SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Opintotoiminnan Keskusliiton moniulotteinen historia paketoidaan yksiin kansiin

ti 24. huhtikuuta 2018 12.56.00

Filosofi ja tietokirjailija Eero Ojaselle Opintotoiminnan Keskusliiton 75-vuotishistoriikin työstäminen on ollut mieluisa tehtävä. Kerrankin hän on saanut uppoutua luomisvaiheeseen yksityiskohtaisesti ja kiireettä. Antoisan lähtökohdan kirjoittamiselle tarjosi myös Ojasen asiantuntemus vapaan sivistystyön kentästä.

Mikä vaihe historiikin kirjoittamisessa on nyt menossa?

Loppusuora eli toisin sanoen se hetki, jolloin tehtävää on paljon ja aikaa enää vähän. Askelta täytyy kiirehtää. Historiikin sisällön on oltava valmiina kesäkuun alkupuolella, jolloin materiaali lähtee taittajalle. Kirjan viimeistelyvaihe ajoittuu elokuulle.

Minkä tyyppinen teos Opintotoiminnan Keskusliitosta on syntymässä?

Historiikki esittelee järjestön vaiheet aikajärjestyksessä. Painopisteen saavat eri vuosikymmenten toiminnalliset sisällöt sekä Keskusliiton toimintaan heijastuvat yhteiskunnan muutokset. Esimerkiksi alkuaikoinaan, ainakin 1960-luvulle saakka, järjestö tuki vahvasti opintokerhotoimintaa, joka oli usein maaseudulla koko kylän kokoava voima. Opintokerhoissa jaettiin tietoa suomalaisesta kulttuurista ja monista arkipäivän asioista. Historiikissa kuvaan, minkälaisesta ilmiöstä tässä oli kyse. Pelkkä työntekijöiden tai hallinnon esittely jäävät vähemmälle.

Millaisia vaiheita historiikin työstämiseen on sisältynyt?

Suurin työ on ehdottomasti ollut arkistojen läpikäynti. Ehyt arkistomateriaali alkaa 1920-luvun alkupuolelta. Arkisto on onneksi hyvin selkeä, eikä minulle tekijänä ole tullut eteeni sellaista hankaluutta, että jotain puuttuisi tai olisi vaikea löytää.

Filosofisia teoksiasi on kiitelty esimerkiksi kansantajuisuudesta. Onko sinulla kirjoittajana joitakin peruslähtökohtia, joita pidät tärkeinä?

Olen pyrkinyt luomaan omalle ajattelulleni luontevaa kirjoittamisen tyyliä. Pyrin siihen, että tekstini olisi ymmärrettävää, selkeää ja luettavaa.

Myös työni toimittajana on koulinut kirjoitustaitojani.

Keskitytkö tällä hetkellä kirjoitustöihin vai opetustehtäviin?

Tänä keväänä olen ollut tavallista enemmän kiinni sivutoimessani Kriittisen Korkeakoulun toiminnanjohtajana. Opetustehtäviä minulla ei juurikaan enää ole.

Olen ollut koko urani ajan eräänlainen silpputyöntekijä. Toivottavasti saan käyttää viimeiset vuoteni työelämässä kirjoittamiseen. Nyt loppukeväästä keskityn tämän historiikin valmiiksi saattamiseen ja syksyllä käynnistyvät uudet kirjaprojektit.

Mikä Opintotoiminnan Keskusliiton historian vaihe on sinulle kirjoittajana erityisen tärkeä?

Yksi omalla tavallaan mielenkiintoinen vaihe on ollut sota-aika, vaikka sodasta puhutaan mielestäni helposti liikaa.

Sota kosketti vapaan sivistystyön kenttää todella paljon, koska luovutetuilla alueilla toimi runsaasti opintokerhoja. Kun siirtoväki asettui uusille paikkakunnille, opintokerhot olivat yksi ensimmäisiä työmuotoja, joita pyrittiin käynnistämään. Tuolta ajalta löytyy riipaisevia matkakertomuksia, kun opintosihteerit vaelsivat kymmeniä kilometrejä pitkin korpia epävakaissa oloissa vieraillakseen kerhoissa.

Mikä osuus Opintotoiminnan Keskusliiton jäsenjärjestöillä on historiikissa?

Opintotoiminnan Keskusliitto on ollut ja on edelleen siinä mielessä erikoinen toimija, että se on katto- ja yhteistyöjärjestö, jonka jäsenkenttä elää koko ajan. Koen, että historiikki kantaa mukanaan monenlaisten järjestöjen tarinaa.

Varsinkin alkuvuosina nuorisoseurat olivat vahvasti edustettuina Siviksen jäsenistössä. 50-luvulta alkaen jäsenjärjestöjen kirjo muodostui yhä moninaisemmaksi ja tarve opintokerholiikkeen ajamalle yhtenäiselle sisällölle hävisi, kun tilalle tulivat eri jäsenjärjestöjen omat lähtökohdat ja tarpeet. 80-luvulta alkaen jäsenistöön liittyi useita sosiaali- ja terveysjärjestöjä, jotka muodostavat edelleen suuren osan jäsenkentästä.

Miltä tuntuu, kun oman hengentuotteen luovuttaa eteenpäin julkaistavaksi?

Omalta osaltani historiikin aktiivista tekoaikaa on takana reilut 1,5 vuotta. Se on aina yhtä jännittävä hetki, kun oman kirjan antaa eteenpäin.


Teksti: Marinella Ruutu

Kuvat: Marinella Ruutu

Tiesitkö?

  • Eero Ojanen on Parolassa asuva filosofi ja kirjailija. Viimeaikaisissa kirjoissaan Suomen myyttiset linnut, Suuri suomalainen kummituskirja ja Suomalaiset taruolennot hän on paneutunut erityisesti suomalaiseen kansanperinteeseen. Ojasen uusin filosofinen teos on nimeltään ”Minä olen nyt tuolla”.
  • Opintotoiminnan Keskusliiton historiikki julkaistaan järjestön 75-vuotisuhlassa 5.10.2018.
  • Opintotoiminnan Keskusliitto on perustettu vuonna 1943, ja se ylläpitää järjestöjen oppilaitosta eli Opintokeskus Sivistä.