SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Pääkirjoitus: Ilman yhteistyötä, kumppanuuksia ja verkostoja ei ole mitään

ma 21. elokuuta 2017 14.41.00

Siviksen toiminta-ajatus pohjautuu järjestöyhteistyöhön. Olemme oppilaitos, jonka tavoitteena on aktiivikansalaisuuden edistäminen. Yhteiskunnassamme tapahtuu eriytymistä liittyen vaikuttamismahdollisuuksiin ja oman elämän hallintaan. Osaamisen muutostarve, sekä työelämässä että aktiivisen, täysivaltaisen kansalaisuuden vaatimuksissa, on hurjaa. Uuden teknologian käyttötaidot ja sen tuottamat vuorovaikutusympäristöt tuovat valtavasti suoran osallistumisen mahdollisuuksia, mutta samalla myös vaatimuksia.

Kansalaisjärjestöt ovat jo ennen Suomen itsenäisyyden aikaa tarjonneet  kanavia, joiden välityksellä voi vaikuttaa. Nyt mielipiteiden esittäminen on hyvin helppoa myös heille, jotka sosiaalisessa mediassa räväkästi ja populaaristi hakevat ja tarjoavat syntipukkeja ja yksipuolisia ratkaisuja. Suomalaisia suojaa Anittatasa-arvoinen ja korkea sivistyksen taso, jonka ansiosta osaamme melko hyvin arvioida, millä perusteella korostetun aggressiiviset mielipiteet pääsevät parrasvaloihin.

Osa kansalaisista jää syrjään sen vuoksi, että digiosaamisen taidot tai mahdollisuudet eivät riitä. Kansalaisjärjestöt verkostona ovat tehneet, ja voivat tehdä yhä enemmän, sen eteen, että kaikki kansalaiset voivat ja osaavat esittää mielipiteensä sosiaalisen median eri kanavissa. Kyse on koko kansakunnan verkostoitumisesta. Voidaan puhua koko kansakunnan yhteisen tulevaisuusvision joukkoistamisesta. Haaste on hyvin keskeinen, koska elämme demokratiassa. 

Siviksen tavoitteena on toimia sekä koulutuksessa että hankkeissa yhteistyössä siten, että järjestöt ja niiden tuottama aktiivinen kansalaisuus saavat välineitä mahdollisimman laadukkaina ja laajasti. Mitä suurempi määrä järjestötoimijoita voi hyödyntää  tuottamaamme tietoa, sitä tuloksellisempaa on toimintamme. Järjestöjemme jäsenet, siis kansalaiset, ovat tämän tiedon loppukäyttäjiä.

Muutamia päiviä sitten olimme järjestöjohtajien kanssa tapaamassa Opetushallituksen pääjohtajaa Olli-Pekka Heinosta. Tapaamisen tavoitteena oli tuoda esiin se uskomattoman suuri määrä osaamista, jota järjestötoiminnassa ja siihen liittyvässä koulutuksessa saavutetaan. Kysymys on valtavasta osaamispotentiaalista, joka tulisi saada käyttöön koko Suomen, työelämän ja kansakunnan kehittymisen maastossa. Saimme  positiivisen vastaanoton sanomallemme. 

Jokaisen kansalaisen, joka jotakin osaa, tulee voida saada se näkyviin kokeakseen osallisuutta ja kehittääkseen sitä edelleen sekä yksilönä että osana yhteiskuntaa. Nyt on erityisen yhteistyön paikka julkisen opetushallinnon ja kansalaisjärjestöjen kesken. Aito yhteistyö ja verkostoituminen tuottavat enemmän kuin nurkissa puurtaminen. Kaikki ovat voittajia. Tsemppiä kaikille osaamisen parissa työskenteleville ja erityisesti heille, jotka kartuttavat eri tavoin arvokasta osaamistaan myös järjestötoiminnassa.

Tässä SivisNYTin numerossa käsitellään monesta eri näkökulmasta yhteistyön merkitystä järjestötyössä ja Siviksen Eeva Jeronen esittää kysymyksiä, joihin verkosto voi toimia vastauksena. Psoriasisliiton järjestösuunnittelija Anne Savuoja ja Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio kertovat, miten verkostoitumisen hyödyt näkyvät heidän työssään. Henna-Riikka Ahvenjärvi ja Tuuli Oksanen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta (TAKK) puhuvat somekanavien hyödyntämisestä hankeviestinnässä. Siviksen syksy käynnistyy katsauksella tuleviin koulutuksiin ja saamme tutustua kahteen uuteen työntekijään, Kirsi Ahoseen ja Virpi Markkaseen, jotka aloittivat asiantuntijan tehtävissä Siviksessä.

Turun surullinen ja järkyttävä tapahtuma pysäytti meidät kaikki. Yhteistyö eri ryhmien ja yhteydet ihmisten välillä ovat keskeisiä keinoja ehkäistä näitä väkivallantekoja.

Yhteistyöterveisin
Marja Anitta