SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Digitaidot haltuun vertaisryhmässä

to 12. lokakuuta 2017 13.36.00

Digipolku töihin on Opintokeskus Siviksen ESR-rahoitteinen valtakunnallinen hanke, joka toteutetaan vuosina 20172019 yhdessä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien digitaitoja, keskittyen erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä vaadittaviin digitaalisiin taitoihin. Vaikka ensisijainen kohderyhmä ovatkin maahanmuuttajat, pois ei suljeta myöskään muita, jotka kokevat digitaaliset taitonsa heikoiksi tai riittämättömiksi.   

Opiskelu- ja työkulttuuri ovat muuttuneet hyvin digipainotteisiksi, joten pärjätäkseen työtehtävässä tai opinnoissa jokaisen tulee hallita tiettyjä digitaalisia perustaitoja. Digitaalisilla perustaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi informaatiolukutaitoa, erilaisten digitaalisten laitteiden hallintaa, sosiaalisen median osaamista, tiedonhakua sekä sähköpostin ja muiden digitaalisten työvälineiden hallintaa.  

Digipolku töihin -hankkeessa luodaan yhdessä kohderyhmien kanssa koulutusmalli, joka hyödyntää vertaisoppimista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa etsitään vertaisohjaamisesta kiinnostuneita maahanmuuttajia, jotka haluaisivat kehittää digitaitojaan ja opiskella samalla ryhmänohjaamistaitoja. Seuraavassa vaiheessa ryhmänohjaajat työskentelevät pareittain toimien opettajina ja soveltaen oppimaansa käytännössä. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen sekä tiedonhaun perusteet. Opiskelu tapahtuu suomeksi, joten ohjaajilla ja opiskelijoilla on oltava riittävä kielitaito menestyäkseen koulutuksessa. 

Hankkeen aikana rakennetaan myös verkkosivusto, jonne kootaan ohjeita ja materiaaleja sekä dokumentoidaan sen aikana hyödynnetyn koulutusmallin esittely. 

 

 

 

 


Teksti: Anni Pasuri ja Digipolku töihin -hanke 

 

Seuraa hankkeen ajankohtaisimpia uutisia