SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Sivis kouluttaa: Hae Siviksen kurssilta vinkit kohti vakuuttavaa vaikuttamista

to 12. lokakuuta 2017 13.25.00

Ymmärrystä ja näkemystä vaikuttamistyöhön tarjoilee Siviksen Vauhtia vaikuttamiseen -kurssi, joka on yksi järjestökoulutuskokonaisuuden eli osaamispolun täydentävistä opintojaksoista. Adobe Connect -webinaarisarjana toteuttava koulutus on suunnattu vaikuttamisesta kiinnostuneille yhdistys- ja järjestötoimijoille.

 Opintojaksolla käydään läpi vaikuttamisen perusteita, keinoja ja kanavia sekä vaikuttamisen kehittämistä ja arviointia, lupaa opintojakson organisoinnista ja sisältöjen suunnittelusta vastaava Marion Fields.

Siviksen asiantuntijana työskentelevä Fields vetää myös yhden webinaarisarjan neljästä osuudesta ja puhuu siitä, miten yhdistys voi organisoitua vaikuttamaan, miten se onnistuu vapaaehtoisten motivoinnissa ja miten vaikuttamistyön toteutumista arvioidaan.

Opintojakson muista puheenvuoroista vastaavat Kansalaisareena ry:n toiminnanjohtaja Leo Stranius, viestintäyritys Communikén Heidi Korva sekä Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen.

Paitsi että kurssi tarjoilee osallistujille kiinnostavia näkökulmia ja asiasisältöjä, sen tavoitteena on innostaa ja kannustaa järjestötoimijoita vaikuttamaan.

– Järjestösektorilla on sisäistetty hyvin vaikuttamistyön yleinen merkitys, mutta haluamme kehottaa keskusjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä pohtimaan vielä syvemmin, mihin asioihin ne haluaisivat vaikuttaa, kenen kanssa ja millä keinoilla, Fields tarkentaa.

 

Digitalisaatio on tuonut vaikuttamiseen uusia erityispiirteitä

Perinteisten vaikuttamiskeinojen rinnalle on noussut digitalisaation myötä erityisesti uusia viestintäkanavia, joita ei voida enää sivuuttaa tehokkaassa vaikuttamistyössä.

– Vaikuttamistyötä tehdään nyt paljon somessa, ja se on huomattavasti verkostomaisempaa kuin ennen, Fields arvioi.

– Esimerkiksi kunnat keräävät sähköisten työkalujen avulla paljon tietoa asukkailtaan.

Vastaavat keinot voisivat olla myös yhdistysten intresseissä.

Järjestön tai yhdistyksen on hyödyllistä ymmärtää myös, että vapaaehtoiset vaikuttajat voivat tehdä työtään onnistuneesti ja tavoitteellisesti hyvin erilaisista lähtökohdista.

– Toiset haluavat toimia konkreettisina auttajina, kun taas toiset haluavat kampanjoida itselleen merkityksellisen asian puolesta vaikkapa sosiaalisessa mediassa, Fields sanoo.

– Kaikkien ei ole pakko vaikuttaa samalla tavalla, vaan tekemisen tapa voi kummuta esimerkiksi omasta osaamis- tai kokemuspääomasta.

 

Koulutuksen ohjelma ja sisältö:

  • 2.11. klo 17-18.30: Mitä vaikuttaminen on?, Anne Ilvonen/ Opintokeskus Sivis. Alustus sisältää perustietoa vaikuttamisesta ja sen kanavista.
  • 9.11. klo 17-18.30: Vaikuttamisen monet tekniikat, Leo Stranius/ Kansalaisareena ry. Alustus sisältää erilaisten vaikuttamiskeinojen ja -menetelmien esittelyn.
  • 16.11. klo 17-18.30: Vaikuttavaa viestintää, Heidi Korva/ Communiké. Alustus käsittelee viestintää vaikuttamistilanteissa.
  • 23.11. klo 17-18:30 Yhdistys vaikuttajana, Marion Fields/ Opintokeskus Sivis. Alustuksessa pohditaan, miten yhdistys voi organisoitua vaikuttamaan, saada ihmiset liikkeelle, motivoida vapaaehtoisia sekä arvioida toiminnan onnistumista.

 


Teksti: Marinella Ruutu

Kuva: Jarmo Siira

 

 

 

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan myös seuraaviin Opintokeskus Siviksen koulutuksiin:

  • Yhdistys sosiaalisessa mediassa -opintojakso perehdyttää sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja sovelluksiin, joita voi hyödyntää yhdistystoiminnan tukena. Ilmoittautuminen päättyy 1.11.
  • SOSTE ja Opintokeskus Sivis järjestävät valtakunnallisten järjestöjen hallitusten jäsenille oppimispajan 2.11. luottamusjohdon roolista järjestöjen hallinnossa. Oppimispaja sisältää luento-osuuden ja tapausesimerkkejä sekä keskustelua ja yhteistä työskentelyä. Aiheesta luennoi lakimies Maarit Päivike. Tämä oppimispaja käynnistää myös oppimispajojen sarjan, jonka sisällöt räätälöidään osallistujien toiveiden mukaisesti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen SOSTEn verkkosivuilla.
  • Oletko pohtinut, miten voisit kehittää omaa koulutustasi? Arvoa arvioinnista -opintojaksolla pääset kiinni koulutuksen kehittämiseen sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin menetelmiin. Ilmoittautuminen päättyy 3.11.