SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Sivis on siellä missä sinäkin

ti 27. maaliskuuta 2018 13.56.00

Suomi on iso maa, jonka eri puolilla järjestötoiminta on erilaista. Alueilla on vähemmän järjestöjen keskustoimistoja, mutta piiritoimistoja sekä aluetoimistoja löytyy laajasti eri puolilta Suomea. Monella alueella toimijoita löytyy esimerkiksi kumppanuustalosta, ja yhteistyö järjestöjen kesken voi olla hyvinkin tiivistä. Pääkaupunkiseudulla toimijoita on paljon eikä yhtä tiivis yhteistyö välttämättä onnistu niin helposti. Yhteydenpitoon on tullut uusia keinoja ja vanhatkin pitävät pintansa. Hankkeet tuottavat uutta tietoa, ja niitä tehdään laajalla joukolla niin kotimaassa kuin myös yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Koulutus, järjestötyö, digisosaaminen, yhteistyöverkostot ja rahoitus ovat ajankohtaisia aiheita liikutaanpa missäpäin Suomea tahansa.

Siviksellä on 72 jäsenjärjestöä ja niissä toimijoita on aikamoinen määrä. Koulutus, jota Sivis ja sen jäsenet tälle joukolle järjestävät, on suorastaan huimaavaa. Esimerkiksi 4H-liitto ja Partio tekevät tärkeää nuorisotyötä. Nuoret kartuttavat osaamista, josta on hyötyä niin järjestötyössä kuin elämässä laajemminkin. Molemmissa järjestöissä on tehty iso työ koulutusten opintojaksomallin kanssa ja se on kannattanut. Nyt suoritukset kerääntyvät opintorekistereihin, ja todistukset ovat opiskelijoiden nähtävissä ja tulostettavissa milloin vain. Niitä tutkitaan tiuhaan, ja esimerkiksi kesätöiden haussa ne voivat olla nuoren hakijan valttikortteja.

Jäsenjärjestöjen ja järjestettävän koulutuksen kirjo on valtava. Siviksessä työskennellessäni tutuksi on tullut myös aiemmin itselleni tuntematon toiminta, kuten lentopelastustyö Suomen Lentopelastusseuran kautta sekä nelijalkaiset sankarit Suomen Pelastuskoiraliiton kautta. Potilasjärjestöt ovat puolestaan avainasemassa jäsentensä hyväksi tekemänsä vaikuttamisen ja vertaistuen osalta. Kasvatus- ja kulttuurijärjestöt tuovat ihmisiä yhteen, oli syy sitten lastensuojelu, musiikki tai kulttuurin säilyttäminen.

Sivisverkko on helpottanut Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettävien koulutusten suunnittelua ja hallinnointia teemasta riippumatta. Reilun vuoden käytössä ollut järjestelmä toimii ja sitä kehitetään koko ajan. Kehitysideoita on paljon ja niistä poimitaan jäsenille hyödyllisimmät. Sivisverkkoon pääsee joustavasti omalta koneelta missä vain, ja pulmatilanteessa chat-palvelu on kaikkien tavoitettavissa arkisin klo 10–15.

Sivis järjestää aluetoimistoissaan lähikoulutusta. Alueellista tasa-arvoa koulutuksiimme tuovat myös webinaarit. Niihin osallistumien on helppoa eikä matkustamiseen huku aikaa tai rahaa. Uusiin tapoihin osallistua ja kommunikoida kannattaa tutustua rohkeasti, ja Siviksessä otetaankin tänä vuonna käyttöön uusi oppimisympäristö. Notkeampi ja modernimpi järjestelmä tukee verkkokoulutusten kehitystä. Digijuna kulkee vääjäämättä – itse päätät, hyppäätkö kyytiin.

Järjestö- ja yhdistystoiminnassa ihmiset ovat mukana suurella sydämellä. Digiaikana kasvokkaiset kohtaamiset säilyttävät merkityksensä ja jopa korostuvat. Ihmisen kasvojen näkeminen tai kädenpuristus antavat kokemuksia, ja ne muodostavat tärkeitä verkostoja. Siviksen työntekijöitä tapaa monissa tapaamisissa, seminaareissa sekä Sivisverkon chatissa. Kaikkien meidän yhteystiedot löytyvät kuvan kera Siviksen verkkosivuilta.

Tänä vuonna upeat 100 vuotta täyttävällä Siviksen jäsenjärjestöllä Sotilaskotiliitolla on mielestäni upea slogan: Hymyllä ja sydämellä. Sitähän se työnteko parhaimmillaan on. Niin kaikissa 72 jäsenjärjestössä kuin Siviksessäkin – verkossa ja kasvokkain.


Teksti: Virpi Markkanen

Kuva: Sanni Olasvuori