SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Asiantuntija avaa: Kehittämispäivät tarjosivat kiitosta ja kehittämisideoita Sivisverkolle

ke 13. syyskuuta 2017 10.27.00

Terveisiä keskusjärjestöjen pääkäyttäjille järjestetystä Sivisverkko-seminaarista! Kaksipäiväinen seminaari – Järjestökoulutuksen kehittämispäivät – pidettiin Porvoossa, Haikon kartanossa, elokuun lopussa. Sen teemoina olivat järjestökoulutuksen laatu sekä Sivisverkon toiminnot ja kehittäminen. Oma aikani parrasvaloissa ajoittui seminaarin viimeiseen osioon eli juuri siihen tilaisuuden elinkaaren haasteellisimpaan ajankohtaan: ruokailun ja kotiin lähdön väliseen jaksoon.

Kartoitin ennakkokyselyllä seminaarilaisilta Sivisverkon käyttökokemuksia ja kehittämistarpeita. Sovelsin kyselyn taustana Delonen ja McLean informaatiojärjestelmän menestysmallia. Se on tutustumisen arvoinen malli, jos olet tekemässä tietojärjestelmään liittyvää kyselyä.

Kokemuksia Sivisverkon alkutaipaleesta

Sivisverkon kokonaisarvosanaksi kyselyssä tuli perinteisellä kouluasteikolla 7,84. Koen sen heijastavan alle vuoden ikäiselle tietojärjestelmälle kelvollista suoritusta, mutta parantamisen varaa piisaa. Tutkimusten mukaan tietojärjestelmän käyttäjätyytyväisyyteen vaikuttavat eniten käyttäjän kokema hyöty ja järjestelmän helppokäyttöisyys siten, että ensin mainittu ajaa jälkimmäisen edelle.

Hyödyn näkökulmasta pääkäyttäjät kokevat Sivisverkolla olevan paljon vaikuttavuutta järjestön koko koulutustoimintaan. Käyttäjätyytyväisyydestä nousevat selkeästi esille järjestelmän helppokäyttöisyys, koettu hyöty omassa työssä, Sivisverkko-koulutusten riittävyys ja asiakaspalvelun mallikas toteuttaminen.

Kritiikkiä saavat järjestelmässä havaitut virheet. Niiden aiheuttamaa negatiivista kokemusta kompensoi Siviksen asiakaspalvelu. Kehuja saavat etenkin asiakaspalvelun reagointinopeus, ymmärtävä suhtautuminen sekä Sivis-chat asiakaspalveluvälineenä. Haluan osoittaa kiitoksen myös vastaajille, järjestön pääkäyttäjille, jotka ohjaavat ja neuvovat Sivisverkko-asioissa oman organisaationsa muita käyttäjiä.

Kehittämisideoilla ja virheiden karsimisella katse tulevaisuuteen

Kyselyssä kartoitettiin Sivisverkon kehittämisideoita ja niitä työstettiin seminaarissa yhteistoiminnallisesti. Pääkäyttäjät odottavat kattavien tilastojen ja raporttien käyttömahdollisuutta kuin kuuta nousevaa. Muina kehittämisideoina nousivat:

  • joustavampi osallistujapalautelomake,
  • painettu ohjekirjanen yhdistysväelle,
  • upotetut opasvideot Sivisverkon toimintoihin sekä
  • joustavuutta opetustuntien siirtämiseen ja hallinnointiin pääkäyttäjille.

 

Lisään idealistaan vielä virheiden minimoimisen järjestelmässä. Näillä ja muilla kehittämisideoilla suuntana on Sivisverkon parempi huominen. Tavoitteena olkoon astetta mallikkaampi tietojärjestelmä. Sen toteutuminen mitataan vuoden päästä seuraavassa pääkäyttäjäseminaarissa.


Teksti: Antero Pohjatalo

Kuvat: Anne Ilvonen