SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Siviksen aluetyö muuttuu ajan mukana

ti 27. maaliskuuta 2018 13.49.00

Siviksessä käynnistyi tämän vuoden alussa uusi strategiakausi vuosille 2018–2022. Uudessa strategiassa toiminnan linjaukset noudattavat pitkälti Siviksen aiempaa strategiaa.

Aluetyön osalta halusimme selkeyttää ja ajanmukaistaa linjausta, jotta pystymme palvelemaan myös jatkossa jäsenjärjestöjä laadukkaasti eri puolilla Suomea, kertoo Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen.

Siviksen aluetoimistoja on perustettu vuosikymmenten saatossa, jotta pystyisimme palvelemaan jäsenjärjestöjen piiri- ja yhdistystoimijoita opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien ohjaamisessa ja neuvonnassa sekä tukemaan jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan kehittämistä. Siviksen aluetyöntekijät ovat kuitenkin tehneet jo vuosia aluetyön lisäksi myös valtakunnallista työtä. Toimistoltamme on sujuvat yhteydet eri puolille Suomea, ja uudet teknologiset välineet mahdollistavat nykyään monien asioiden hoitamisen paikasta riippumatta.

Mitä aluetyö on tänä päivänä, ja miksi Siviksellä on hyvä olla toimistoja Helsingin lisäksi Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Turussa? Tähän kysymykseen halusimme vastauksia strategiaprosessin aikana, selittää Ilvonen.

Vaikka nykyään monia asioita voidaan hoitaa sähköisesti ja laadukas ohjaus ja neuvonta eivät välttämättä vaadi kasvokkaista kontaktia menneiden vuosikymmenten tapaan, on aluetoimistoilla edelleen tärkeä rooli Siviksessä. Tämä nousi esille Siviksen strategian pohjaksi tehdyissä selvityksissä.

Aluetoimistojamme tarvitaan tukemaan jäsenjärjestöjemme sekä piirien työntekijöiden työtä erityisesti järjestöjen koulutuksen kehittämisessä. Paikallistoimijoiden ohjauksen ja neuvonnan tilalle on nykyään noussut tarve kouluttaa järjestöjen ja piirien työntekijöitä esimerkiksi Sivisverkon ja opintojaksomallien käytöstä, jotta he voivat puolestaan viedä viestiä eteenpäin yhdistyksiin, Ilvonen pohtii.

Aluetoimistoilla on myös edelleen tärkeä rooli jäsenjärjestöjemme toimijoiden kouluttajana ja yhteistyön rakentajana. Tätä edistetään jatkossa entistä enemmän muiden, järjestöjä yhteen kutsuvien tahojen, kuten eri puolilla Suomea toimivien järjestötalojen, kanssa. Lisäksi useilla aluetoimistojemme paikkakunnilla sijaitsee jäsenjärjestöjemme keskustoimistoja, Ilvonen jatkaa.

Uuden strategiakauden tavoitteena on kehittää edelleen uuden teknologian välityksellä toteutettavaa koulutusta ja materiaaleja, jolloin Siviksen koulutukset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti paikkakunnasta riippumatta. Aluetoimistot toteuttavat myös jatkossa jäsenjärjestöille tilauskoulutuksia, kunkin asiantuntijan osaamisprofiilin mukaan. Lisäksi aluetoimistot osallistuvat entistä suunnitelmallisemmin alueidensa oppilaitosyhteistyöhön esimerkiksi alueellisten hankkeiden kautta sekä osallistumalla paikallisiin tilaisuuksiin ja etsimällä aktiivisesti yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on, että järjestöjen koulutustoimintaa ja sen tuloksia tunnetaan myös muulla oppilaitoskentällä.