SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Koulutukset, todistukset ja palautteet parin klikkauksen päässä

ke 13. syyskuuta 2017 10.26.00

Kerhonohjaajakoulutukset Kontiolahdella, Kinnulassa ja Kuhmossa, hygieniapassikoulutus Jyväskylässä, koirankoulutuskurssi Säkylässä ja viitisenkymmentä muuta kurssia eri puolilla maata.

Suomen 4H-järjestön koulutuskalenteri on pitkä. Järjestöllä on kuitenkin selkeä kokonaiskuva järjestämistään koulutuksista. Tärkeänä työkaluna koulutusten kokonaissuunnittelussa on Opintokeskus Siviksen Sivisverkko.

Uusi järjestelmä on auttanut myös toiminnan strategisessa suunnittelussa. 4H on saanut Opintokeskus Sivikseltä apua muun muassa kehittämiskohteiden priorisointiin ja koulutusten tavoitteiden kirkastamiseen.

– Ulkopuolinen apu oli koulutuksen kokonaissuunnittelussa erittäin tarpeellista. Olemme saaneet konkreettisia neuvoja järjestön koko toiminnan kehittämiseen, 4H-liiton koulutuspäällikkö Johanna Pölkki kertoo.

Sivisverkko selkeyttää ja helpottaa

Opintokeskus Siviksen koulutuksen asiantuntija Mia Valanne hymyilee tyytyväisenä. Onhan 4H:n esimerkki koko toiminnan tavoitteiden kirkastumisesta yksi Sivisverkon keskeisimmistä eduista.

Järjestelmä ei ole pelkkä koulutuksen kokonaissuunnittelun apuväline, vaan parhaimmillaan järjestöjen strategisen suunnittelun ja kehittämisen työkalu.

– Ihannetilanteessa koulutuksen kokonaissuunnittelu tukee järjestön päätehtävää. Kun työntekijät ja jäsenet pääsevät mukaan luomaan yhteisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita, vahvistuu porukan sitoutuminen ja työmotivaatio, Valanne vinkkaa.

Kokonaissuunnittelun merkittävä etu on perinpohjainen koulutustoiminnan kartoitus. Siihen saa selkeitä ohjeita ja konkreettista apua Sivisverkon Koulutuksen kokonaissuunnittelun työkirjasta.

– Itse kokonaissuunnitelma voi olla napakka, mutta sitä edeltää laaja taustakeskustelu. Prosessin ansiosta kaikille järjestön jäsenille ja työntekijöille syntyy selkeä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, millaisin tavoittein ja miten siinä onnistutaan.

Lisäksi koulutuksen kokonaissuunnittelu auttaa resurssien kohdentamisessa: esimerkiksi päällekkäisyyksien karsiminen vapauttaa voimavaroja.

4H kehittää opintopisteiden kerryttämistä

Suomen 4H-järjestö on yksi Sivisverkon aktiivisimmista käyttäjistä. Sivisverkon kautta hoituvat esimerkiksi kurssipalautteet, opintojaksojen selvitykset, vuosisuunnitelmat, opintorekisterin seuranta, kursseille ilmoittautuminen ja monta muuta asiaa.

Pidetty uutuus on mahdollisuus tulostaa todistus opintopisteitä kerryttävistä koulutuksista. Näistä kursseista myönnetään 4H-liiton ja Opintokeskus Siviksen yhteinen todistus. Koulutuksen suorittanut voi tulostaa todistuksen itse Sivisverkosta.

– Todistuksia on tulostettu yllättävän paljon. Saimme myös tietää, että opintopisteitä on luettu hyväksi esimerkiksi joissakin lukioissa, Johanna Pölkki kertoo.

Opintopisteet ovatkin 4H:n kehityslistan kärjessä. Yhä useampi koulutus on tarkoitus saada opintopisteiden piiriin ja opintorekisteriin. Sillä tavalla saadaan koulutuksissa hankittu osaaminen näkyväksi.

– Harrastustoiminnassa syntyy paljon hyvää osaamista. Opintopisteiden avulla osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, Pölkki toteaa.

Palautteen hyödyntämiseen tulossa uutta

Opintokeskus Siviksen Sivisverkkoa kehitetään aktiivisesti. Esimerkiksi koulutuspalautteen hyödyntämiseen on tulossa uusia ominaisuuksia.

Pian saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi koulutusten onnistumisesta, tarpeellisuudesta ja tavoitteiden toteutumisesta.

– Jatkossa esimerkiksi koulutusten palauteraportteja pystyy seuraamaan reaaliajassa. Silloin nähdään, miten kokonaissuunnitelmaa on pystytty toteuttamaan, Mia Valanne ennakoi.


Teksti: Tia Yliskylä

Kuvat: Outi Ranki ja Virve Väisänen, 4H

FAKTA: Kolme kulmaa – tiesitkö tämän Sivisverkosta?

  • Miten koulutuksen kokonaissuunnittelu kannattaa käytännössä toteuttaa? Eteneminen selvitetään vaihe vaiheelta Koulutuksen kokonaissuunnittelun työkirjassa.
  • Opintojaksomalleihin perustuvista koulutuksista osallistuja voi tulostaa itselleen Opintokeskus Siviksen myöntämän todistuksen.
  • Tulossa: Kaikista yli 6 tuntia kestäneistä koulutuksista lähtee myöhemmin automaattinen palautekysely koulutukseen osallistuneille.