Osaaminen esiin digitaalisilla osaamismerkeillä

ke 13. syyskuuta 2017 10.25.00

Opintokeskus Sivis on lanseerannut Sivisverkon osaamismerkit, joita ovat Sivisverkon pääkäyttäjälle ja vastuukäyttäjälle myönnettävät merkit sekä Sivisverkko-koulutukseen osallistuneelle myönnettävä osaamismerkki.

Siviksessä osaamismerkkien asiantuntijana toimii Lotta Pakanen, jonka mukaan merkkien tarkoituksena on antaa tunnustusta Sivisverkon käyttäjille näiden tekemästä työstä.

– Sivisverkon osaamismerkkien osaamiskriteerit kertovat laajasti siitä osaamisesta, jota merkin saajalla on. Lisäksi ne ovat niin sanotusti Siviksen sertifioimia ja tunnustamia merkkejä. Näiden avulla on helppo itse sanoittaa aiheeseen liittyvää osaamista esimerkiksi osaamispassissa. Osaamispassissa merkkien ympärille voidaan rakentaa miniportfolio.

Sivisverkon pääkäyttäjän osaamismerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään vuoden verran Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä, ja joka hallitsee muun muassa koulutuksen kokonais- ja vuosisuunnitelmien laatimisen. Merkki myönnetään hakemuksen perusteella ja on voimassa kolme vuotta. 

– Voimassaoloaika on säädetty siksi, että tämän osaamisen voidaan ajatella vanhenevan tietyssä ajassa. Eli jos olet saanut merkin vuonna 2017, etkä käytä Sivisverkkoa viiteen vuoteen sen jälkeen, ei osaaminen ole enää ajantasalla, Pakanen selventää.

Myös Sivisverkon vastuukäyttäjän merkkiä varten vaaditaan vuoden mittainen kokemus piirin tai yhdistyksen Sivisverkon vastuukäyttäjänä. Tällöin merkin saaja osaa laatia Sivisverkkoon koulutuksen vuosisuunnitelman omalle piirille tai yhdistykselle ja ohjata muita Sivisverkon käytössä. Vastuukäyttäjän merkki on voimassa niin ikään kolme vuotta ja myönnetään hakemuksen perusteella.

Sivisverkko-koulutuksen osaamismerkin voi ansaita koulutukseen osallistumalla. Se kertoo, että merkin vastaanottaja osaa käyttää Sivisverkkoa opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien toiminnan tukena. Merkki myönnetään koulutuksen jälkeen ja se on siitä eteenpäin voimassa ilman aikarajaa.

Siviksen koulutuskokonaisuuksista eli osaamispoluilta on mahdollista saavuttaa kokonaisosaamismerkkejä, joita varten kerätään opintopisteitä ydinopintojaksoista ja täydentävistä opintojaksoista. Kokonaisosaamismerkkejä ovat järjestöosaajan, digi-osaajan ja koulutusosaajan osaamismerkit.

Osaamismerkkejä voi räätälöidä järjestön omiin tarpeisiin sopiviksi

Järjestö- ja yhdistystoiminnassa kertyy monenlaisia tietoja ja taitoja esimerkiksi koulutusten ja erilaisten luottamus- ja vapaaehtoistehtävien kautta. Järjestötoiminnan ulkopuolella tätä osaamista voi olla hankalaa tuoda esiin. Vastauksena tähän toimivat digitaaliset osaamismerkit (Open Badges), joilla osaamista voi tehdä helpommin näkyväksi ja jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Osaamismerkit kannustavat myös järjestöjen henkilöstöä kehittämään itseään. 

Mitä konkreettista hyötyä Sivisverkon osaamismerkeistä sitten voi olla esimerkiksi työnhakua ajatellen?

– Itse ajattelisin, että osaamiskriteerit ovat sellaisia, joiden saavuttamisesta todistetusti on hyötyä esimerkiksi opinnoissa, oli kyse sitten opisto- tai korkeakoulutasoisista opinnoista. Myös töitä hakiessa voi todentaa, että on vastannut koko järjestön koulutustoiminnasta ja osaa käyttää sähköisiä palveluja tämän tukena, Pakanen summaa.

Hänen mukaansa näillä näkymin uusia Sivisverkon osaamismerkkejä ei ole kehitteillä, mutta Siviksen yleisiä osaamismerkkejä, joilla ei vielä ole virallista nimeä, ollaan paraikaa kehittämässä.

Osaamismerkki koostuu kuvasta sekä siihen liitetyistä metatiedoista, eli merkin kuvauksesta, osaamiskriteereistä, myöntäjän tiedoista ja voimassaoloajasta. Järjestöt voivat suunnitella ja myöntää omia tavoitteitaan tukevia osaamismerkkejä tai järjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä. Näitä ovat muun muassa yhdistyksen hallitukselle myönnettävät merkit (esimerkiksi puheenjohtajan ja sihteerin osaamismerkit) sekä vapaaehtoisille myönnettävät merkit (vertaisosaajan ja tapahtuman järjestäjän osaamismerkit).


Teksti: Anni Pasuri