SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Opintokeskus Sivis kouluttaa – kevään 2018 koulutukset tarjoavat koulutus-, järjestö- ja digiosaamispolkujen helmiä

ti 12. joulukuuta 2017 11.38.00

Ennen vuoden loppua kannattaa jo tutustua Opintokeskus Siviksen kevään 2018 koulutuksiin, sillä muutamille kursseille ilmoittaudutaan vielä tämän vuoden puolella. Siviksen koulutukset on jaettu koulutusosaamisen, järjestöosaamisen ja sosiaalisen median osaamispolkuihin. Osaamispolut ovat opintopisteytettyjä koulutuskokonaisuuksia, joiden kautta järjestötoimijoilla on mahdollisuus päivittää osaamistaan monella eri saralla. Kevään koulutuksista saat hyödyllisiä työkaluja yhdistys- tai järjestötoiminnan kehittämiseen ja samalla saat mahdollisuuden tutustua muihin kurssilaisiin!

Koulutusosaamispolku 

Koulutusosaamispolun opintojaksojen tavoitteena on antaa perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida, kehittää sekä johtaa järjestökoulutusta.  

Kaipaatko apua mielekkään koulutussuunnitelman laatimiseen? Potkua koulutussuunnitteluun -opintojaksolla (15.1.–14.2., ilmoittautuminen päättyy 21.12.2017) opitaan muotoilemaan selkeät osaamistavoitteet ja valitsemaan oikeat koulutusmenetelmät.  

Eväitä koulutustoiminnan johtamiseen -kurssilla (26.1. ja 7.2., ilmoittautuminen päättyy 9.1.) paneudutaan koulutuksen laadun kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen järjestöissä. Osallistuja oppii  laatimaan järjestölleen koulutuksen kokonaissuunnitelman ja hyödyntämään palautetietoa järjestön koulutuksen laadun kehittämisessä. 

Miten tunnistaa osaamista ja osoittaa sitä käytännössä järjestökentällä? Tunnista ja tunnusta osaaminen -webinaarissa (19.3. ja 26.3., ilmoittautuminen päättyy 5.3.) opitaan rakentamaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi omaan järjestöön ja saadaan tietoa osaamisperusteisuudesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä sen osoittamisesta järjestökentällä. 

Koulutan, mutta miten -opintojakso (9.4.–8.6., lisätietoa ilmoittautumisesta tulossa pian) tarjoaa tietoa erilaisista koulutusmenetelmistä asiantuntija-alustusten kautta. Koulutus toteutetaan webinaarina ja verkkokeskusteluna. 

Järjestöosaamispolku 

Järjestöosaamispolku antaa sekä työntekijöille että vapaaehtoisille valmiuksia käytännön yhdistystoiminnan toteuttamiseen ja sitä ohjaavien lakien ja säädösten soveltamiseen. 

Kirstunvartija -koulutuksessa (24.2., ilmoittautuminen päättyy 6.2.) hiotaan yhdistyksen taloudenhoitajan taitoja. Koulutuksen aikana  käydään läpi esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitoa säätelevät lait ja säädökset, budjetin ja tilinpäätöksen valmistelu sekä yhdistyksen verotuksen ja varainhankinnan kysymyksiä. 

Esiintymistaito on työelämän perustaitoja ja hyvällä esityksellä viestinsä saa perille helposti. Taitavaksi esiintyjäksi -koulutuksessa (13.–14.4., ilmoittautuminen päättyy 28.3.) kuullaan vinkkejä selkeän ja kiinnostavan esityksen rakentamiseen ja siihen, miten kehonkieltä ja tilaa voi hyödyntää niin, että ne tukevat esityksen viestiä tarkoituksenmukaisesti. 

Digiosaamispolku 

Digiosaamispolun tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet hyödyntää sosiaalisen median sovelluksia omassa työssään, taitoja perustella niiden käyttöönottoa työyhteisössään sekä välineitä analysoida ja arvioida sosiaalisen median käyttöä ja kehittämistä. 

Yhdistys sosiaalisessa mediassa -koulutuksessa (22.–23.1., ilmoittautuminen päättyy 8.1.) perehdytään sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja sovelluksiin yhdistystoiminnan tukena. Kurssin aikana opitaan paitsi käyttämään sosiaalisen median sovelluksia, myös suunnittelemaan sosiaalisen median kokonaisuus oman yhdistyksen tarpeisiin. 

Miten someviestinnän saavutettavuutta voidaan seurata ja miten sosiaalista mediaa ja sen kanavia voi hyödyntää järjestön viestinnän tukena? Sosiaalisen median analytiikka ja sometrendit -opintojaksolla (2.–8.2., ilmoittautuminen päättyy 29.1.) paneudutaan sosiaalisen median analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen järjestön viestinnän kehittämisessä. Kurssi toteutetaan webinaarina ja vierailevana asiantuntijana toimii Jonna Muurinen sosiaaliseen mediaan ja videomarkkinointiin erikoistuneesta markkinointitoimisto Kuulusta. 

Video on loistava ilmaisukeino, mutta myös viestintätapa. Mobiilivideo -koulutuksessa (17.5., ilmoittautuminen päättyy 3.5.) perehdytään mobiilivideon suunnitteluun, kuvaamiseen ja editoimiseen.  Kurssilla opitaan kuvaamaan mobiilivideo oman älypuhelimen toimintoja hyödyntäen ja suunnitellaan mobiilivideo yhdistystoiminnan tueksi. 

Monimuotoinen Sivisverkko

Sivisverkko-koulutus  (30.1., ilmoittautuminen päättyy 26.1.) toimii perehdytyksenä Sivisverkon käyttöön. Kurssi toteutetaan Adobe Connect -webinaarina. Kurssilla harjoitellaan opintojakson suunnitelman, selvityksen ja tilityksen laatimista koulutuksen ohjausjärjestelmä Sivisverkkoon. Samalla käydään läpi myös piirin vastuuhenkilön ja koulutuksen vastuuhenkilön tehtävät Sivisverkossa. 


Teksti: Anni Pasuri

Kuvat: Jarmo Siira