SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Opintokeskus Sivis on mukana uudenlaisessa maahanmuuttajien kotoutumista tukevassa koulutuksessa

ti 27. maaliskuuta 2018 13.30.00

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut -hankkeessa kehitetään malleja maahanmuuttajien lukutaitokoulutukseen kansalais- ja kansanopistoissa yhteistyössä opintokeskusten kanssa. Opetushallitus antoi joulukuussa 2017 vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen, jonka pohjalta toimintaa ja uudenlaisia koulutuksia on ryhdytty rakentamaan eri puolille Suomea.

Uuden opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti lukutaidon rinnalla tärkeää on kokonaisvaltainen kotoutuminen ja sen tukeminen. Opintokeskusten tehtävänä  on tämän uuden opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti järjestää yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa  arjen taitoihin ja  suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen liittyvää sisältöä. Tärkeää on myös  ohjata  osallistujia omalla opiskelupaikkakunnallaan yhteistyöhön vapaaehtoissektorin ja erilaisten yhdistysten kanssa.

Opintokeskus Siviksen Joensuun aluetoimisto aloitti Kiteen evankelisen opiston kanssa tammikuussa 2018 pilottikoulutuksen. Opisto vastaa varsinaisesta lukutaito-opetuksesta ja maalis-toukokuussa, jokaisen viikon keskiviikkona, opintokeskus vastaa opetuksesta tarjoten tietoja ja taitoja muun muassa arjen turvallisuudessa, asioinnista viranomaisten kanssa, kirjastojen palveluista, kauppa- ja apteekkiasioinnista, omien vahvuuksien löytämisestä  ja suomalaisesta ruoasta. Osallistujat pääsevät kokeilemaan myös  erilaisia liikuntalajeja ja kehittämään taitojaan valokuvauksessa. Keskiviikkopäivien ohjelmaan liittyy vierailuja ja yhteistä toimintaa opetuspaikkakunnalla toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa.  Yhteistyökumppanina Opintokeskus Siviksellä on alueen jäsenyhteisöjen rinnalla  MSL-opintokeskus. Koulutushankkeen on tarkoitus tuottaa tietoa kolmannen sektorin mahdollisuuksista tuottaa ja järjestää maahanmuuttajille soveltuvia opinto- ja toimintasisältöjä. Opintokeskusten tavoitteena on myös järjestää  yhdistys- ja järjestötoimijoille  valmennusta maahanmuuttajatyössä tarvittavaa osaamista varten.


Teksti: Lea Lihavainen