SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Osaaminen on järjestön menestystekijä

ti 27. helmikuuta 2018 11.12.00

rjestöjen toiminta on tällä hetkellä muutoksessa. Sote- ja maakuntauudistus tuovat mukanaan uudenlaiset palvelurakenteet ja yhteistyön tarpeet. Järjestöbarometrin (2016) mukaan paikalliset yhdistykset kokevat heikoksi kykynsä reagoida nopeasti yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja sen muutoksiin. Nyt järjestötoimijoilta vaaditaankin entistä laajempaa ja monipuolisempaa osaamista.

Järjestötoiminta ammattimaistui 1990-luvulla, ja samalla järjestötyöntekijöiden määrä kasvoi nykyiseen eli noin viiteen prosenttiin kansantalouden palkkatyöpanoksesta (Ruuskanen 2013). Tällä hetkellä moni 1990-luvulla työnsä järjestössä aloittanut työntekijä on siirtymässä eläkkeelle ja uusia työntekijöitä rekrytoidaan tilalle. Pitkän linjan järjestöosaamista on kuitenkin vaikea korvata. Suomessa järjestötyöhön tullaan hyvin erilaisten koulutuspolkujen kautta, ja erityisesti sote-järjestöissä rekrytoitavien työntekijöiden osaaminen painottuu enemmän sisällölliseen osaamisalueisiin kuin varsinaisen järjestötoiminnan rakenteiden tuntemukseen.

Vaativissa muutostilanteissa on tärkeää, että järjestö pystyy huolehtimaan työntekijöidensä ja vapaaehtoistensa osaamisesta ja sen kehittämisestä koulutuksen, mentoroinnin ja hiljaisen tiedon siirtämisen avulla. Osaavat työntekijät, jotka tuntevat järjestötoiminnan rakenteet ja toimintalogiikan, pystyvät kehittämään koko järjestön toimintaa ja reagoimaan ympäristön muutoksiin sekä tukemaan ja ohjaamaan laadukkaasti järjestön vapaaehtoisia. Myös vapaaehtoiset tarvitsevat suunnitelmallista ja laadukasta osaamisen kehittämistä onnistuakseen tehtävissään ja toimiakseen vaikuttavasti.

Sivis vastaa jäsenjärjestöjensä kehittämistarpeisiin tarjoamalla ajanmukaista ja laadukasta koulutusta. Koulutustarjontamme lisäksi me Siviksessä haluamme tukea järjestöjen osaamisen kehittämistä myös laajemmin koulutuksen kokonaissuunnittelun avulla. Kokonaissuunnittelussa järjestön kehittämistarpeita pyritään ratkaisemaan koulutuksen pitkän tähtäimen suunnittelun kautta. Joko sinun järjestöllesi on laadittu koulutuksen kokonaissuunnitelma osaamisen kehittämisen tueksi? Apua ja ohjausta saat asiantuntijoiltamme. 

Tämän SivisNYTin teemana on osaaminen järjestöissä. Esimerkiksi SoteNavi-hanke kannustaa valmentamiaan järjestöjä ja yrityksiä vahvasti oppimisen tielle, sillä oman osaamisen ja toiminnan kehittämisen auttaa säilyttämään hallinnan tunteen epävarmuudenkin keskellä. Hankkeessa oppimista tapahtuu myös yli toimialarajojen ja ammattinimikkeiden eli osaamista ei aina tarvitse edistää yksin. Toinen hyvä esimerkki tästä on Siviksen tarjoama tapahtumatuotantojen ohjaus. Kulttuurisuunnittelijamme Oskari Mänttäri on valmiina auttamaan jäsenjärjestöjämme tapahtumien organisoinnissa yli 20 vuoden kokemuksellaan.

Oppiminen ja osaamisen kehittäminen näkyvät myös Sivis75-videosarjassamme kuukausittain. Helmikuun hangilla tapaatte jäsenjärjestömme Suomen Ladun, joka kouluttaa laajasti esimerkiksi varhaiskasvattajia ja opettajia luontoliikunnan saloihin. Entä mitä miettii osaamisen kehittämisestä viestintäharjoittelijamme Viia Haapalehto, joka vahvistaa Siviksessä erityisesti viestijän ammattitaitoaan? Tutustu Viiaan Saammeko esitellä -palstallamme.  

Aurinkoisia talvipäiviä koko Siviksen henkilökunnan puolesta toivotellen

Anne Ilvonen
viestintä- ja innovointipäällikkö