SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Osaamista räätälöidysti jäsenjärjestöjen tarpeisiin

ti 27. helmikuuta 2018 11.08.00

Osaamisen kehittäminen on Opintokeskus Siviksen ydintehtävä. Siviksen uusi strategia vuosille 2018–2022 haastaa sivisläisiä pohtimaan osaamisen kehittämistä entistä tarkemmin: miten vastaamme niihin jäsenjärjestöjemme tarpeisiin, jotka ovat syntyneet toimintaympäristön muutoksista ja toteutamme laadukasta vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan tarpeita ennakoivaa koulutusta? Ratkaisuja näihin kysymyksiin haetaan Siviksessä henkilöstökoulutuksen sekä työssäoppimisen avulla.

Laajalle osaamispohjalle on hyvä rakentaa

Siviksen henkilöstön osaaminen on tällä hetkellä laajaa. Vuosien varrella Siviksessä on painotettu asiantuntijoiden rekrytoinnissa pedagogista osaamista sekä järjestötoiminnan käytännön tuntemusta.

Asiantuntijoidemme osaamisprofiilit painottuvat tällä hetkellä laajasti järjestötoiminnan eri osaamisalueille. Siviksessä on tehty vuosia työtä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi, joka on osaltaan lisännyt talomme asiantuntemusta ja tuonut sitä samalla myös jäsenjärjestöillemme ja laajemmin koko suomalaiselle koulutussektorille, koulutuspäällikkö Susanna Plathan kertoo.

Myös järjestötyöyhteisöjen kehittäminen on jatkunut Siviksessä vuosia, ja tavoitteenamme on lisätä näitä sisältöjä entistä enemmän järjestöosaamispolkuihimme.

 

Sivis hakee jatkuvasti tukea ja ideoita kotimaassa tehdylle järjestökoulutuksen ja -toiminnan kehittämistyölle eurooppalaisista ja pohjoismaisista hankkeista. Kansainvälisten kehittämishankkeiden lisäksi se on parhaillaan mukana kolmen opintokeskuksen yhteisessä Erasmus+ -hankkeessa, jonka kautta lähes puolet henkilöstöstämme pääsee kehittämään osaamistaan Eurooppaan joko osallistumalla koulutukseen tai lyhyeen työvaihtoon. Siviksen tavoite on, että kaikki oppilaitoksessamme tehty kehittämistyö tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tulee tätä kautta myös jäsenjärjestöjen hyödyksi.

Koulutusta henkilöstön arjessa

Siviksessä otettiin käyttöön uusi intra ja Office 365-palvelut syksyllä 2017. Käyttöönoton yhteyteen kytkettiin paljon henkilöstökoulutusta sekä henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta.

Henkilöstökoulutuksia jaksotettiin viime syksynä useammalle kuukaudelle ja ne ovat jatkuneet myös vuoden 2018 alussa. Lisäksi kaikista koulutuksista on tehty videotallenteet, joihin jokainen työntekijä voi palata myöhemmin. Tämä koulutusprosessi on helpottanut uusien välineiden hallintaa sekä lisännyt samalla henkilöstön digitaitoja, viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen iloitsee.

Sivisverkon lanseeraamisen myötä Sivis on ryhtynyt aktiivisesti tukemaan jäsenjärjestöjään koulutuksen kokonaissuunnittelussa. Opintokeskuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni sen jäsenjärjestöistä pystyisi jatkossa suunnittelemaan koulutustoimintaansa entistä pitkäjänteisemmin Siviksen asiantuntijoiden tuella. Kun järjestön työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista kehitetään suunnitelmallisesti, lisääntyy järjestön kyky reagoida nopeammin ympäristön muutoksiin.

– Koulutuksen kokonaissuunnittelu on Siviksessä uusi palvelu, jonka käyttöönotto on edellyttänyt useiden vuosien pohjatyötä sekä sisäistä koulutusta, jotta jäsenjärjestömme saavat laadukasta ja heidän tarpeisiin sopivaa ohjausta, Susanna Plathan taustoittaa.

Myös Siviksen omaa koulutustoimintaa suunnitellaan ja kehitetään koulutuksen kokonaissuunnittelun avulla. Strategikauden mittainen Siviksen koulutuksen kokonaissuunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana.

Siviksen uudessa strategiassa painottuu vahvasti ennakointi- ja tulevaisuustaitojen hallitseminen. Tätä osaamista Siviksessä lähdetään kehittämään aluksi kouluttamalla omaa henkilöstöä ja myöhemmin tuomalla hankittua tietotaitoa Siviksen toteuttamien koulutusten sisältöihin. Tavoitteena on, että jatkossa Sivis pystyy vastaamaan jäsenjärjestöjensä laajoihin koulutus- ja kehittämistarpeisiin entistä monipuolisemmin.


Teksti: Anne Ilvonen

Kuva: Jarmo Siira