SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Partiolaiset osaamismerkkityössä

ti 24. huhtikuuta 2018 12.55.00

Vuoden 2018 alussa opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Partiolaisille valtionapukelpoisuuden valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintaan. Partion osaamiskeskustoiminnan tehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Yksi osa osaamiskeskustoimintaa on vuoden 2018 alusta käynnistetty partion Työelämätaitojen ohjelma, jonka projektipäällikkönä toimii Laura Kalervo.

Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksen teema on vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Partio työskentelee sen eteen, että nuoret osaisivat sanoittaa osaamistaan. Osaamismerkit ovat tässä työssä yksi hyvä menetelmä.

– Sivis on ollut uraauurtava tekijä järjestöjen yhteisten merkkien saralla. Partiokin on ollut mukana muun muassa puheenjohtajan ja sihteerin merkeissä. Ensimmäisen kerran lanseerasimme omia osaamismerkkejämme isosti vuoden 2016 kesällä järjestetyn 17 000 osallistujan Roihu-leirin yhteydessä, kertoo Laura Kalervo.

Roihulla feissattiin osaamismerkeistä

Roihulla osaamismerkkejä oli viisi: Nuorten ohjaajana leirillä, Ryhmän johtajana leirillä, Finnjamboree Experience, Vapaaehtoisena tapahtumassa ja Osaamista vapaaehtoistyöstä. Osaamismerkit tarjottiin leirin osallistujille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Keskeinen ajatus oli se, että osaamismerkki on muutakin kuin pelkkä todistus osallistumisesta leirille tai perinteinen työtodistus suoritetusta pestistä. Partiolaisille sopivasti merkkejä kuvailtiin virtuaalisiksi hihamerkeiksi. Kolmikielisyys mahdollisti hakemisen myös 3000 kansainväliselle leiriläiselle.

Leiriosallistujien tueksi perustettiin RoihuAkatemia, joka auttoi tekemään Roihulla kerättyä osaamista näkyväksi ja opasti muun muassa opintosuorituksiin ja osaamismerkkeihin liittyvissä kysymyksissä. Roihulla järjestettiin myös useita osaamismerkkityöpajoja, joissa kerrottiin, miten osaamismerkkejä haetaan ja hyödynnetään opinnoissa tai työnhaussa. Osaamismerkkityöhön jalkauduttiin leirin aikana feissaamalla. Feissarit kertoivat osaamismerkeistä ja jakoivat jokaiselle kuunnelleelle Merkkihenkilö-pinssin. Pinssi herätti kysymyksiä muissa, ja niin sanaa saatiin eteenpäin leiriläisten keskuudessa.

Roihun aikana tehtiin myös paljon opintoja. Leiriläiset pystyivät hyväksilukemaan leiripestejä esimerkiksi työharjoitteluiksi. Hyvin merkittäviäkin opintokokonaisuuksia suoritettiin: esimerkiksi leiritoimikunnan kasvatusjohtaja suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon ensimmäisenä Suomessa pelkästään johtamalla vapaaehtoisia.

Osaamismerkki käyttöön ja näyttöön

Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksella on suunnitteilla tehdä tutkimusta siitä, millaista hyötyä harrastuksesta on ollut opintojen hyväksilukemisen ja osaamismerkkien käytön kautta partiolaisten opinto- ja työurille.

– Esimerkkinä voidaan sanoa, että Roihun aikana Vapaaehtoisena tapahtumassa -osaamismerkkiä haki 217 leiriläistä. Osaamismerkkien todellinen arvo näyttäytyy kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun niitä käytetään. Osaamismerkit ovat kiinnostaneet erityisesti nuoria partiolaisia, vaikka niistä olisi hyötyä myös vanhemmille, jo työuraansa tekeville ihmisille, pohtii Laura Kalervo.

Roihun jälkeen myönnettyjä merkkejä tullaan käyttämään tulevillakin leireillä. Osaamismerkkien tunnettuus paranee, kun merkkejä voi hakea jatkuvasti eri leirien aikana. On myös tärkeää, että osaamismerkkien määrä ei kasva valtavaksi eivätkä ne ole päällekkäisiä.

Suomen Partiolaisissa on yleisellä tasolla tehty linjaus, että koulutuksista ei myönnetä osaamismerkkejä, koska niistä saa Siviksen myöntämän todistuksen. Osaamismerkit ja hihamerkit eivät myöskään ole päällekkäisiä. Osaamismerkeillä on pyritty kattamaan se harmaa alue, josta kertyy osaamista, jota mikään ei virallisesti todista. Partiossa tähän kategoriaan kuuluvat muun muassa erilaiset pestit.

– Varainhankinta on yksi hyvä esimerkki hyvin tärkeästä ja merkityksellistä työstä, jota tunnistetaan ja tunnustetaan Varainhankintaosaajan osaamismerkillä. Adventtikalenterien myynnin lähtiessä tänä vuonna jälleen käyntiin, yritämme tavoittaa mahdollisimman tehokkaasti ne partiolaiset, jotka voisivat merkkiä hakea, Kalervo suunnittelee.

Suunnitelmissa uusia merkkejä, yhteistyötä ja osallistamista

Suomen Partiolaisten osaamismerkkityö jatkuu ja suunnitelmissa on muutamia uusia merkkejä, kuten Puhuja-merkki, jota Siviskin käyttää. Partio tekee myös kiinnostavaa yhteistyötä muiden kanssa osaamismerkkeihin liittyen. Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä on kehitetty Metsäosaajan merkki. Merkki myönnetään henkilölle, joka hallitsee perustiedot metsästä ja metsäalasta. Nyt on harkinnassa se, millaisia mahdollisia hyväksilukuja metsäosaaja voisi saada opinnoissa, jos hän suorittaa opintoja metsäoppilaitoksessa. Vastaavanlaista yhteistyötä ollaan virittelemässä myös Seurakuntaopiston kanssa.

Laura Kalervo toivoo, että sekä Suomen Partiolaiset että muutkin järjestöt alkaisivat hakea Siviksen järjestöjen digitaalisia osaamismerkkejä.

– Aion haastaa meillä henkilöstöä hakemaan omaa työnkuvaansa vastaavaa osaamismerkkiä. Hakemalla itse merkkiä prosessi tulee tutuksi ja siitä osaa kertoa enemmän myös muille. Henkilöstömme toki sitoutetaan laittamaan osaamismerkkinsä näkyville esimerkiksi LinkedIn-profiileihin. Uskon, että osaamismerkit lyövät vihdoin Suomessakin läpi, jos toimimme itse esimerkkeinä järjestöissä. Sitä kautta merkeistä kiinnostuvat myös muut, kannustaa Laura Kalervo.


Teksti ja kuvat: Sanni Olasvuori