SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Elinikäisen osaamisen kehittämisen tiellä

ti 24. huhtikuuta 2018 13.00.00

Ennen 90-luvun lamaa ja tietoyhteiskunnan murrosta monet tekivät työuransa saman työnantajan palveluksessa, ja työtehtävät saattoivat pysyä vuosia hyvin samankaltaisina. Ammattitaidon päivittämiseen riitti muutaman vuoden välein käyty lyhytkurssi tai työssäoppiminen. Vapaan sivistystyön opinnot kansalaisopistoissa ja järjestöissä koettiin vapaa-ajan harrastuksiksi, joilla ei ollut lainkaan kytköstä työelämään.

Tänä päivänä työuria leimaa tehtävien vaihtuminen, työnantajien muuttuminen ja jatkuva osaamisen kehittämisen tarve. Koulutuspoliittisessa keskustelussa elinikäisestä oppimisesta on puhuttu jo vuosikymmeniä, ja nyt puheet alkavat konkretisoitua käytännöiksi. Monissa ammateissa ei enää riitä se, että ammattitaitoa päivitetään säännöllisin täydennyskoulutuksin, vaan työhön liittyvää osaamista on tärkeä hankkia myös vapaa-ajalla. Formaalin koulutuksen kautta hankituilla tutkinnoilla on edelleen suuri merkitys erityisesti työurien alkuvaiheessa, mutta myös muulla keinoin hankittu osaaminen on entistä merkityksellisempää.

Elinikäinen oppiminen haastaa vapaan sivistystyön ja sitä kautta myös järjestöt ihan uudella tavalla. Millaisin keinoin pystymme osoittamaan järjestökoulutuksessa ja -toiminnassa hankittua osaamista ja miten pystymme tukemaan toimijoitamme heidän hankkimansa osaamisen tunnustamisessa eri oppilaitosmuodoissa ja työelämässä? Samanaikaisesti meidän pitää myös pohtia, miten säilytämme järjestötoiminnassa harrastamisen ja vapaaehtoisuuden ilon. Tämä vaatii vapaalta sivistystyöltä yhteiskunnallista vaikuttamista sekä laadukkaiden ja helppokäyttöisten keinojen kehittämistä osaamisen tunnistamiseen.

Meillä Siviksessä on jo vuosia tehty aktiivisesti työtä järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Koulutuksenohjausjärjestelmämme Sivisverkko tukee todistusten avulla järjestökoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista, ja lisäksi tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä on kehitetty sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Parhaillaan olemme mukana muun muassa eurooppalaisessa FutVol-hankkeessa, jossa kehitetään vapaaehtoisten kykyä tunnistaa omaa osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. Tämän SivisNYT-lehden teemana on digitaaliset osaamismerkit, joiden avulla eri tavoilla hankitun osaamisen esille nostaminen on entistä helpompaa.

Tästä lehdestä voit myös lukea pitkäaikaisen toiminnanjohtajamme Marja Anitta Pehkosen kiitokset yhteistyökumppaneille hänen siirtyessä erityistutkijaksi. Lisäksi asiantuntijamme Lotta Pakanen kertoo Siviksen uusista digitaalisista osaamismerkeistä sekä osaamislähtöisyydestä, ja Suomen Partiolaisten projektipäällikkö Laura Kalervo puolestaan kertoo partiolaisten osaamismerkkityöstä. Sivis75-videossa pääsemme kurkistamaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sammutustyökurssin loppukokeeseen. Kuulemme myös esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin erikoistuneen valmentaja Marianne Hemmingin vinkit esiintymistaitojen parantamiseen.

Aurinkoisia kevätpäiviä koko Siviksen väen puolesta toivotellen

Anne Ilvonen
viestintä- ja innovointipäällikkö