SivisNyt logo

SivisNyt uudistui

Tutustu uuteen sivustoon >

Kukaan ei pärjää järjestötyössä yksin

ma 21. elokuuta 2017 14.38.00

Opintokeskus Siviksen toteuttama kolmivuotinen Osaaminen ja työhyvinvointi-hanke osoitti, että järjestöammattilaiset kaipaavat työssä jaksamisensa ja viihtymisensä tueksi foorumeita, joissa voi jakaa omaan tehtävään liittyviä tavoitteita ja haasteita sekä saada vertaisnäkemystä niiden voittamiseksi.

ESR-rahoitteinen Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke huipentui päätösseminaariin kesäkuussa. Teema koettiin järjestösektorilla selvästi ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi; sen osoitti Viking XPRS:llä seilannut yli 150 järjestöammattilaisen osallistujajoukko.

Työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat järjestökentällä akuutteja monesta syystä. Työ kolmannella sektorilla on hyvin vaativaa: toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja toimenkuvat laaja-alaisia. Samaan aikaan järjestötyöpaikkojen sisäisessä vuorovaikutuksessa on vielä kehittämistä.

– Järjestötyössä korostuu edelleen itsenäinen asiantuntijuus, eikä kolmannen sektorin organisaatioihin ole vielä muodostunut vakiintuneita tapoja jakaa osaamista, Osaaminen ja työhyvinvointi -hankkeen projektipäällikkö Heidi Ristolainen taustoittaa.

Verkostot tarjoavat kipinän kehittämiseen

Kolmivuotinen hanke pyrki vastamaan järjestöarjen haasteisiin kehittämällä työhyvinvointia käsittelevän verkkopalvelun, vahvistamalla Siviksen asiantuntijuutta työhyvinvointia koskevissa kysymyksissä sekä käynnistämällä vertaisuuteen perustuvaa verkostotoimintaa. Varsinkin jälkimmäinen näistä vastasi selvästi järjestöissä esiin nousseeseen käytännön tarpeeseen.

– Hankkeen vertaisverkostoissa huomasimme, miten järjestötyöntekijät kaipasivat foorumeita, joissa olisi mahdollisuus keskustella nimenomaan omaan työn hallintaan liittyvistä haasteista ja löytää niihin ratkaisuja, Ristolainen kertoo.

– Esimerkiksi matkatyöstä ja siitä palautumisesta puhuttiin paljon.

Varsinkin pienissä järjestöissä on vähän työhyvinvointia ylläpitäviä rakenteita – ja sitäkin enemmän kirjoittamattomia toimintatapoja.

– Koimme, että yhteinen keskustelu ja ideointi mahdollisti työhyvinvointia lisäävien toimenpiteiden edistämisen suunnitelmallisesti, Ristolainen kuvaa.
– Esimerkiksi useat järjestöt saivat hankkeen myötä kipinän rakentaa omia henkilöstösuunnitelmia, joihin luotiin pohja nimenomaan vertaisverkostoissa.

Työhyvinvoinnin edistäminen pysyy ajankohtaisena

Kukaan ei jaksa tai pärjää järjestötyössä yksin, vaan sen onnistumisen edellytyksenä on toimiva yhteistyö. Ristolainen uskoo, että toimivilla rakenteilla ja verkostoilla järjestötyöpaikoille on mahdollisuus luoda Euroopan parasta työelämää.

Teemaa ei siis olla hautaamassa Siviksessäkään, vaan se jatkaa elämäänsä juuri käynnistyneessä SoteNavi-hankkeessa, jossa myös Ristolainen on mukana. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu.

– SoteNavi pureutuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakennemuutoksen haasteisiin ja tarjoaa apua yrityksille ja järjestöille. Sen päätavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta näissä organisaatioissa, luoda alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja sekä parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, Ristolainen listaa.

– Etsimme Siviksessä parhaillaan myös muita keinoja pitää esillä tätä järjestötyön elinvoimaisuuden kannalta keskeistä työhyvinvointi-teemaa, Opintokeskuksen innovaatio- ja viestintäpäällikkö Anne Ilvonen vakuuttaa.

  • Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -teema jatkaa elämäänsä myös omilla verkkosivuillaan. Verkkosivuille on koottu toimivia työkaluja järjestöyhteisöjen työhyvinvoinnin edistämiseksi. 
  • Osaaminen ja työhyvinvointi -hankkeen aikana nousi esiin järjestötyön erityispiirteitä, joita haluttiin kartoittaa vielä tarkemmin erillisellä tutkimuksella. Tutkimuksen toteutti Tampereen yliopiston tutkija Esa Jokinen, ja sen kustannuksista vastasi ELY-keskus, joka hallinnoi työelämähankkeisiin kohdistuvaa ESR-rahoitusta. Lue selvitys hankkeesta.

 


Teksti: Marinella Ruutu

Kuva: Jarmo Siira

Nyt tuulet nuo viestin jo toivat – seminaarivieraiden terveisiä työhyvinvoinnista

Miten järjestötyöpaikat säilyvät kiinnostavia myös vastaisuudessa? Tutkija Esa Jokinen ehti pohtia myös tätä kysymystä seminaariristeilyllämme. Katso haastattelu tästä

Miten työelämä tulee muuttumaan? Aihetta kommentoi ajatushautomo Demos Helsingin toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen. Katso haastattelu tästä.

Mikä työhyvinvoinnissa mietityttää FinFami Satakunta ry:n toiminnanjohtaja Elina Uusivuorta tällä hetkellä eniten? Katso haastattelu tästä.


Haastattelija: Marinella Ruutu

Videoiden editointi: Jarmo Siira