SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sotemuutos etenee: Järjestöjen on opittava tuomaan vakuuttavasti esiin työnsä merkitystä ja arvoa

ti 27. helmikuuta 2018 11.10.00

Soteuudistus etenee pompsahdellen, ja rakennemuutoksen eheästä kokonaiskuvasta puuttuu vielä palasia. Tämä tulevaisuuden kuvan keskeneräisyys haastaa järjestöjä valmentautumaan kaikin mahdollisin tavoin tulevaan.

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnaan toiminnanjohtaja Pilvi Heiskasen työajasta iso osa kuluu nyt erilaisissa valmennuksissa, koulutuksissa, verkostoissa ja edunvalvonta- ja ohjaustyöryhmissä.

– Yhteinen nimittäjä näille kaikille on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus. Etsimme koko ajan uudenlaisia yhteistyön ja kumppanuuden muotoja. Emme uskalla jäädä mistään pois tai minkään ulkopuolelle, Heiskanen myöntää.

Moni seikka puhuu sen puolesta, että valmennuksissa, koulutuksissa ja verkostoissa on tärkeää sinnitellä mukana. Ne vahvistavat ennen kaikkea hallinnan tunnetta sotemuutoksen kynnyksellä.

– Valtakunnallinen sotekeskustelu on keskittynyt hyvin vahvasti erikoissairaanhoitoon ja lääkäripalveluihin eikä toivomaani tulevaisuuskuvan mallintamiseen. Keskustelun ”yksipuolinen” tulokulma jättää myös meidän tulevaisuutemme vielä hyvin epäselväksi.   

Palvelumuotoilun opit on omaksuttava käyttöön

Heiskasen mukaan soteuudistus ei ole vielä tuonut varsinaisia toiminnallisia muutoksia palvelutalo Kotikunnaan perustehtävään.

– Eniten se näkyy hallinnossamme ja suunnittelussamme, kun yritämme parhaalla mahdollisella tavalla valmistautua siirtymään.

Kotikunnaassa asuu noin sata asiakasta, minkä lisäksi projektien ja fysioterapiapalveluiden piirissä on satoja ikäihmisiä eri puolilla Turkua. Vakituista henkilökuntaa talossa on yli 70.

Kotikunnas on satsannut jo viime vuosina vahvasti työntekijöidensä osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä vanhuspalveluidensa korkeaan laatuun. Tästä huolimatta Heiskanen kokee, että asumis- ja hoivapalveluissa on opittava myös uudenlaista asiakaspalvelua ja laadun todentamista, erityisesti valinnanvapauden näkökulmasta.

– Toisin sanoen meidän on pystyttävä vakuuttamaan asiakkaat palvelumme hyvästä tasosta jo ennen hoitoon tai asumisyksiköihin siirtymistä.

Brändäystä isolla B:llä

Näkyvyyden, brändin ja luotettavuuden rakentamiseen Kotikunnaan väki on saanut työkaluja esimerkiksi SoteNavi-valmennushankkeesta.

– Tavoittelemamme brändin pitää nojata laatuun, osaamiseen, vahvaan arvolähtöiseen tapaan tehdä työtä, eettisyyteen ja innovatiivisuuteen. Eli kyseessä ei ole vain mainostoimiston luoma mielikuva, Heiskanen painottaa.

– Järjestöjen on pystyttävä entistä paremmin tuomaan työnsä näkyväksi, jotta sen arvo tunnistetaan, hän lisää.

Heiskanen kiittelee SoteNavi-valmennusta nimenomaan sen kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sotemuutokseen.

– Valmennus on ollut hyvin monipuolista. Meille erityisen oleellisia teemoja ovat olleet liiketaloudellinen osaaminen sekä palvelumuotoilun kehittäminen. SoteNavi tarjoaa myös erittäin hyvän foorumin verkostoitumiseen ja vertaiskeskusteluun.

Uhka vai mahdollisuus?

Heiskanen itse suhtautuu soteuudistukseen melko neutraalisti. Hän ei tunnistaudu ”soteuskovaiseksi”, mutta ei myöskään totaalikieltäytyjäksi.

– Jos asiat onnistuvat suunnitellusti, näen uudistuksista myönteisimpinä nopean hoitoon pääsyn, nykyistä paremman tiedonkulun sekä riittävän ja monipuolisen palveluohjauksen.

– Myös järjestöjen tekemän ennaltaehkäisevän työn merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi saattaa nousta, varsinkin kun kunnat ja maakunnat etsivät paikkaansa muutosvaiheessa. 

