SoteNavi on kuin kompassi ja kartta keskellä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosta

ke 13. syyskuuta 2017 10.24.00

Muutosvalmiushanke SoteNavin kumppanit pohtivat ja ratkaisevat moniammatillisesti sote-uudistuksen esille nostamia kysymyksiä. Sivis tuo hankkeessa esille erityisesti järjestöjen ääntä sekä edistää työhyvinvointiin liittyvää kehittämistyötä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on pelätty mullistavan organisaatioiden ja kansalaisten arkea, mikäli se toteutuu hallituksen kaavailuiden mukaan vuonna 2020.

Rakenneuudistuksen myllerryksessä huoli oman organisaation taipuisuudesta ja valmiuskyvystä on oikeutettua: missä, miten, milloin ja kuinka? Yksin päätään hakkaisi helposti seinään, mutta onneksi apua on tarjolla, kuten valmennushanke SoteNavi, joka jelppaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja järjestöjä kohti maalia.

– SoteNavissa on mukana esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, teknologiayrityksiä sekä markkinointiorganisaatioita. Hankkeessa soten esiin nostamia kysymyksiä lähestytään moniammatillisesti ja usean eri näkökulman, kuten lainsäädännöllisten kysymysten ja digitalisaation avaamien mahdollisuuksien kautta, SoteNavin järjestöyhteisöjen yhteyshenkilö Heidi Ristolainen kertoo.

– Jo nyt osallistujamme ovat kokeneet, että organisaatioiden erilaisuudesta on valtavasti hyötyä yhteisessä ideoinnissa. Verkostomme laaja-alainen osaamisperusta on ehdoton rikkaus.

On helpottavaa huomata, että muut painivat samojen ongelmien kanssa

Yksi SoteNavin kristallisoituneista tavoitteista on maakunnallisen verkostotoiminnan nostattaminen lentoon, mikä merkitsisi ennen kaikkea yhteistyön mahdollistamista erilaisten toimijoiden kesken. Ristolaisen mukaan hankkeelle on asetettu myös muita mittavia päämääriä.

– Tuemme yritysten ja järjestöjen monipuolisen osaamisen kehittämistä ja koetamme kasvattaa niiden tuottavuutta erityisesti työhyvinvointia edistämällä.

– Siviksen rooli on ennen kaikkea olla tuomassa esiin järjestöjen ääntä sekä olla verkostotoiminnan ja osaamisen kehittämisen asiantuntijana vahvistamassa yhteistyöverkoston toimivuutta, Ristolainen jatkaa.

Sen lisäksi, että SoteNavi tuo sujuvuutta sote-rumbaan, se jatkaa osaltaan Ristolaisen aiemmin vetämää Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanketta. SoteNavi saa myös rahoituksensa samasta valtakunnallisesta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmasta.

– Kuten aiemmassa hankkeessa huomasimme, sosiaalisten verkostojen rooli järjestöjen työhyvinvoinnin tukena on äärimmäisen keskeinen, ja samankaltaisia tuloksia voimme lukea yrityksille tehdyistä kyselyistä, Ristolainen jatkaa.

– Verkostoissa on mahdollisuus jakaa tiedon lisäksi myös toimivia käytäntöjä.

SOTE-uudistus tulee – oletko valmis?

Heidi Ristolainen kannustaa järjestöjä ja yrityksiä pysähtymään sote-uudistuksen kynnyksellä ja pohtimaan, mitä osaamistarpeita muutos mahdollisesti tuo mukanaan. Mikäli innostusta riittää, pohdintaa voi jatkaa osana SoteNavi-verkostoa, sillä hanke etsii vielä Turun ja Pirkanmaan sosiaali- ja terveysalan järjestötoimijoita mukaan yhteiseen työskentelyyn.

– Tarjoamme organisaatioille tukea myös oman kehittämissuunnitelman laatimiseen, Ristolainen lisää.

– Me yhteyshenkilöt käymme tapaamassa omien organisaatioidemme avainhenkilöitä ja antamassa sparrausapua suunnitelman muotoilemisessa ja eteenpäin viemisessä.

Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Uudenmaan alueilla toimiva hanke haluaa nostaa sote-muutoksen teemoja esiin myös suurelle yleisölle.

– Hankkeen toteuttajataohot eli Sivis, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry järjestävät esimerkiksi 20.9. Tampereella maksuttoman, kaikille avoimen ja myös etäyhteyksin seurattavan Muutoksessa -seminaarin.

– Tulkaahan kuulolle, Ristolainen vinkkaa.

Lisätiedot Siviksessä:

Asiantuntija Heidi Ristolainen

puh. 040 738 1702

heidi.ristolainen@ok-sivis.fi


Teksti: Marinella Ruutu

Kuvat: SoteNavi, Taru Lehtimäki

SoteNavin "Muutoksessa" -seminaari 20.9. Tampereella

  • seminaariohjelma ja imoittautumislomake löytyvät tästä linkistä: https://sotenavi.turkuamk.fi/seminaarit/sotenavi-hankkeen-muutoksessa-seminaari/