SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Aikuiskouluttajien digitaaliset osaamismerkit ovat täällä

ti 24. huhtikuuta 2018 12.53.00

Opintokeskus Sivis on kumppanina Nordplus-aikuiskoulutusohjelman Open Badges in Folkbildning -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä aikuiskoulutuskentän tietoisuutta Open Badges -osaamismerkeistä sekä luoda tekniset edellytykset niiden käytön lisäämiseksi aikuiskouluttajien ja järjestökouluttajien keskuudessa.

Hankkeessa on nyt luotu aikuiskouluttajille suunnattu osaamismerkkiperhe, joka koostuu yhdeksästä eri osaamismerkistä kolmella eri EQF-tasolla (European Qualifications Framework). Merkit on luonut Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen yhdessä suomalaisten, liettualaisten ja ruotsalaisten kollegojen kanssa.

Englanninkielisillä osaamismerkeillä aikuiskouluttajat voivat tehdä näkyväksi työssään tai muutoin hankittua osaamista. Merkit edustavat kolmen typpistä osaamista: metodologista osaamista, arviointiosaamista sekä osaamista, jota tarvitaan kouluttajana vapaa sivistystyön alalla ja järjestö-, yhdistys- tai vapaaehtoistoiminnassa. Jokaisen kolmen eri osaamistyypin alla on kolme eri EQF-tason merkkiä. Osaamisen arviointi perustuu itsearviointiin.

Merkkien osaamisalueet valikoituivat aikuiskouluttajille hankeen alussa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella. Kyselyssä aikuiskouluttajia pyydettiin nimeämään osaamisalueita, joille he haluaisivat lisää näkyvyyttä ja tunnustusta, ja kolmen kärkeen nousivat yllämainitut osaamisalueet.

Merkit on luotu Badgecraft-palvelulla, ja helpoin tapa hakea osaamismerkkejä on ladata kännykkään Badge Wallet -sovellus. Englanninkieliset sovelluksen käyttöohjeet löytyvät täältä, ja merkkejä voi hakea skannaamalla sovelluksella QR-koodi.

Osaamismerkit lisätään kevään aikana myös Siviksen kotisivulle, josta niitä voi hakea sivulta löytyvien linkkien avulla. Hankkeessa tuotetaan merkkien lisäksi käsikirja helpottamaan osaamismerkkien parissa työskentelevien osaamiskriteerityötä. Käsikirja valmistuu alkukesästä 2018.


Kuva: Open Badges in Folkbildning -hanke

 

Tervetuloa mukaan työpajaan Göteborgiin

Hanke järjestää Göteborgissa 17.5.2018 Let’s talk about competence – and badge it! -englanninkielisen työpajan, jossa osallistujat pääsevät luomaan omia merkkejä ja kehittämään oman organisaation osaamismerkkityötä. Tietoa työpajasta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä. Tervetuloa mukaan!