SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Onnittelemme: Sotilaskotiliiton Pia Ojalalle myönnettiin ensimmäinen Sivisverkon pääkäyttäjän osaamismerkki

ti 7. marraskuuta 2017 12.40.00

Saavun Sotilaskotiliiton kodikkaalle toimistolle Simonkadulla, jossa oven avaa vaaleatukkainen nainen. Hän on Sotilaskotiliiton järjestösihteeri Pia Ojala, joka on toiminut nykyisessä tehtävässään kymmenen vuotta. Ojala aloitti kuitenkin jo vuonna 1996 Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen toimistosihteerinä, joten palkallista sotilaskotityökokemusta on ehtinyt karttua jo yli parikymmentä vuotta.  

Vuosi 2018 on sotilaskotitoiminnan juhlavuosi: sata toimintavuotta tulee täyteen, ja vuosien varrelle on mahtunut monen moista. Sotilaskotisisaret toimivat sotavuosina Lottien tavoin rintamalla ja ovat nykyisinkin tärkeitä kumppaneita puolustusvoimille. Sotilaskotityössä on toki mukana miehiäkin, vaikka perinteisesti on puhuttu "vihreistä sisarista" sotilaskotipuvun väriin viitaten. 

Pia Ojala ei ainakaan ole leipääntynyt työhönsä, sillä hän toimii sotilaskotitoiminnassa myös vapaaehtoisena työntekijänä.  

– Työni on monipuolista ja antaa paljon. Asiakkaita on mukava tavata, ja pyrin aina kehittämään työtäni eteenpäin, hän kertoo. 

Palkatun henkilökunnan lisäksi toiminnassa on mukana vapaaehtoisia sotilaskotisisaria, jotka toimivat esimerkiksi sotilaskotien kirjastoissa, kassalla tai järjestävät varusmiehille tapahtumia. Liikkuvassa sotilaskotitoiminnassa he toimittavat varusmiehille maastoharjoituksiin kahvia ja pullaa virkistykseksi.  

Osaamismerkeillä näkyvyyttä osaamiselle, mutta miten näkyvyyttä osaamismerkeille? 

Pia Ojala on ensimmäinen, joka on ansainnut Sivisverkon pääkäyttäjä -osaamismerkin. Pienessä organisaatiossa koulutukseen liittyvät asiat kuuluvat Ojalan toimenkuvaan ja Sivisverkko on tullut sitä kautta tutuksi. Hän kertoo, että Sivisverkko on selkeä ja helppo käyttää, mutta sen kanssa on ollut myös omat haasteensa. Hän uskoo, että siitä saa enemmänkin hyötyä irti, kunhan siihen tutustuu vielä paremmin.

Osaamismerkki kuitenkin kertoo, että Sivisverkon pääkäyttäjän tehtävät ovat Ojalalla hallussa. 

– Osaamismerkki on hyvä tapa tehdä omaa osaamista näkyväksi. Olen myöntänyt Sotilaskotijärjestön osaamismerkkejä muille, mutta nyt Sivisverkko-merkin myötä olen miettinyt, missä voisin itse sitä jakaa ja mitä hyötyä siitä voisi olla. 

Sotilaskotiliitto osallistui Opintokeskus Siviksen hankkeeseen, jossa kehitettiin digitaalisia osaamismerkkejä (Open Badges) yhdistys- ja järjestötyössä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten. Sotilaskotiliitolla on neljä omaa osaamismerkkiä: Jäsenrekisteriosaaja, Sotilaskotitoiminnan perusteet, Sotilaskotitoiminnan maasto-osaaminen sekä Vuorovaikutusosaaja. Lisäksi myönnetään järjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä, joiden suunnitteluun Sotilaskotiliitto on osallistunut yhteistyössä Siviksen ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa.  

Pia Ojala toivoo, että Sotilaskotiyhdistyksissä tiedotettaisiin osaamismerkeistä enemmänkin.

– Vaikka toimintamme täyttääkin sata vuotta, olemme jatkuvasti mukana ajan hengessä. Pyrimme vastaamaan sekä varusmiesten että sotilaskotisisarten nykypäivän tarpeisiin ja hyvinvointiin. Nykyään sotilaskotitoiminnasta saattaa saada jopa hyväksilukuja omaan tutkintoonsa.  Esimerkiksi Osaava sotilaskotitoimija -opintojaksolta, joka on tarkoitettu yhdistysten uusille toimijoille, voisi ehkä tulevaisuudessa tienata osaamismerkin. 

Ojala kertoo, etteivät kaikki sotilaskotitoiminnan osaamismerkkeihin oikeutetut ole hoksanneet hakea niitä vielä, mainostuksesta huolimatta. Hän pohtii myös, miten osaamismerkkien tunnettuutta voisi kehittää.  

– Osalle työnantajista merkit saattavat olla vielä vieraita, joten en osaa sanoa, tuovatko merkit tällä hetkellä lisäarvoa esimerkiksi työnhaussa. Mutta kannattaahan niitä kuitenkin jakaa, jotta ne tulisivat tunnetummiksi ja sitä kautta saataisiin yhdistyksissä hankittua osaamista näkyvämmäksi, Ojala arvelee. 

– Järjestösihteerin Facebook-profiilin kautta olen pyrkinyt tekemään järjestön omia merkkejä tunnetummaksi. 

Nuorempi polvi mukaan toimintaan 

Sotilaskotien harrastustoimintaan pääsevät mukaan myös nuoret: 10–16-vuotiaat voivat liittyä jäseniksi pikkusisarina. Pikkusisaret opettelevat sotilaskotitoiminnan tehtäviä ikään kuin leikin varjolla, mutta pääsevät kuitenkin oikeisiin työtehtäviin. Heidän tehtävänään saattaakin olla esimerkiksi varusmiesten tulojuhlassa limun ja kahvilippujen jakaminen. "Isojen" sisarten rinnalla toimiessa nuoret saavat arvokasta työkokemusta ja oppivat uusia taitoja. Sisartoiminnassa mukana olevien keski-ikä on melko korkea, joten pikkusisartoiminnan kautta saadaan nuorempaakin väkeä mukaan.  

Pia Ojala näkee osaamismerkit hyödyllisinä etenkin nuorille.

– Sähköiset järjestelmät ja sosiaalinen media ovat heille muutenkin luontevia käyttää, joten osaamismerkkejä jakamalla he voisivat markkinoida osaamistaan. 

Ojalan oma tytär, 17-vuotias Peppi, on myös ollut mukana pikkusisartoiminnassa lapsesta lähtien. Hän on juuri suorittanut jäsenkoulutuksen ja saanut ensimmäisen osaamismerkkinsä, Sotilaskotitoiminnan perusteet. Lapsiperheen arjen ja sotilaskotiharrastuksen lisäksi Pia Ojalalle jää toisinaan aikaa myös kulttuuritapahtumille.  

– Esimerkiksi varusmiessoittokunnan konsertit ovat todella hienoja. Viime vuonna kävin myös ensimmäistä kertaa Hamina Tattoossa. Kokonaisuus oli niin upea, että olin aivan myyty, hän kehuu. 

Pia Ojala haluaa lähettää terveiset kaikille, jotka harkitsevat sotilaskotitoimintaa harrastukseksi. 

–  Rohkeasti kokeilemaan! Meillä on niin monia eri tapoja harrastaa vapaaehtoistoimintaa. Yhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa ja koulutusta; esimerkiksi hygieniaosaamiskoulutusta ja harjoituksia, joissa voi päästä tutustumaan maastossa yöpymiseen. Jokaiselle kyllä löytyy jotakin! 


Teksti ja kuvat: Anni Pasuri