SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Lämpimät kiitokset yhteistyöstä!

ti 24. huhtikuuta 2018 12.58.00

Nämä yli 11 vuotta Siviksen toiminnanjohtajana ja rehtorina ovat olleet monella tavalla antoisia ja asioita laaja-alaisesti avaavia. Jäsenjärjestömme edustavat monipuolisesti yhteiskunnallisia alueita, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen kehittymisen ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.

Järjestöissä saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, kansalliset ja kansainväliset järjestötoimintaan ja vapaaehtoistyöhön liittyvät hankkeet, järjestökoulutuksen laadun kehittäminen ja ohjaus, koulutuksen kokonaissuunnittelu ja kattava osallistujien palautejärjestelmä, SOSTE-yhteistyö, aktiivisuus alueellisissa yhteistyöverkostoissa ja läpinäkyvä malli resurssien jakamisessa ja vapaaehtoistyön vaikuttajaryhmän osallisuus eduskunnassa ovat asioita, joihin olemme yhdessä panostaneet näiden vuosien aikana. Sivisverkon rakentaminen – ottaen huomioon edellä esitetyt painopisteet  on ollut mittava ponnistus koko henkilökunnalle. Sivisverkko alkaa nyt olla valmis. Kehittämistä tehdään kuitenkin edelleen.

Lisäksi opintokeskusten välinen yhteistyö on ottanut isoja harppauksia konkreettisen toiminnan tasolla.

Kiitän lämpimästi teitä kaikkia Siviksen kumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

Kiitän lämpimästi myös Siviksen henkilökuntaa asiantuntijuudesta, työhön sitoutumisesta ja kannustavasta työkaveruudesta.

"Ole muutos, jota etsit." – Mahatma Gandhi

Jatkan avoimin mielin ja uteliaana Siviksen listoilla itsenäisenä erityistutkijana ja tohtoriopiskelijana 17. toukokuuta alkaen. Toivottavasti tapaamme vielä joissakin yhteyksissä.

Toivotan Sivikselle ja sen jäsenjärjestöille menetystä tulevaan!

Marja Anitta Pehkonen
toiminnanjohtaja, erityistutkija 17.5.2018 alkaen