SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

FutVol vie vapaaehtoistyön tulevaisuuteen

ti 7. marraskuuta 2017 12.48.00

Future Skills for the Third Sector (FUTUR3), ammatillisen koulutuksen eurooppalainen Erasmus + -hanke, päättyi elokuussa. Hanke toteutettiin vuosina 2015–2017 Opetushallituksen rahoituksella. Sen tarkoituksena oli lisätä tietoa vapaaehtoisia työssään ohjaavien kolmannen sektorin työntekijöiden koulutus- ja urapoluista sekä tulevaisuuden osaamistarpeista. Lisäksi hankkeessa tuettiin heidän osaamistavoitteidensa saavuttamista erityisen vertaisvalmennusmallin avulla, joka myös kehitettiin hankkeen kuluessa.  

Opintokeskus Siviksessä FUTUR3-hanketta koordinoivat asiantuntijat Riitta Tervasmäki sekä Marion Fields

– Vertaisoppimisen malli hyödyntää "desing thinkingiä" eli muotoiluajattelua, jonka puitteissa selvitettiin järjestötyön tulevaisuuden osaamistarpeita ja sitä, miten näihin tarpeisiin voidaan vastata. Mallia testattiin usean eri kohdemaan yhdistyksissä. Kaikkiaan hankkeessa oli mukana kymmenen eri maata, ja  malli käännettiin kaikille kymmenelle kielelle. Siihen tehtiin erityisesti Suomessa paljon parannusehdotuksia, jotka otettiin huomioon vertaisoppimisen harjoitteita laadittaessa, Marion kertoo. 

Harjoitteita voi käyttää esimerkiksi yksittäisen yhdistyksen tai järjestötalon toimintaa suunniteltaessa, ja ne ovat saaneet kiitettävän arvion käyttäjiltä: harjoitteet herättävät keskustelua ja yhdistys voi niiden kautta tarkentaa paremmin tulevaisuudentavoitteitaan. Harjoitteita on tarkoitus tehdä ryhmässä. 

Marion näkee yhtenä tärkeänä haasteena vuorovaikutuksen kehittämisen.

– Järjestöissä pohditaan esimerkiksi sitä, miten vapaaehtoisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta voisi edistää niin, että tiedonsiirto toimisi kokeneiden ja uudempien vapaaehtoistoimijoiden välillä. 

Jotain uutta, jotain lainattua...

Hankkeen päätyttyä sama hanketiimi haki rahoitusta uuteen FutVol-hankkeeseen, jota koordinoidaan Suomesta. FUTURE3-hankkeessa kehitettyä vertaisvalmennuksen mallia sorvataan FutVolissa nimenomaan vapaaehtoistoimijoiden tarpeisiin. Tavoitteena on määritellä vapaaehtoisten tulevaisuustaitoja ja tehdä näitä näkyväksi todistusten ja osaamismerkkien kautta. Osaamismerkeistä hyötyvät kaikki vapaaehtoiset, mutta todennäköisesti etenkin nuoret ovat halukkaita hankkimaan niitä.  

– Vertaisoppimismallin lisäksi FutVolissa kehitetään kevyt ennakointityökalu, jota vapaaehtoiset voivat soveltaa omassa toiminnassaan. Työkalun avulla saadaan uniikkia ruohonjuuritason tietoa, jonka pohjalta koostetaan osaamisbarometri, Marion avaa. 

Tulevaisuustaidot puhuttavat tällä hetkellä paljon järjestökentällä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hankkeen tuottamaa uutta tietoa voidaan hyödyntää laajalti. Viidellesadalle vapaaehtoisten parissa työskentelevälle järjestötyöntekijälle esitetty kysely osaamispoluista ja vapaaehtoisten tarpeista antoi FUTUR3-hankkeessa tuiki tarpeellista tietoa hyvistä käytänteistä.

Vapaaehtoistoiminnan perinteet ja mallit vaihtelevat maittain paljonkin, mutta niissä on myös yhtäläisyyksiä. Marionin mukaan suurin haaste hankkeessa on kymmenen eri organisaation koordinoiminen, mutta toisaalta useampi tekijä tuo hankkeelle vaikuttavuutta. 

– Mukana on monenlaisia oppilaitoksia ja vapaaehtoisjärjestöjä, joten saamme testattua mallin toimivuutta erilaisissa ympäristöissä. 

FutVol -hankkeen seuraava etappi on tammikuun 2018 loppuun mennessä tapahtuva osaamismäärittely. Helmikuussa julkistetaan malleja ja työkaluja näiden tunnistamista ja tunnustamista varten. Hankkeen tiimoilta on tulossa webinaareja, ja sen omia verkkosivuja kehitetään parhaillaan.  Ensi keväänä työstetään edelleen vertaisoppimismallia, jota päästään testaamaan syksyllä järjestöjen kanssa. Mukaan testiryhmään on jo ilmoittautunut vapaaehtoisia, mutta Marion huomauttaa, että jos innokkaita osanottajia löytyy lisää, häneen voi olla yhteydessä.  

Marion sanoo tulevaisuusnäkökulman näkyvän yllättävän heikosti järjestöjen strategisessa suunnittelussa. Hän kokee, että tulevaisuuden ennustaminen on toki haastavaa, mutta näkee siinä myös paljon mahdollisuuksia.

– Järjestöjen kannalta tulevaisuus on sitä, että toiminta vie kohti hyvää elämää ja parempaa yhteiskuntaa. Samalla tulevaisuuteen keskittyvässä prosessissa oppii itsekin kaikenlaista! Hankkeen kautta saan näkökulmia, joiden avulla voin toteuttaa omaakin työtäni Siviksessä entistä paremmin.


Teksti: Anni Pasuri ja Marion Fields 

Kuva: Jarmo Siira

FutVol sosiaalisessa mediassa: 

  • Twitter: FutVol_project 
  • Facebook: Futur3skills