SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Asiakaslähtöisyys on Siviksen aluetyön perusta

ti 27. maaliskuuta 2018 13.57.00

Tulin Sivikseen töihin vuonna 2009 ja heti ensimmäisenä päivänä pääsin tutustumaan uusiin työkavereihini aluetoimistoilla. Videoneuvottelulaitteemme mahdollistivat saumattoman yhteyden aluetoimistoomme Joensuuhun, ja pääsin esittäytymään kollegalleni saman tien. Tämä oli mielestäni huikeaa – reaaliaikainen yhteys isolta ruudulta neuvottelutilastamme lähes 500 kilometrin päähän! Tuntui kuin olisimme olleet samassa huoneessa Joensuun aluetyöntekijä Lea Lihavaisen kanssa.

Sivis on valtakunnallinen järjestöjen aikuisoppilaitos. Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä ja aluetoimistomme Tampereella, Turussa, Oulussa ja Joensuussa.  Silti etäisyys Siviksen toimistojen välillä on vaikuttanut pieneltä jo ensimmäisestä työpäivästäni lähtien, ja jatkuvasti kehittyvä teknologia on sujuvoittanut vuorovaikutusta entisestään muun muassa mobiilimahdollisuuksien ansiosta.

Mitä Siviksen aluetyö oikeastaan on? Uutta strategiaa suunnitellessa Sivis kysyi jäseniltään, millaisia palveluja Sivikseltä toivotaan valtakunnallisesti ja maakunnissa. Tämän selvitystyön pohjalta Siviksen strategiakaudelle 2018–2022 on tarkennettu aluetyön tavoitteita. Innovointi- ja viestintäpäällikkö Anne Ilvonen valottaa tässä lehdessä Siviksen aluetyön kirkastettua linjausta: aluetoimistojamme tarvitaan rakentamaan yhteistyötä alueilla ja tukemaan jäsenjärjestöjä sekä piirien työntekijöitä koulutuksessa ja sen kehittämisessä.

On oleellista löytää tasapaino aluetyöntekijöiden monipuolisiin työtehtäviin. Uuden strategiamme myötä olemme linjanneet toimintojamme keskitetysti, jotta voisimme palvella jokaisella viidellä alueellamme lähes samalla tavoin. Tässä numerossa muun muassa Siviksen Tampereen toimiston työntekijät, Eeva Jeronen ja Riitta Tervasmäki, avaavat asiantuntijoiden arkea alueella – voiko olla kahta samanlaista viikkoa?

Sivis toimii valtakunnallisesti, jotta palvelisimme jäsenjärjestöjämme mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Vaikka verkko ja webinaarit alkavat olla jo useimmille ihmisille arkipäivää, kasvokkaista vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa ei pidä silti aliarvioida. Onhan nykyään useissa tutkimuksissa todettukin, miten työelämän tulevaisuustaitoihin kuuluvat sosiaaliset taidot – niin myös järjestösektorilla. Psoriasisliiton Teuvo Leppänen ja Keliakialiiton Eeva Laine taas kuvaavat tässä lehdessä, millainen merkitys Siviksen aluetyöllä on heidän järjestöjensä arkeen. Yhteistyössä Siviksen kanssa toteutettu valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistyö ja koulutustoiminta nähdään molemmissa järjestöissä erittäin tärkeänä nyt ja tulevaisuudessa.

Kuten Virpi Markkanen kiteyttää Asiantuntija avaa -kirjoituksessaan, etäyhteydet ja webinaarit eivät korvaa verkostoja ja yhteydenpitoa paikallisten toimijoiden kanssa, vaikka ne mahdollistavat Siviksen strategian mukaisesti sekä kohtaamisia että koulutuksia.

Kiinnostavia lukuhetkiä toivottaen

Susanna Plathan

koulutuspäällikkö