SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Uusi strategia tuo lisää asiantuntija-apua järjestöille

ti 12. joulukuuta 2017 11.43.00

Opintokeskus Siviksen tavoitteita ja toimintaa kirkastettiin. Järjestöille uudistus näkyy entistä läheisempänä asiantuntijapalveluna ja osaamisen tunnistamisen kehittymisenä.

 

Opintokeskus Sivis on johtava asiantuntija järjestöllisen koulutuksen kehittäjänä. Tähän kiteytyy uuden strategian punainen lanka. Strategia ohjaa Siviksen toimintaa vuosina 2018–2022.

– Haluamme olla edelläkävijöitä järjestöjen koulutusosaamisen kehittäjänä monipuolisesti. Digitaalisuus koulutuksessa tulee edelleen lisääntymään. Pidämme jatkossakin tärkeänä, että Sivis on koulutukseen liittyvän tiedon tuottamisessa, koulutuksen laatua koskevissa asioissa ja osaamisen kehittämisessä järjestöjen keskeinen kumppani, Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja Marja Anitta Pehkonen sanoo.

Uusi strategia on jatkumoa nykyiselle toimintatavalle. Suuria ja mullistavia muutoksia ei tapahdu. Sen sijaan uutta on mahdollisuus järjestöjen koulutuksen kokonaissuunnitteluun, joka tuo tuoreen  painopisteen asiantuntijatyöhön sekä kulttuurituotannon uudistus.

– Sivis tukee järjestöjen järjestämää koulutusta ja toimii siinä kehittäjäkumppanina. Siviksen asiantuntijoiden hyvää palvelua ja asiantuntemusta arvostetaan järjestöissä. Asiantuntijuuden lisäksi Sivis tarjoaa toimivia työkaluja koulutuksen laadun ja hyödyn mittaamiseen, Opintokeskus Siviksen hallituksen puheenjohtaja ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa lisää.

Siviksen asiantuntijat ovat järjestöjen läheisiä kumppaneita

Yksi näkyvimmistä uudistuksista on Opintokeskus Siviksen asiantuntijoiden roolin korostuminen. Jatkossa Siviksen osaaminen ja ammattitaito ovat nykyistä vahvemmin keskusjärjestöjen koulutuksen kokonaissuunnittelun tukena.

Siviksen asiantuntijatyössä näkyy yksilöllisyys. Keskusjärjestöt saavat omien tarpeidensa mukaista tukea esimerkiksi koulutuksen kehittämiseen järjestön menestystekijäksi ja järjestöjen omien strategioiden edistämiseen koulutuksen kautta.

– Asiantuntijuus syvenee ja laajenee. Aikaisemmin on keskitytty lähinnä yksittäisiin koulutuksiin, mutta nyt Siviksen asiantuntijat auttavat laajemmin, Marja Anitta Pehkonen kertoo.

Osaamisen tunnistaminen vieläkin näkyvämmäksi

Toinen Opintokeskus Siviksen strategian keskeisistä painopisteistä on osaamisen näkyväksi tekeminen. Se tarkoittaa järjestöjen järjestämän koulutuksen pisteyttämistä ja kirjaamista Siviksen opintorekisteriin.

Ajatuksena on, että järjestöjen koulutuksissa kertynyt osaaminen, josta on hyötyä muuallakin kuin järjestötyössä, tulee näkyväksi. Aikaisemmin järjestöissä opitun osaamisen todentaminen on ollut hankalaa, mutta Sivisverkon ansiosta opintoja voidaan nyt pisteyttää ja kerryttää opintorekisteriin.

Kaikkia koulutuksia ei pisteytä jatkossa, mutta opintorekisteriin kelpaavien standardoitujen koulutusten määrää kasvatetaan määrätietoisesti.

– Jatkuva itsensä kehittäminen on sinällään arvokasta myös ilman opintopisteitä. Olemme kuitenkin saaneet selkeän viestin jäsenjärjestöiltä, että osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää, Milla Kalliomaa vahvistaa.

Opintokeskus Sivis on käynyt keskustelua Opetushallituksen kanssa laajemmasta opintopisteiden näkyvyydestä. Tavoitteena on, että Sivisverkon opintorekisteristä tulisi tulevaisuudessa osa laajentuvaa valtakunnallista opintorekisteriä. Hankkeen toteutumisen aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Nyt tuetaan järjestöjen omaa kulttuuritoimintaa

Kolmas merkittävä muutos on kulttuuritoiminnan uudistuminen. Opintokeskus Sivis ei enää järjestä kulttuuritapahtumia ja esimerkiksi TUokio-klubit päättyvät.

– Saimme järjestöiltä selkeän viestin, että nykyinen kulttuuritoiminta ei tuota riittävästi lisäarvoa, Kalliomaa ja Pehkonen tarkentavat.

Jatkossa Siviksen kulttuuriasiantuntija tukee ja avustaa järjestöjen omaa kulttuurituotantoa. Uutta konseptia laaditaan parhaillaan. LJärjestöt saavat monipuolista tukea ja ideoita omien kulttuuriprojektien järjestämiseen.

 


Teksti: Tia Yliskylä

Kuvat: Opintokeskus Sivis/ Jarmo Siira, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Markkinointiviestintä 42