Heiskanen rohkenee arvuutella myös pahinta mahdollista uhkakuvaa.

– Uuden maakuntahallinnon mukaisesti maakunnilla on paljon valtaa siinä, minkälaisen yhteistyön ne haluavat rakentaa järjestöjen kanssa. Huonoin skenaario olisi, että järjestöjen saamat kuntien avustukset loppuisivat tai avustusten myöntämiseen tulisi muutoksen keskellä katkoksia. Suomessa on paljon pieniä järjestöjä, jotka eivät tulisi selviämään mahdollisista viivästyksistä, kokenut toiminnanjohtaja varoittaa.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

”We can do it” – hallinnan tunne auttaa eteenpäin sotessa

Viime vuonna käynnistynyt SoteNavi -hanke on edennyt nyt puoliväliin, ja sen moniammatillinen tiimi – Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut, Opintokeskus Sivis sekä Etelä-Pohjanmaan terveysteknologiakeskus ry – paiskii hartiavoimin töitä valmentaakseen lähes 40 hyvinvointialan yritystä ja järjestöä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokseen.

– Tehtävämme on strategisesti tärkeä, ja saamme tarkastella tulevaa ikään kuin paraatipaikalta, yliopettaja ja hankevastaava Riitta-Liisa Lakanmaa Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Valmennuksen haasteena on ollut epätietoisuus soteuudistuksen kokonaisvaikutuksista, mutta projektityöryhmän vastaisku uudistuksen arvoituksellisuudelle on ollut ketteryys.

– Emme tarjonneet hankeorganisaatioillemme lähtölaukauksena valmista ohjelmaa, vaan olemme olleet koko ajan liikkeellä avoimella korvalla kuulostelemassa heidän tarpeitaan, Lakanmaa vahvistaa.

– Alkukartoituksen ja väliarvioinnin tulosten perusteella tämä lähestymistapa on ollut nappivalinta.

Valmennukseen osallistuvia organisaatioita ovat puhuttaneet esimerkiksi soten lainsäädännölliset muutokset, digitaitojen kehittäminen sekä markkinoinnin ja viestinnän vahvistaminen. Näitä teemoja lähestytään ja syvennetään hankeorganisaatiot kokoavissa alueellisissa työpajoissa sekä valtakunnallisissa seminaareissa, jotka palvelevat laajempaakin yleisöä.

Helmikuussa Turussa järjestetyn työpajan teemaksi valikoitui muutosvalmiutta tutkitusti vahvistava osaamisen kehittäminen, jota tarkasteltiin esimerkiksi rekrytointikäytänteiden sekä pätevien ja validien soveltuvuustestien näkökulmasta.

– Osaamisella on suuri rooli työhyvinvoinnissa. Organisaation työntekijöillä tulee olla riittävä osaamisen taso, mutta kaikkien ei tarvitse olla työpaikalla toistensa klooneja, tilaisuuden toisena alustajana toiminut Lakanmaa huomauttaa.

Hän on myös itse ansioitunut osaamisen tutkijana, ja tarkastellut väitöksessään tehohoidon kompetenssia.

– Kompetenssi on moniulotteinen asia, johon sisältyvät persoona, tiedot, taidot, etiikka ja asenne. Sitä on haastavaa arvioida ja kehittää. Myös osaamisen johtaminen on vaativa työsarka, Lakanmaa painottaa.

– Tietoa pystyy hankkimaan ja kokemus tulee tekemällä, mutta miten tunneälyä, persoonallisuutta tai itsesäätelyä kehitetään, hän kysyy.

Lakanmaan mukaan osaamisen kehittämiseen on satsattava aikaa ja vaivaa, sillä se synnyttää myös työnimua. SoteNavi-organisaatioita kannustetaankin vahvasti ”oppivan organisaation” tielle.

– Oppiminen, vertaisoppiminen, keskustelu, avoimuus auttavat ratkaisemaan monia rakenneuudistuksen esille nostamia kysymyksiä, Lakanmaa uskoo.

– Hankkeemme mahdollistaa myös hyvien käytänteiden jakamisen luontevasti yli toimialarajojen.


Teksti: Marinella Ruutu

Kuvat: Turun ammattikorkeakoulu ja Pilvi Heiskanen

Lisätiedot Siviksessä:

Asiantuntija Heidi Ristolainen

puh. 040 738 1702

heidi.ristolainen@ok-sivis.fi


SoteNavi toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa, ja se päättyy keväällä 2019.