimisen taitoja ja itsetuntemusta. Nuorten oppimispäiväkirjoista nousi tarve osata käsitellä omia tunteitaan laidasta laitaan; miten iloita ja saada voimia onnistumisista ja toisaalta jaksaa epätoivon hetkellä.

Toinen nuorilta itseltään noussut keskeinen osaamistavoite liittyi ajanhallintaan. 4H-liitossa työstetään parhaillaan uutta 4H-yrittäjän työkirjaa ja ajanhallinta nousee siihen yhdeksi teemaksi. Nuoret tunsivat oppivansa taitoja todella konkreettisten asioiden kautta. Työkirjaan on tulossa mm. tehtävä hyvän sähköpostiviestin rakenteesta ja kielestä, johon tarve kumpusi aineistosta. Myös asiakaspalautteista oppiminen, vastuullisuus, apukysymykset osaamisen tunnistamiseen ja 4H:n arvot tulevat uusina työkirjaan mukaan. Hilkka on ehtinyt myös kehitellyt 4H:lle omaa kuvamuotoista Business Model Canvas -työkalua liiketoimintamallin suunnitteluun.

- 4H-yrittäjyys on oppimisympäristö todellisessa maailmassa. Nuorten kokemuksista huomasi, että teemme oikeita asioita 4H:ssa. Tutkimus vahvisti 4H:n toiminnan painopisteitä sekä antoi uusia eväitä omaan työhön, summaa Hilkka.

4H-yrittäjien määrä kasvaa jatkuvasti ja heidän vuosittainen liikevaihtonsa on yhteensä yli miljoonan. Kiinnostus leviää nuorten keskuudessa ja tänä kesänä nuorten yrittäjyyttä voi seurata myös tv:stä. Kesäkuun ajan Summerissa Yle Areenalla pyörii Kesä ilman pomoa -sarja, jossa on mukana neljä nuorta 4H-yrittäjää.

Joukkoistetaan järjestöt

Opinnot toivat Hilkalle syvempää osaamista ja rohkeutta kutsua itseään asiantuntijaksi. Opintojensa aikana hän sai huomata, että ylipistomaailmassa ei olla kovinkaan hyvin perillä järjestökoulutuksesta ja epämuodollisesta oppimisesta. Hilkka toivoo, että järjestöt yhteisvoimin veisivät osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ilosanomaa eteenpäin myös järjestökentän ulkopuolelle.

- Sivis on alan johtava asiantuntijaorganisaatio ja tekee tärkeää työtä. Lähtemällä mukaan järjestöjemme voimin uskon, että voimme edistää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valtakunnallisesti ja tuoda sen tarjoamat mahdollisuudet kaiken kansan saataville, Hilkka rohkaisee.

Lue Hilkan artikkeli Arkioppimisen resepti: Tee, reflektoi, opi verkkosivuiltamme!

Teksti ja kuvat: Sanni Olasvuori